ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμαρχος και πρόεδρος του ΕΒΕΡ ερίζουν σε ένα «ερείπιο» διαχείρισης και συμμετοχής

Προφανώς, η όποια συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, δεν έχει αντικείμενο, πλην ίσως από το να ρίξει ο ένας την ευθύνη στον άλλο

fonirodopis.gr

Ερίζουν σε ένα ακόμη «ερείπιο» διαχείρισης και συμμετοχής δήμαρχος και πρόεδρος του ΕΒΕΡ, ο οποίος θέλει να γίνει και δήμαρχος…

Στη σχετική απόφαση αναφέρονται τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ»

Η πρόταση αξιολογήθηκε αρνητικά στο στάδιο Α’:  «Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας».

«Πιο συγκεκριμένα από το προσκομισθέν Μνημόνιο Συνεργασίας αλλά και το αρχείο xl ωφελουμένων επιχειρήσεων προκύπτει ότι στην περιοχή παρέμβασης υπάρχουν 127 εμπορικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων στη δράση συμμετέχουν 86, ήτοι ποσοστό 67,7 %. Το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το 70% που τίθεται στην Πρόσκληση».

H αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ (ή εναλλακτικά τον Ενδιάμεσο Φορέα) είναι σε δύο στάδια:

Α Στάδιο : Πληρότητα και επιλεξιμότητα πρότασης

Β Στάδιο : Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων

Η πρόταση του Δήμου Κομοτηνής και του Εμπορικού Συλλόγου δεν πέρασε την πρώτη φάση και δεν γνωρίζουμε τι θα γινόταν στην δεύτερη. Καλό θα ήταν να μάθουμε γιατί δεν έγινε δυνατό να συγκεντρωθούν οι ελάχιστες ακόμη συμμετοχές για να καλυφθεί το αναγκαίο ποσοστό.

Καλό θα ήταν επίσης να μάθουμε πως συνεργάστηκαν και αν συνεργάστηκαν Δήμος και Εμπορικός Σύλλογος, ακόμη και αν υπήρξε η συνδρομή των Επιμελητηρίων και της Ομοσπονδίας, δηλαδή όλων των φορέων της τοπικής αγοράς, προκειμένου να έχουμε τον απαραίτητο αριθμό συμμετεχόντων.

Άλλωστε, σύμφωνα με την προκήρυξη, από την αρχή ήταν γνωστό ότι η πρόταση δεν θα περνούσε το Α’ στάδιο. Ένσταση θα γίνει; Και να γίνει, το 67,7 δεν γίνεται 70%…

Προφανώς, η όποια συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, δεν έχει αντικείμενο, πλην ίσως από το να ρίξει ο ένας την ευθύνη στον άλλο, Δήμος και άλλοι αρμόδιοι φορείς.

Παναγιώτης Τσοχλιάς
Υπ. δημοτικός σύμβουλος Κομοτηνής
«Ξε-Κίνημα για την Πόλη»

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ