ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Πρόσκληση για συμμετοχή στην χριστουγεννιάτικη αγορά Δήμου Κομοτηνής

Θα διατεθούν δέκα θέσεις σε πωλητές υπαίθριου εμπορίου στο άλσος Αγίας Παρασκευής – Αιτήσεις έως την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου

fonirodopis.gr

Ο Δήμος Κομοτηνής γνωστοποιεί ότι θα διατεθούν δέκα (10) εγκρίσεις συμμετοχής στην Χριστουγεννιάτικη αγορά που θα λειτουργήσει στο άλσος πάρκο της Αγίας Παρασκευής, με τα κάτωθι πωλούμενα είδη:

  1. Χριστουγεννιάτικα είδη – κατασκευές
  2. Χειροποίητα κοσμήματα
  3. Ζαχαρώδη είδη και παραδοσιακά γλυκά
  4. Αποξηραμένα άνθη και ιδίως όσα δικαιολογούνται από το πνεύμα των ημερών
  5. Ξηροί καρποί
  6. Κρύα σάντουιτς ή σφολιατοειδή που θα φυλάσσονται σε ειδικά ψυγεία και θερμοθαλάμους αντίστοιχα.

Η παραπάνω αγορά πραγματοποιείται σύμφωνα με:

  1. Το άρθρο 38 του N.4497/2017,
  2. Την αριθμ. 1/2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης,
  3. Την αριθμ. 392/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας χριστουγεννιάτικης αγοράς Δήμου Κομοτηνής).

Η διάρκεια χρονικής ισχύος θα είναι είκοσι (20) ημερών ήτοι, από 18 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι 06 Ιανουαρίου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, με τα κάτωθι προβλεπόμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, από 10 – 12 – 2019 ημέρα Τρίτηέως 13 – 12 – 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

α) Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται υπόδειγμα από τηνυπηρεσία)

β) Βεβαίωση Δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας υπαιθρίου εμπορίου ή την Άδεια Υπαιθρίου Εμπορίου που έχουν στην κατοχή τους

γ) Πιστοποιητικό Υγείας εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων

δ) Δημοτική ενημερότητα

ε) Τριπλότυπο είσπραξης καταβολής τελών εφόσον θα βρίσκονται στον κατάλογο συμμετεχόντων.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ