ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Τα εγκαταλελειμμένα οχήματα απομακρύνει από κοινόχρηστους χώρους ο Δήμος Κομοτηνής

Μέχρι στιγμής εντοπίστηκαν 30 οχήματα – Μετά την παρέλευση 20 ημερών και εφόσον δεν αναζητηθούν από τον ιδιοκτήτη τους τα οχήματα καταστρέφονται, καθώς θεωρούνται απόβλητα

fonirodopis.gr

Ενέργειες για την απομάκρυνση των εγκαταλειμμένων οχημάτων πραγματοποιεί το Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κομοτηνής στο πλαίσιο της σύμβασης που έχει υπογραφεί με εταιρεία του Φορέα Εναλλακτικής Διαχείρισης Οχημάτων Ελλάδος.

Μέχρι στιγμής απομακρύνθηκαν τα οχήματα που έχουν καταγραφεί από το αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες που απαιτούνται πριν την απομάκρυνσή τους (επικόλληση ειδοποίησης ιδιοκτήτη, αλληλογραφία με την Αστυνομία, ΔΟΥ κλπ).

Από τα 30 αυτοκίνητα που έχουν καταγραφεί, ήδη τα 4 έχουν απομακρυνθεί σε χώρο φύλαξης της εταιρείας εναλλακτικής  διαχείρισης. Μετά την παρέλευση 20 ημερών και εφόσον δεν αναζητηθούν από τον ιδιοκτήτη τους τα οχήματα καταστρέφονται.

Τα οχήματα που εγκαταλείπονται για μεγάλο χρονικό διάστημα, θεωρούνται απόβλητα και περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου, προκειμένου να τα διαχειριστή ως απόβλητα.

Καλούνται οι δημότες όταν εντοπίζουν εγκαταλειμμένο όχημα να το δηλώνουν στο αρμόδιο τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου: 2531052400 ή στη γραμμή του Δημότη: 15424.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων απαγορεύεται να εγκαταλείπουν τα οχήματά τους σε κοινόχρηστους χώρους, δρόμους, πεζοδρόμια, εγκαταλειμμένα οικόπεδα κλπ. Εφόσον θέτουν τα οχήματά τους σε ακινησία, πρέπει να τα σταθμεύουν σε χώρο ιδιοκτησίας τους. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΔΟΕ: http://www.edoe.gr/sixnes-erotiseis/

Η ανακύκλωση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία. Οι επιπτώσεις από τη μη ορθή ανακύκλωση οχημάτων αφορούν τη ζημιά που μπορεί να προκληθεί από τα επικίνδυνα απόβλητα, που εμπεριέχονται στα οχήματα (ορυκτέλαια, οξέα μπαταριών, μόλυβδο, καταλύτες κλπ). Τα υλικά αυτά μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική υποβάθμιση στο έδαφος και στους υδάτινους αποδέκτες.

Το όφελος της ανακύκλωσης οχημάτων είναι διπλό. Αφενός, απελευθερώνεται πολύτιμος ελεύθερος δημόσιος χώρος στάθμευσης στην πόλη μας και αποτρέπεται η διαρροή των επικίνδυνων υλικών που περιέχονται σε αυτά στο περιβάλλον. Αφετέρου, δίνεται η δυνατότητα επανάκτησης υλικών και μετάλλων τα οποία επαναχρησιμοποιούνται.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ