ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΡΟΔΟΠΗ

Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης και ΤΕΕ Θράκης ζητούν νέα τρίμηνη παράταση για το Κτηματολόγιο

Με αίτημα τους στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τονίζουν ότι υφίσταται πλήθος προβλημάτων αναφορικά με τους τίτλους κυριότητας και τον εντοπισμό των ακινήτων

fonirodopis.gr

Αίτημα για τη χορήγηση νέας τρίμηνης παράτασης της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 2308/1995 όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 4613/2019, προκειμένου να δοθεί στους πολίτες ο αναγκαίος χρόνος να εκπληρώσουν τη σχετική υποχρέωση προς υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας ή εγγραπτέου δικαιώματος στον ορισθέντα ανάδοχο, στα πλαίσια της διενεργούμενης κτηματογράφησης της περιοχής μας ώστε να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία και να αποφευχθεί η τυχόν επιβολή των προβλεπόμενων υπέρογκων προστίμων, που προβλέπει η σχετική νομοθεσία, κατέθεσαν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης και το ΤΕΕ Θράκης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Στο έγγραφο, τονίζεται ότι υφίσταται πλήθος προβλημάτων αναφορικά με τους τίτλους κυριότητας και τον εντοπισμό των ακινήτων, που καθιστούν επιβεβλημένη την χορήγηση ακόμη μιας τρίμηνης παράτασης, ότι η τελευταία δοθείσα προθεσμία συνέπεσε με την διενέργεια των εν γένει αυτοδιοικητικών εκλογών, των ευρωεκλογών και των γενικών βουλευτικών εκλογών , παράλληλα δε η γραφειοκρατία, που έχει επιβληθεί εσχάτως στις συναλλαγές επί των ακινήτων και η βραδύτητα εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων πολιτών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, καθιστούν ανέφικτη την εμπρόθεσμη, ορθή, νόμιμη, ασφαλή και χωρίς παρενέργειες υλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ