ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ

Δικαίωμα υπογραφής στους προέδρους Κοινοτήτων, χορήγησε ο Αμέτ Ριτβάν

Η εξουσιοδότηση αφορά τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση ακριβούς αντιγράφου και φωτοαντιγράφου

fonirodopis.gr

Ο Δήμαρχος Αρριανών Αμέτ Ριτβάν εγκαινιάζοντας μια νέα διοικητική φιλοσοφία για τον Δήμο και σεβόμενος την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών και την άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών, ολοκλήρωσε την διαδικασία εξουσιοδότησης υπογραφών σε όλους τους Προέδρους των Κοινοτήτων και των Συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου.

Η εξουσιοδότηση αφορά τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση ακριβούς αντιγράφου και φωτοαντιγράφου.

Στην συνάντηση που προηγήθηκε με τους Προέδρους τόνισε ιδιαίτερα ότι δείχνει εμπιστοσύνη στο πρόσωπό τους και τους εφίστησε την προσοχή στην πιστή εφαρμογή των νόμων, των διατάξεων και εγκυκλίων κατά την χορήγηση των παραπάνω.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ