ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Τροποποιήθηκε το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο του Δήμου Αρριανών

Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο θα καλύπτει όλη την έκταση του Δήμου και θα εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού

fonirodopis.gr

Ο Δήμος Αρριανών τροποποίησε την πράξη «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ) Δ. Αρριανών» η οποία είναι εντεταγμένη στο Ε.Π. «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» και πλέον εξασφαλίζει χρηματοδότηση με προϋπολογισμό από 559.433,58 € σε 1.134.791,63 € (με ΦΠΑ).

Με το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (ΤΧΣ) στον Δήμο θα καθοριστούν για κάθε δημοτική ενότητα το πλαίσιο της οργάνωσής της, που είναι:

α) το πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης,

β) οι χρήσεις γης, οι όροι και περιορισμοί δόμησης και

γ) κάθε άλλο μέτρο, όρος ή περιορισμός που απαιτείται για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση της περιοχής του πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α.

Το Τοπικό Χωρικό Σχέδιο θα καλύπτει όλη την έκταση του Δήμου και θα εναρμονίζεται με τις κατευθύνσεις του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού.

Επιδίωξη της δημοτικής αρχής είναι το ΤΧΣ να αποτελέσει το αναπτυξιακό εκείνο εργαλείο που θα συμβάλει στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αποτελώντας μοχλό δημιουργίας νέων επενδύσεων, έργων και υποδομών στην περιοχή.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ