ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιλχάν Αχμέτ: «Σταθερά προσηλωμένοι στα ιδανικά μιας ελεύθερης και ισότιμης κοινωνίας»

Τη συμβολή της μειονότητας στα γεγονότα της εποχής που οδήγησαν στην ενσωμάτωση της Θράκης στον εθνικό κορμό, αναδεικνύει ο Βουλευτής Ροδόπης στο μήνυμα του για την 100η επέτειο

fonirodopis.gr

Τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 100η επέτειο από την ενσωμάτωση της Θράκης στον εθνικό κορμό τίμησε την Πέμπτη με την παρουσία του ο Βουλευτής Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ, ο οποίος παραβρέθηκε στη δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και αργότερα στο Μνημείο Πεσόντων στο πάρκο της Περιφέρειας όπου πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων.

Ο Βουλευτής Ροδόπης στο μήνυμα του αναδεικνύει τη συμβολή της μειονότητας στα γεγονότα της εποχής που οδήγησαν στην ενσωμάτωση της Θράκης στον εθνικό κορμό.

Αναλυτικά, αναφέρει:

«Τιμήσαμε σήμερα την 100η επέτειο από την ενσωμάτωση της Δυτ. Θράκης στην Ελλάδα. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στον στόχο για μια κοινωνία Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Ευημερίας, προάσπισης των ατομικών ελευθεριών και των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων όλων των πολιτών ανεξαρτήτως θρησκευτικής πίστης, ταυτότητας και καταγωγής μέσα σε ένα περιβάλλον ειρήνης και δημιουργίας.

Παραθέτω εν είδη ιστορικής μαρτυρίας το τηλεγράφημα με ημερομηνία 17-7-1920 που ομολογεί την συμβολή της Μειονότητας στα γεγονότα της εποχής.

‘’ΓΚΙΟΥΜΟΥΛΤΖΙΝΑ 17/7/1920

Κον Υπουργόν Εξωτερικών.

Μουσουλμανική κοινότης ανέδειξε παμψηφεί πρόεδρον κοινότητος γνωστόν λόγιον Χότζαν Χαφούζ Σαλήχ παρασχόντα πολυτίμους υπηρεσίας και ενθουσιωδώς επιζητήσαντα ελληνικήν διοίκησιν επί διασυμμαχικού καθεστώτος.

Πρόεδρος μετά πάντων μελών συμβουλίου προσήλθεν επισήμως παρ’ εμοί και μετά πάσης ειλικρινείας και συγκινήσεως εδήλωσεν επ’ ονόματι Μουσουλμανικού λαού πλήρη αφοσίωσιν και απόλυτον πεποίθησιν εις ελληνικήν κυβέρνησιν ης ενδιαφέρον καθημερινώς Μουσουλμάνοι διαπιστούσι εις εξαίρετον συμπεριφοράν απάντων υπαλήλων διοικήσεως και θαυμασίαν διαγωγήν αξιωματικών και στρατού.

Απήντησα προσηκόντως εξάρας έργον ειρημένου επ’ αγαθώ τόπου και δι’ ευημερίαν Μουσουλμάνων. Εκλογή αύτη προέδρου πλήρως αφωσιωμένου ημίν μεγάλην σημασίαν και από απόψεως εκδηλώσεως φρονημάτων απάντων μωαμεθανών υπέρ κυβερνήσεως φιλελευθέρων εις προσεχείς βουλευτικάς εκλογάς’’».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ