ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

TOPNEWS

Χειρότερη από πέρσι η κίνηση στην αγορά την εορταστική περίοδο του Πάσχα

fonirodopis.gr

Η κίνηση των πωλήσεων καταγράφηκε ως αρνητική από το 58,00 %, ως θετική από το  17,33 % και ως μη μεταβληθείσα σε σχέση με πέρυσι από το 24,67% των επιχειρήσεων

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Ροδόπης σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Κομοτηνής διεξήγαγαν έρευνα για την κίνηση της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2018 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του Πάσχα 2017.

Η έρευνα διεξήχθη σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές για την καταγραφή της κίνησης της εορταστικής περιόδου του Πάσχα.

Α. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 2018

Η κίνηση των πωλήσεων καταγράφηκε ως αρνητική από το 58,00 %, ως θετική από το  17,33 % και ως μη μεταβληθείσα σε σχέση με πέρυσι από το 24,67% των επιχειρήσεων.

Αναλυτικότερα:

Πωλήσεις των εμπορικών επιχειρήσεων κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα

Στις λοιπές επαγγελματικές κατηγορίες είχαμε αντίστοιχα:

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν σαφώς μία αρνητική εικόνα που είναι κυρίαρχη σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή μας.

Β. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Ως προς την κατηγορία των επιχειρηματιών που δήλωσαν αύξηση της κίνησης κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα 2018 (ποσοστό 17,33% – βλ. γράφημα 3) σε σχέση με την περυσινή περίοδο:

Η αυξητική τάση που καταγράφηκε αφορά κυρίως πολύ μικρά ποσοστά (της τάξης του 5-20%).

Γ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Σε σχέση με την κίνηση των εμπορικών καταστημάτων που καταγράφηκε ως αρνητική:

Σε σχέση με την κίνηση των λοιπών επαγγελματικών κατηγοριών:

Από τα παραπάνω γραφήματα (5 και 6) φαίνεται ότι η μείωση της κίνησης δεν έπληξε ομοιόμορφα όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες.

Εκτός από τις εμπορικές επιχειρήσεις, στην έρευνα συμμετείχαν και επιχειρήσεις από Σωματεία μέλη της ΟΕΒΕΣ Ροδόπης:

Σωματείο Αρτοποιών και Κλιβανέων Νομού Ροδόπης (γράφημα 7):

Σωματείο Οπωροπωλών Λαχανοπωλών Νομού Ροδόπης  (γράφημα 8)

Σωματείο Κρεοπωλών Καταστηματαρχών  Νομού Ροδόπης  (γράφημα 9)

Σωματείο Ζαχαροπλαστών (γράφημα 11)

Σύνδεσμος Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Νομού Ροδόπης (γράφημα 12)

[TheChamp-Sharing]

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ