ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

TOPNEWS

Διακρίσεις εις βάρος καπνοπαραγωγών της Ροδόπης καταγγέλλει ο Οντέρ Μουμίν

fonirodopis.gr

Ζητά από τον Σύλλογο Καπνοπαραγωγών Θράκης να οριστεί για όλους ενιαία κατώτερη τιμή αγοράς καπνού τα 5,30 ευρώ

Διακρίσεις εις βάρος καπνοπαραγωγών της Ροδόπης καταγγέλλει μέσω δημόσιας επιστολής του ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος ΑΜ-Θ κ. Οντέρ Μουμίν.

Μέσω δημόσιας επιστολής του ζητά από τον Σύλλογο Καπνοπαραγωγών Θράκης να οριστεί για όλους ενιαία κατώτερη τιμή αγοράς καπνού τα 5,30 ευρώ.

Αναλυτικά, στην επιστολή αναφέρεται:

«Αξιότιμε Πρόεδρε και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

Αφού έγινα αποδέκτης πολλών παραπόνων από τη μεριά των καπνοπαραγωγών κατοίκων του Δήμου Ιάσμου (Φωλεά, Δύμη, Αγίασμα, Θάμνα, Ρίζωμα, Ασώματος, Μίσχος, Μέγα Πιστό, Σώστης, Ληνός, Πολύανθος, Ίασμος, Κοπτερό, Πελεκητή, Αμαξάδες), των κατοίκων καπνοπαραγωγών του Δήμου Αρριανών (Μικρό Πιστό, Μύστακας, Πάσσος, Λύκειο) και των κατοίκων καπνοπαραγωγών του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών (Σαλμώνη, Βέννα, Κρωβύλη) σας παραθέτω τα εξής ακόλουθα :

Όπως ενημερώθηκα περίπου προ 4ετίας κατόπιν υπογραφής σύμβασης με τις εταιρείες εμπορίου καπνού του συνεταιρισμού σας, ορίστηκαν Α, Β και Γ ζώνες για το Νομό Ροδόπης. Όπου ο καπνός αγοράζεται από τον καπνοπαραγωγό σε τιμή 5,30 ευρώ στην Α’ ζώνη και σε τιμή 4,80 – 5,00 ευρώ σε Β’ και Γ’ ζώνη. Οι παραπάνω αναφερόμενες περιοχές ανήκουν στην Β’ ζώνη, όπου ο καπνός κοστολογείτε και αγοράζετε στην τιμή των 5,00 ευρώ.

Μια τέτοια διάκριση εις βάρος των καπνοπαραγωγών που μοχθούν και αγωνιούν καθημερινά είναι αναιτιολόγητη και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Σας σημειώνω δε ότι ο καπνός που παράγεται στις ως άνω περιοχές δεν διαφέρει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από τον καπνό της Α’ ζώνης και σε αρκετές περιπτώσεις υπερτερεί αντί να υστερεί βάσει του εσφαλμένου σκεπτικού που υπεγράφη η συγκεκριμένη σύμβαση.

Σας παρακαλώ λοιπόν προκαλώντας μια διευρυμένη σύσκεψη με τις εταιρείες καπνού να προβείτε ως αρμόδιος φορέας στις απαραίτητες δυνατές ενέργειες προς άρση της παραπάνω αναφερόμενης αδικίας εις βάρος των καπνοπαραγωγών μας.

Προς τούτο προτείνω τα κάτωθι  :

1. Χωρίς διάκριση, χωρίς κατηγοριοποίηση να οριστεί ως ενιαία κατώτερη τιμή αγοράς καπνού 5,30 ευρώ.

2. Σε καπνά των οποίων η ποιότητα θα αξιολογηθεί από τον συνεταιρισμό σας να οριστεί τιμή αγοράς καπνού από 5,30 ευρώ έως 5,80 ευρώ».

[TheChamp-Sharing]

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ