ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

TOPNEWS

Αξιολόγηση των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων της Κομοτηνής, ζητά η Καζάκου

fonirodopis.gr

«Η κατά το δοκούν υποστήριξή τους, οικονομική η υλική, δημιουργεί μία άνιση μεταχείριση τους από τον Δήμο, καθώς δεν στηρίζεται σε αξιολογημένα στοιχεία του αριθμού των μελών, του μεγέθους και των αναγκών τους»

Την σύσταση από τον Δήμο Κομοτηνής ολιγομελούς επιτροπής η οποία θα αξιολογεί με συγκεκριμένα κριτήρια τους πολιτιστικούς και αθλητισμούς συλλόγους, προτείνει η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Φελίνα Καζάκου.

Σκοπός της αξιολόγησης, σύμφωνα με την ίδια, είναι να επιτευχθεί δικαιότερη οικονομική υποστήριξη καθώς όπως αναφέρει «η κατά το δοκούν υποστήριξή τους, οικονομική η υλική, δημιουργεί μία άνιση μεταχείριση τους από τον Δήμο, καθώς δεν στηρίζεται σε αξιολογημένα στοιχεία του αριθμού των μελών, του μεγέθους και των αναγκών τους».

Η πρόταση της κ. Φελίνας Καζάκου:

«Με αφορμή τα αιτήματα χρηματοδότησης των Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων που αποτελούν θέμα συζήτησης σε κάθε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γίνεται πλέον  κατανοητή και αναγκαία η πρόταση που καταθέσαμε ως Δημοτική Παράταξη τον Απρίλιο του 2018 και αφορούσε την αξιολόγηση των Συλλόγων που εδρεύουν στο Δήμο Κομοτηνής. Στην πρόσφατη συνεδρίαση επανήλθαμε στο θέμα καθώς πολλές φορές  γινόμαστε αποδέκτες αιτημάτων στα οποία δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι  Σύλλογοι δεν είναι όμοιοι σε αριθμό μελών ή αθλητών, σε αριθμό τμημάτων και σε αντικείμενα ενασχόλησης, στους σκοπούς λειτουργίας τους, σε δράσεις και ανταποδοτικά οφέλη προς την τοπική κοινωνία και τους πολίτες.

Είναι επίσης γνωστό ότι ειδικά οι όροι ‘’Αθλητικός Σύλλογος’’  και ‘’Γυμναστικός Σύλλογος’’  χρησιμοποιούνται ευρέως για διάφορους λόγους, ακόμη και για μη σχετικούς του αθλητισμού και συχνά μάλιστα καταχρηστικά, γεγονός που αποτελεί αθέμιτο ανταγωνισμό στους επαγγελματίες αντίστοιχων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

Ως εκ τούτων, διαφέρουν κατά πολύ μεταξύ τους  ως προς τον σκοπό που προβλέπεται στο καταστατικό σύστασής τους, στις υποχρεώσεις τους και τα λειτουργικά τους έξοδα, επομένως στις υλικές και οικονομικές ανάγκες και την υποστήριξη τους από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η επικρατούσα εικόνα που συνθέτουν οι Σύλλογοι του Δήμου μας είναι πολυσύνθετη, θεωρούμε ότι η κατά το δοκούν υποστήριξή τους, οικονομική η υλική, δημιουργεί μία άνιση μεταχείριση τους από τον Δήμο, καθώς δεν στηρίζεται σε αξιολογημένα στοιχεία του αριθμού των μελών  και των αναγκών τους,  μεγέθους τους και των αναγκών τους, παρά μόνο σε αιτήματα από τους ίδιους τους Συλλόγους προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία όμως ίσως να οδηγούν σε ‘’κατά περίπτωση‘’ τυχαία αντιμετώπιση τους από τον Δήμο Κομοτηνής.

Θεωρούμε ότι, η ίση μεταχείριση μεταξύ άνισων συχνά είναι άδικη, προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής την δημιουργία Επιτροπής Αξιολόγησης Πολιτιστικών και Αθλητικών – Γυμναστικών Συλλόγων, η οποία θα αναλάβει το έργο της αξιολόγησης αυτών, με απολύτως διαφανή και κοινώς αποδεκτά κριτήρια.

Η επιτροπή αξιολόγησης προτείνουμε να είναι ολιγομελής ώστε να είναι ευέλικτη, να συγκροτηθεί  από άτομα με γνώση του αντικειμένου και να αναλάβει το έργο κατάταξης των Συλλόγων αυτών σε κατηγορίες με τα προαναφερόμενα κριτήρια, ώστε να υπάρξει μία αντικειμενική εικόνα των Συλλόγων αυτών, η οποία θα επιτρέψει την δικαιότερη υποστήριξη τους από τον Δήμο.

Η αξιολόγηση αυτή θα συνοδεύεται και από  της Ε.Α. για το καταμερισμό της υποστήριξης, οικονομικής και υλικής, των Συλλόγων από τον Δήμο, η οποία θα τεθεί προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.

Προτείνεται επίσης η υποστήριξη του Δήμου προς τους Συλλόγους, να είναι ετήσια, προς το κάθε έναν που θα υποβάλλει συνολικό αίτημα στην αρχή του έτους (εκτός εκτάκτων περιπτώσεων).

Αναμένουμε από τη διοίκηση του Δήμου Κομοτηνής την σύσταση της επιτροπής και την έναρξη των διαδικασιών σχετικά με την ολοκλήρωση της λειτουργίας της επιτροπής». 

[TheChamp-Sharing]

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ