ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αναστέλλεται μερικώς η λειτουργία των δικαστηρίων έως 27 Μαρτίου

Ποιες εξαιρέσεις θα ισχύσουν και σε ποιες περιπτώσεις

fonirodopis.gr

Αναστέλλεται για προληπτικούς λόγους προσωρινά από αύριο Παρασκευή 13 Μαρτίου έως και τις 27 Μαρτίου η λειτουργία των δικαστηρίων, με  κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Δικαιοσύνης που εκδόθηκε μετά τις 10 το βράδυ. Με την κοινή υπουργική απόφαση, κλείνουν τα Διοικητικά, Πολιτικά, Ποινικά και Στρατιωτικά Δικαστήρια και οι Εισαγγελίες όλες της χώρας όπως και η διεξαγωγή πλειστηριασμών.

Η μερική αναστολή των δικαστηρίων αφορά επίσης τις δημόσιες συνεδριάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και όλων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της χώρας, με εξαίρεση αυτές που αφορούν την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και τη δημοσίευση αποφάσεων.

Ακόμη, σταματούν αυτό το διάστημα οι δημόσιες συνεδριάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εκτός  αυτών που αφορούν τη δημοσίευση αποφάσεων και την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας αλλά και για υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος.

Αντίθετα, από την προσωρινή  αναστολή εξαιρούνται:

α) η δημοσίευση αποφάσεων,

β) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων,

γ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων,

δ) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,

ε) οι ποινικές δίκες που αφορούν πλημμελήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31.5.2020 και

στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και την 31.1.2021.

Ωστόσο, οι υποθέσεις που έχουν ήδη  αρχίσει να εκδικάζονται, το δικαστήριο θα αποφασίζει κατά περίπτωση εάν και πότε θα συνεχιστούν ή θα διακοπούν εκ νέου.

Τα θέματα λειτουργίας των δικαστηρίων για την εκδίκαση υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων ρυθμίζονται με αποφάσεις των διοικήσεων των οικείων δικαστηρίων.

Σε κάθε περίπτωση πάντως αντικείμενο των δικαστηρίων θα είναι οι αναγκαίες και κατεπείγουσες  ενέργειες για την διεκπεραίωση των υποθέσεων ενώ αποφασιστικό λόγο θα έχουν τα όργανα διοίκησης. Το ίδιο θα ισχύσει και σε θέματα αρμοδιότητας των κατά τόπους Εισαγγελιών.

Όσον αφορά το προσωπικό που απασχολείται  στα δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, θα ισχύσουν όσα προβλέπονται από την 11.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για  τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Τέλος, η  προσωρινή αναστολή λειτουργίας καταλαμβάνει κάθε εκπαιδευτική και επιμορφωτική δραστηριότητα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το ίδιο χρονικό διάστημα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ