ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ
fonirodopis.gr

Published

on

Οι ενδιαφερόμενοι μελλοντικοί διασώστες καλούνται να γνωρίσουν όλα τα τμήματα της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και να πάρουν μια μικρή γεύση από το κάθε τμήμα με σκοπό να μπορούν να επιλέξουν μελλοντικά σε ποιο από αυτά τους ενδιαφέρει να απασχοληθούν, να εκπαιδευτούν περισσότερο και να δραστηριοποιηθούν ενεργά στο μέγιστο διαθέσιμο δυνατό βαθμό.

Τα τμήματα είναι 7 και είναι τα εξής: Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, Τμήμα Ορεινής Διάσωσης, Τμήμα Υγρού Στοιχείου, Τμήμα Αντιμετώπισης Μαζικών Καταστροφών, Τμήμα Επικοινωνιών Έρευνας και Τεχνολογίας, Τμήμα Σκύλων Έρευνας και Τμήμα Ανθρωπιστικών Αποστολών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ