ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

TOPNEWS

Τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της Θράκης τον 20ο αιώνα

fonirodopis.gr

Πληροφορίες για τον πληθυσμό της Θράκης από την ακαδημαϊκή έρευνα της Κομοτηναίας εκπαιδευτικού και υπ. διδάκτορος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. κ. Ασπασίας Τσώνη

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Αρχύτας» το βιβλίο της Κομοτηναίας εκπαιδευτικού και υπ. διδάκτορος του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. κ. Ασπασίας Τσώνη, στο οποίο παρουσιάζεται η ακαδημαϊκή της έρευνα για τα δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της Θράκης τον 20ο αιώνα.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Η ρευστή πληθυσμιακή κατάσταση χαρακτηρίζει τη Θράκη από τον 19ο αι. Ωστόσο, τα γεγονότα που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό τη σύσταση του πληθυσμού στην εν λόγω περιοχή εντοπίζονται στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, οι οποίες χαρακτηρίζονται από πολεμικές αναμετρήσεις, εναλλαγές στην εδαφική κυριαρχία, ανακατατάξεις και μετακινήσεις πληθυσμών. Πληροφορίες για τον πληθυσμό της Θράκης και τα δημογραφικά και κοινωνικά του χαρακτηριστικά, έχει κάποιος τη δυνατότητα να αντλήσει, κυρίως μέσα από τις επίσημες απογραφές που έχουν συντελεστεί στη χώρα μας. 

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δημογραφικές συνιστώσες στο νευραλγικό χώρο της Θράκης. Ως εκ τούτου, κρίθηκε σκόπιμη η στατιστική αποτύπωση του πληθυσμού της Θράκης, μέσω ανάλυσης που διεξήχθη σε χωρικό επίπεδο νομών, βάσει των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων των απογραφών του 20ου και 21ου αιώνα. 

Αρχικά, αναλύθηκε η πληθυσμιακή δομή της Θράκης και επιχειρήθηκε σύγκριση με τη δομή της χώρας στο σύνολό της. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους δείκτες γήρανσης που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του έντονου ρυθμού ανόδου τους, κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Στη συνέχεια, μελετήθηκαν τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά των κατοίκων. Έπειτα, επιχειρήθηκε να μελετηθεί η θνησιμότητα, με την κατασκευή πινάκων επιβίωσης. Τέλος, μελετήθηκε ένα εξίσου μείζον δημογραφικό φαινόμενο, η συγχρονική γονιμότητα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ