ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Θετικό ισολογισμό για τέταρτη συνεχή χρονιά, παρουσίασε ο Δημήτρης Πολιτειάδης

566.917 ευρώ η διαφορά εσόδων – εξόδων, 8.222.050 ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα, μείωση δανειακών υποχρεώσεων και οφειλών σε τρίτους – «Ο Δήμος Κομοτηνής έχει αλλάξει σελίδα. Είμαστε υπερήφανοι που είναι από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα που η λειτουργία του δεν ζημιώνει τους δημότες», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών

Λευτέρης Γλερίδης

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το δημοτικό συμβούλιο, κατά τη συνεδρίαση του την Τρίτη 29 Οκτωβρίου, ο ισολογισμός του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018.

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δημήτρης Πολιτειάδης παρουσιάζοντας τον ισολογισμό τον χαρακτήρισε ως τον καλύτερο της τελευταίας 20ετίας.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, ο Δήμος Κομοτηνής παρουσιάζει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θετικό αποτέλεσμα, ποσού 566.917€, αυξάνει την ακίνητη περιουσία του, κατορθώνει να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του και το σπουδαιότερο, καλύπτει τα έξοδα του από τα έσοδα χωρίς να παράγει ζημιές από την λειτουργία του και να επιβαρύνει τους δημότες του, διατηρώντας ταυτόχρονα την πιστοληπτική του ικανότητα σε υψηλά επίπεδα.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου ανέρχονται σε 8.222.050 ευρώ εκ των οποίων τα 2.700.000 ευρώ έχουν δαπανηθεί για αγορά τριών απορριμματοφόρων, επιδότηση πολιτιστικών σωματείων, διοργάνωση εκδηλώσεων, ανάγκες κοινωνικής πολιτικής και διάφορα άλλα έργα.

Αξιοσημείωτο επίσης στοιχείο του ισολογισμού, οι δανειακές υποχρεώσεις του Δήμου που παρουσιάζουν μείωση της τάξεως του 23% καθώς και η μείωση κατά 48,6% των οφειλών σε τρίτους.  

Η εισήγηση του κ. Δημήτρη Πολιτειάδη:

«Καταθέτουμε σήμερα προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον ισολογισμό του Δήμου Κομοτηνής για το έτος 2018.

Ο ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση που απεικονίζει σε μια δεδομένη στιγμή, με αριθμούς την κατάσταση μιας μονάδας μια και αναφέρεται σε πραγματικά στοιχεία, σε αντίθεση με τον προϋπολογισμό όπου γίνεται πρόβλεψη μεγεθών.

Αποτελείται από δύο ισοσκελισμένες στήλες, το ενεργητικό και το παθητικό. Το παθητικό απεικονίζει τις πηγές προέλευσης των κεφαλαίων που διαχειρίζεται μια μονάδα και το ενεργητικό τον τρόπο με τον οποίο τα κεφάλαια αυτά έχουν επενδυθεί.

Σε κάθε ισολογισμό υπάρχει και o πίνακας με τα αποτελέσματα χρήσης.  Η κατάσταση των αποτελεσμάτων χρήσης καταλήγει στο τελικό αποτέλεσμα,  που προκύπτει  από τη λειτουργία της μονάδας, το οποίο και διαμορφώνεται από την σχέση εσόδων – εξόδων.

Για τέταρτη συνεχή χρονιά και μετά  από πολλά χρόνια ο Δήμος Κομοτηνής παρουσιάζει ισολογισμό με θετικό αποτέλεσμα. Και δεν είναι μόνο το θετικό αποτέλεσμα. Όλα τα μεγέθη παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση  και  είναι από  τα καλύτερα της τελευταίας εικοσαετίας, αποτέλεσμα βέβαια  της προσπάθειας που έγινε να συμμαζέψουμε  τα οικονομικά του Δήμου.

Συγκρίνοντας τα βασικά μεγέθη των ισολογισμών του 2017 και του 2018 παρατηρούμε τις παρακάτω μεταβολές.

ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ:

Αύξηση κατά 0,59% παρουσιάζει η αξία των ακινήτων. Για τις απαιτήσεις που έχουν συσσωρευτεί από τα προηγούμενα χρόνια δημιουργήσαμε επιπλέον προβλέψεις και έτσι  το τελικό αποτέλεσμα  είναι μειωμένο κατά 8,7%. Κύρια αιτία η οικονομική κρίση και η έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά παρά  τα μέτρα που έχουμε λάβει για τον περιορισμό τους, όπως ρυθμίσεις οφειλών, μέτρα είσπραξης κ.α.  Μείωση κατά 5,9% παρουσιάζουν τα ταμειακά μας διαθέσιμα μια και όπως είχαμε προγραμματίσει μετά την επίτευξης της οικονομικής ευρωστίας του Δήμου, έχουμε  ξεκινήσει την διαδικασία μέσω των προϋπολογισμών να μετακυλήσουν και να επενδυθούν σε έργα, υπηρεσίες και παροχές προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.

ΣΤΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ:

Σταθερή μείωση παρουσιάζουν οι υποχρεώσεις μας από τραπεζικό δανεισμό. Έτσι σε σχέση με το 2017 παρουσιάζουν μείωση 23% μια και οι  οφειλές μας πληρώνονται κανονικά και ως εκ τούτου όλα μας τα δάνεια είναι ενήμερα.

Τα δανειακά μας υπόλοιπα προέρχονται από χρηματοδοτήσεις του έτους 2009 και από τότε και μέχρι σήμερα  δεν έχουμε προχωρήσει στην σύναψη  νέων δανείων. Στις 31-12-2018 τέσσερα δάνεια εξοφλούνται ολοσχερώς, με αποτέλεσμα να προκύψει πρόσθετη ρευστότητα 309.500€ ανά έτος και να υπάρχει μόνο ένα δάνειο με υπόλοιπο 945.764€ αρχικού ποσού 3.000.000€ που λήγει στις 26-3-2024.

Τέλος μείωση της τάξεως του 48,6% παρουσιάζουν οι οφειλές μας σε τρίτους μια και οποιαδήποτε δαπάνη που αναλαμβάνει ο Δήμος πληρώνεται αμέσως. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι πάντα στις 31/12 το ποσό αυτό παρουσιάζεται αυξημένο σε σχέση με τους υπόλοιπους μήνες, μια  και κάποια τιμολόγια πρέπει υποχρεωτικά να εκδοθούν μέσα στο έτος  που λήγει, προσκομίζονται τις τελευταίες ημέρες και η πληρωμή τους γίνεται  τις πρώτες ημέρες του επόμενου έτους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ:

Από τα στοιχεία του πίνακα των αποτελεσμάτων χρήσης, το σπουδαιότερο  και σημαντικότερο στοιχείο είναι το θετικό αποτέλεσμα για τέταρτη συνεχή χρονιά, ποσού 566.917€ .

Έτσι με αριθμούς και όχι με λόγια, αποδεικνύεται  ότι ο Δήμος Κομοτηνής οικονομικά βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο, βελτιώνει τα οικονομικά του, αυξάνει την ακίνητη περιουσία του, κατορθώνει  να είναι  συνεπής στις υποχρεώσεις του, πληρώνει χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση δάνεια και προμηθευτές και επιτυγχάνει πολύ καλές εκπτώσεις  στους διαγωνισμούς.

Το σπουδαιότερο όμως, καλύπτει τα έξοδα του από τα έσοδα, δεν παράγει ζημίες από την λειτουργία του, δεν επιβαρύνει τους δημότες του, η δε πιστοληπτική του ικανότητα διατηρείται  σε  υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας την θετική εικόνα των οικονομικών του.

Όλα τα παραπάνω  είναι η απόδειξη του ότι στον Δήμο Κομοτηνής έγινε μια πολύ σοβαρή δουλειά, που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει και είμαι σίγουρος ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, γιατί πολύ απλά ο Δήμος Κομοτηνής έχει αλλάξει σελίδα.

Βέβαια όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς την συμμετοχή και την άριστη συνεργασία που υπάρχει με το προσωπικό του Δήμου, το οποίο και ευχαριστώ θερμά για τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλει.

Κυρίες και κύριοι,  αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή είναι η δουλειά μας και είμαστε υπερήφανοι που ο Δήμος Κομοτηνής είναι από τους λίγους Δήμους στην Ελλάδα που η λειτουργία του δεν ζημιώνει τους Δημότες του.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαστε στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ