ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Εγκρίθηκαν έργα 241.800 ευρώ σε σχολικές μονάδες στον Δήμο Αρριανών

Οι δράσεις θα χρηματοδοτηθούν στο 100% από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ»

fonirodopis.gr

Την έγκριση χρηματοδότησης δύο Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» έλαβε ο Δήμος Αρριανών συνολικού ύψους 241.800 ευρώ που αφορούν έργα σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αρριανών.

Πιο αναλυτικά οι εγκρίσεις αφορούν:

Α. Την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες, ύψους 98.580 ευρώ που αφορά 35 σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια του Δήμου για την προκατασκευή και τοποθέτηση ράμπας ΑμεΑ καθώς και την διαμόρφωση χώρου υγιεινής – WC με προδιαγραφές ΑμεΑ.

Β. Την εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες ύψους 143.220 ευρώ που αφορά 44 σχολικές μονάδες σε όλη την επικράτεια του Δήμου για τη σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας – σχεδίων κάτοψης και τεχνικών περιγραφών μονίμων συστημάτων πυροπροστασίας, τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων στη μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και τέλος την υλοποίηση μέτρων και μέσων εγκεκριμένης μελέτης πυροπροστασίας.

Πρόκειται για δύο έργα μεγάλης σημασίας για τις σχολικές κοινότητες του Δήμου που αναμένεται να βελτιώσουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό ενώ παράλληλα θα βελτιώσουν και την ασφάλεια χρήσης των σχολικών κτιρίων.

Να σημειωθεί ότι και οι δύο δράσεις έχουν 100% χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ».

Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η προετοιμασία δημοπράτησης των πράξεων ώστε να ξεκινήσει η υλοποίησή τους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ