ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

TOPNEWS

Μελέτη για την ίδρυση νέων Τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στην Κομοτηνή η μελέτη προβλέπει τη δημιουργία Τμήματος Ειδικής Φυσικής Αγωγής και Τμήματος Ψυχολογίας

fonirodopis.gr

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Στην Κομοτηνή η μελέτη προβλέπει τη δημιουργία Τμήματος Ειδικής Φυσικής Αγωγής και Τμήματος Ψυχολογίας

Η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη συνεδρίαση της (27/4) μετά από διεξοδική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της:

– Τους ιστορικά ιδιαίτερους λόγους της ίδρυσης και της λειτουργίας του ΔΠΘ.

– Το διαχρονικό ρόλο του ως πνευματικού καθιδρύματος αλλά και ως του σημαντικότερου αναπτυξιακού φορέα που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή.

– Το γεγονός ότι αποτελεί το μοναδικό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Περιφέρειας ΑΜΘ, η οποία παρόλο που συγκαταλέγεται σε μία από τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ωστόσο αναδεικνύεται στις μέρες μας σε χώρο σημαντικών, γεωπολιτικών και οικονομικών εξελίξεων.

– Την ανάγκη για την κάλυψη εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών σε συνδυασμό και με την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων.

– Την επιβεβαίωση των δυνατοτήτων του ΔΠΘ όπως αυτό παρουσιάζεται και μέσα από την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης καθώς και την προτροπή των αξιολογητών για περαιτέρω ανάπτυξη του.

Αποφάσισε:

α. Την σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας για ίδρυση Τμημάτων Προπτυχιακών Σπουδών για:

– Κτηνιατρική Σχολή με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

– Τμήμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, ενταγμένο στη Σχολή Επιστημών Αγωγής, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.

– Τμήμα Διαιτολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, ενταγμένο στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, με έδρα την Ορεστιάδα,.

– Τμήμα Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ενταγμένο στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με έδρα την Κομοτηνή.

– Τμήμα Ψυχολογίας, με έδρα την Κομοτηνή.

– Τμήμα Μηχανικών Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου, ενταγμένο στην Πολυτεχνική Σχολή, με έδρα την Ξάνθη.

β. Να επανεπικαιροποιήσει το σχετικό φάκελο για την ίδρυση της    Φυσικομαθηματικής Σχολής του ΔΠΘ,  ο οποίος έχει ήδη κατατεθεί στο ΥΠΕΠΘ, με Τμήματα:

– Φυσικής και Χημείας  με έδρα την Καβάλα.

– Πληροφορικής και Μαθηματικών με έδρα τη Δράμα.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ