ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εισαγγελία Εφετών Θράκης: Περιορίζεται σε τρεις ώρες η είσοδος κοινού

Έως τις 10 Απριλίου, θα επιτρέπεται μόνο από τις 11:00 έως τις 14:00 – Η είσοδος των δικηγόρων επιτρέπεται ελεύθερα ενώ κάθε προσερχόμενος (πολίτης ή δικηγόρος) θα πρέπει να κομίζει γραπτή αίτηση

fonirodopis.gr

Μέτρα αποσυμφόρησης των δικαστικών υπηρεσιών από τον σημερινό -επικίνδυνο πλέον για τη δημόσια υγεία- συγχρωτισμό πολιτών, διαδίκων, δικηγόρων, δικαστικών υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών έλαβε η Εισαγγελία Εφετών Θράκης.

Στην υπ’ αριθμόν 2/30.03.2020 εγκύκλιο που υπογράφει ο Εισαγγελέας Εφετών Θράκης κ. Γεώργιος Σκιαδαρέσης, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και εισαγγελιών της επικράτειας (28/3-10/4/2020) – όσον αφορά την υπηρεσία μας – ορίζουμε τα εξής:

1.α. Περιορίζουμε την είσοδο του κοινού σε τρείς (3) μόνο ώρες και επιτρέπουμε αυτήν κάθε εργάσιμη ημέρα από ώρα 11.00 έως 14.00.

β. Η είσοδος των δικηγόρων επιτρέπεται ελεύθερα σύμφωνα με το άρθρο 34§2 ν.4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Ενδείκνυται όμως προηγουμένως η τηλεφωνική τους επικοινωνία με το αρμόδιο γραφείο, ώστε να εξετασθεί εάν το ζήτημά τους μπορεί να διευθετηθεί μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού μηνύματος.

2. Κάθε προσερχόμενος (δικηγόρος ή πολίτης) στην υπηρεσία μας πρέπει να κομίζει γραπτή αίτηση για οποιοδήποτε ζήτημά του, ώστε αυτό να αξιολογείται από τον αρμόδιο υπάλληλο. Η είσοδος σε γραφείο θα γίνεται ύστερα από προφορική πρόσκληση του αρμοδίου υπαλλήλου, προς αποφυγή συνωστισμού.

3. Κατατίθενται και παραλαμβάνονται μόνο αιτήσεις για ζητήματα που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της ανωτέρω υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 21159/ΦΕΚ Β΄ 1074/27-3-20 ΚΥΑ και για κάθε άλλο ουσιωδώς κατεπείγον ζήτημα. Κάθε σχετική αμφισβήτηση επιλύεται πάραυτα από τον εισαγγελέα υπηρεσίας ή τον προϊστάμενο της εισαγγελίας.

4. Ενόψει του κανόνα της αναστολής των ποινικών δικών, ο εισαγγελικός λειτουργός που ορίσθηκε στην έδρα κάθε δικαστηρίου, ύστερα από έγκαιρη μελέτη καθορίζει τις κατεπείγουσες υποθέσεις, οι οποίες κατ΄ εξαίρεση πρόκειται να εκδικασθούν σύμφωνα με το άρθρ. 4§2 γ΄, δ΄, ε΄ της ανωτέρω ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 1074/2020) και αποσύρει τις υπόλοιπες φροντίζοντας να περιληφθούν οι πρώτες στο έκθεμα με την μνεία, ότι οι δεύτερες που είχαν προσδιορισθεί στην συγκεκριμένη δικάσιμη αποσύρθηκαν, επειδή δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω εξαιρέσεις της ίδιας ΚΥΑ. Το έκθεμα αναρτάται στον καθορισμένο πίνακα της εισαγγελίας, στην θύρα της αίθουσας του ακροατηρίου και στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, καθώς επίσης γνωστοποιείται με τηλεομοιοτυπία στους προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων της περιφέρειας μας».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ