ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

TOPNEWS

Εμπορικό Επιμελητήριο: «Το παρεμπόριο από τη Βουλγαρία έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις»

fonirodopis.gr

«Προϊόντα διαφόρων ειδών εισέρχονται παρανόμως στην περιοχή μας και διοχετεύονται και σε άλλες περιοχές χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς καμία επιβολή τυχόν δασμών, χωρίς καμία διασφάλιση της ποιότητάς τους»

Δημόσια επιστολή σε φορείς, Υπηρεσίες και πολιτικούς παράγοντες της περιοχής σχετική με τις τρομακτικές διαστάσεις που έχει λάβει το παρεμπόριο από τη Βουλγαρία απέστειλε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ. Νίκος Αγγελίδης.

Ο κ. Αγγελίδης εφιστά την προσοχή σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους παρέχει η υφιστάμενη νομοθεσία σημειώνοντας τέλος, πως το Επιμελητήριο έχει συστήσει ειδική επιτροπή η οποία θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στο ελεγκτικό έργο των αρμόδιων υπηρεσιών.

Αναλυτικά, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου αναφέρει στην επιστολή του:

«Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να εκφράσουμε τις έντονες ανησυχίες του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής μας σχετικά με το θέμα του παρεμπορίου, το οποίο έχει πάρει πολύ σοβαρές και ανησυχητικές διαστάσεις.

Το πρόβλημα εντοπίζεται όχι μόνο στην ανατολική πλευρά των συνόρων μας αλλά τον τελευταίο καιρό κυρίως στη βόρεια πλευρά. Προϊόντα διαφόρων ειδών εισέρχονται παρανόμως στην περιοχή μας και διοχετεύονται και σε άλλες περιοχές χωρίς κανένα έλεγχο, χωρίς καμία επιβολή τυχόν δασμών, χωρίς καμία διασφάλιση της ποιότητάς τους. Οι επιτήδειοι αλλοδαποί αλλά και Έλληνες, μηχανεύονται ποικίλους τρόπους και κατορθώνουν να εισάγουν παράνομα, σε καθημερινή σχεδόν βάση, μεγάλες ποσότητες προϊόντων.

Από τη στιγμή μάλιστα που άνοιξε η μεθοριακή διέλευση της Νυμφαίας, το παρεμπόριο από τη Βουλγαρία έχει λάβει τρομακτικές διαστάσεις, οι οποίες έρχονται να προστεθούν στην καθημερινή φυγή δικών μας κεφαλαίων στη γειτονική χώρα, λόγω των φθηνότερων τιμών σε όλων των ειδών τα προϊόντα.

Όλη αυτή η κατάσταση πρωτίστως επηρεάζει αρνητικά την τοπική αγορά, τις υγιείς επιχειρήσεις και δημιουργεί συνθήκες άνισου και αθέμιτου ανταγωνισμού. Επηρεάζει επίσης την καταναλωτική συμπεριφορά των κατοίκων, οι οποίοι επιπρόσθετα δεν διασφαλίζονται για την ποιότητα και την καταλληλότητα των προϊόντων που εισάγονται παρανόμως. Το πρόβλημα οξύνεται καθημερινά και διαιωνίζεται εξαιτίας των μηδαμινών ελέγχων που γίνονται από τα καθ’ ύλην αρμόδια όργανα.

Πρέπει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι τα κλιμάκια τελωνειακών ελέγχων (Κ.Ο.Ε.) της Π.Ε. Ροδόπης, αν και έχουν συσταθεί, δεν έχουν επανδρωθεί με αποτέλεσμα οι αστυνομικές αρχές (μοναδική αρχή ελέγχου στα σύνορα) να μη μπορούν να εκτελέσουν το εξειδικευμένο αυτό έργο.

Επιπροσθέτως, καμιά πρόοδος δεν έχει σημειωθεί στη μόνιμη παρουσία τελωνειακών αρχών στον κάθετο άξονα Νυμφαίας, καθώς οι υποτυπώδεις υποδομές στέγασης που υποτίθεται είχαν δρομολογηθεί (επίσκεψη Γ. Γ. Δημοσίων Εσόδων κ. Πιτσιλή) δεν έχουν προχωρήσει.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου σε πρόσφατη συνεδρίασή του αποφάσισε να

δραστηριοποιηθεί άμεσα για να βρεθεί λύση στο θέμα του παρεμπορίου και ταυτόχρονα να επιστήσει την προσοχή σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να αναλάβουν τις ευθύνες τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που τους παρέχει η υφιστάμενη νομοθεσία.

Το Επιμελητήριο έχει συστήσει επιτροπή ειδικά για το θέμα αυτό, η οποία σε συνεργασία με τους αντίστοιχους επιχειρηματικούς φορείς (Ομοσπονδία, Εμπορικό Σύλλογο, Σωματεία επαγγελματιών) θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια στο ελεγκτικό έργο των αρμόδιων υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα θα παρακολουθεί και θα δημοσιοποιεί τα αποτελέσματα που θα επιφέρουν οι έλεγχοι, αποδίδοντας τα εύσημα ή τις ευθύνες σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς».

Η παραπάνω επιστολή εστάλη στους εξής φορείς:

‐ Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων
‐ Γενικό Γραμματέα Εμπορίου
‐ Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
‐ Αντιπεριφερειάρχη ΝΕ Ροδόπης
‐ Δήμαρχο Κομοτηνής
‐ Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης
‐ Τελωνείο Κομοτηνής
‐ Δ.Ο.Υ. Κομοτηνής
‐ Ε.Φ.Ε.Τ. Ανατ. Μακεδονίας ‐ Θράκης
‐ Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Ροδόπης
‐ Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού ΠΕ Ροδόπης.

[TheChamp-Sharing]

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ