ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Στο πλευρό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οι φορείς της περιοχής

fonirodopis.gr

ΔΠΘ - ΣΥΣΚΕΨΗ

Κάθε ατεκμηρίωτη και αδικαιολόγητη ενέργεια εναντίον της Διοίκησης και των μελών του Πανεπιστημίου μας εκλαμβάνεται και θα αντιμετωπίζεται ως ενέργεια ενάντια στην παιδεία, τον πολιτισμό, την οικονομία και την κοινωνία μας, αναφέρεται στο ψήφισμα

Στο πλευρό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης τάχθηκαν σύσσωμοι οι φορείς της περιοχής ύστερα από την ανοιχτή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τα μέλη της Συγκλήτου.

Στο κοινό ψήφισμα που εκδόθηκε μετά την σύσκεψη οι φορείς κάνουν λόγο για προσπάθεια απαξίωσης και υπονόμευσης του Πανεπιστημίου μέσω αναμόχλευσης κατηγοριών που έχουν κριθεί αμετάκλητα από την Δικαιοσύνη ενώ δηλώνουν ότι κάθε παρόμοια ενέργεια θα εκλαμβάνεται ως ενέργεια ενάντια στην τοπική κοινωνία και στην Θράκη.

Αναλυτικά, στο κοινό ψήφισμα αναφέρεται:

«Σήμερα, 3 Απριλίου 2017, στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο της ανοιχτής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με τα μέλη της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, οι φορείς της Θράκης ενημερωθήκαμε για τις ποικίλες και σημαντικές δράσεις του Πανεπιστημίου, ιδίως κατά την τελευταία 3ετία. Οι δράσεις αυτές, πολλές από τις οποίες αναπτύχθηκαν μέσω αγαστής συνεργασίας Πανεπιστημίου και φορέων του τόπου μας, υπηρέτησαν και υπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εθνική και αναπτυξιακή στρατηγική της περιφέρεια μας. Ως εκ τούτου, αναδεικνύουν για μια ακόμη φορά το Πανεπιστήμιο, ως τον σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης της κοινωνίας, της οικονομίας και του πολιτισμού της περιοχής μας, όπως, άλλωστε, επισημαίνεται στην πρόσφατη έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος.

Με ανησυχία πληροφορηθήκαμε περί μιας, εθνικά και κοινωνικά επικίνδυνης, προσπάθειας απαξίωσης και υπονόμευσης, ειδικά αυτών των δράσεων του Ιδρύματος. Η προσπάθεια αυτή έχει μέχρις στιγμής ως αποτέλεσμα να διακοπούν ή να μεταφερθούν αλλού σημαντικές για την περιοχή και την κοινωνία μας δράσεις, που είχαν αρχικά ανατεθεί στο Δ.Π.Θ. από την ελληνική Πολιτεία, όπως το Διδασκαλείο Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος και το ξενόγλωσσο Τμήμα Ελληνικών Σπουδών. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο, ο Πρύτανης και το σύνολο της Διοίκησης κατηγορούνται για ενέργειες του παρελθόντος που έχουν κριθεί αμετάκλητα από την Δικαιοσύνη.

Διαπιστώνουμε ότι για ακόμη μια φορά υιοθετούνται αβασάνιστα θέσεις και απόψεις ορισμένων, οι οποίοι βάλλουν κατά του Πανεπιστημίου. Δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση και με τον πλέον αποφασιστικό τρόπο ότι το Δ.Π.Θ. είναι το Πανεπιστήμιο μας. Ως εκ τούτου κάθε ατεκμηρίωτη και αδικαιολόγητη ενέργεια εναντίον της Διοίκησης και των μελών του Πανεπιστημίου μας εκλαμβάνεται και θα αντιμετωπίζεται ως ενέργεια ενάντια στην παιδεία, τον πολιτισμό, την οικονομία και την κοινωνία μας. Εν τέλει, ενάντια στη Θράκη».

 

Πλήρης στήριξη της διοίκησης Καραμπίνη από τη Σύγκλητο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου

Προσπάθεια αμφισβήτησης και υπονόμευσης της νόμιμα εκλεγμένης Διοίκησης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, μέσω της ειδικής απαξίωσης του Πρύτανη ως θεσμού αλλά και ως προσώπου «βλέπει» η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου η οποία εκφράζει την πλήρη στήριξη της στην διοίκηση.

«Στη συνεδρίαση που έγινε στις 30 Μαρτίου 2017, αφού ενημερώθηκε για την επερώτηση ομάδας βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος σχετικά με υποτιθέμενα φαινόμενα κακοδιοίκησης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και ύστερα από διεξοδική συζήτηση, η Σύγκλητος διαπίστωσε ομόφωνα ότι:

α) Οι επερωτώντες βουλευτές επικαλούνται δημοσιεύματα συγκεκριμένου μέσου μαζικής ενημέρωσης, με τον ίδιο πάντα υπογράφοντα συντάκτη, χωρίς να ζητήσουν, ως όφειλαν επί πραγματικού ενδιαφέροντος, ενημέρωση τουλάχιστον από το Πανεπιστήμιο που αδίκως κατηγορούν και που αναγνωρίζεται από όλους ως ο σημαντικότερος πόλος και φορέας ανάπτυξης της ευαίσθητης και ακριτικής περιοχής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

β) Το κείμενο της επερώτησης τους στοχοποιεί προσωπικά τον νυν Πρύτανη, όταν είναι γνωστό ότι οι ενέργειες του υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται μετά από αντίστοιχες αποφάσεις της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για τη λήψη των οποίων μελετώνται και αναλύονται διεξοδικά σε κάθε συνεδρίαση όλα τα σχετικά θέματα. Για τον λόγο αυτόν, άλλωστε, όλες οι αποφάσεις της Συγκλήτου που αφορούν θέματα που θίγονται στο ερώτημα των βουλευτών έχουν κριθεί απολύτως ορθές και σύννομες από τα αρμόδια όργανα της Δικαιοσύνης και της Πολιτείας, τα οποία δικαίωσαν επίσης και τις αντίστοιχες ενέργειες του Πρύτανη.

Ύστερα από τα παραπάνω, η Σύγκλητος αποφάσισε ομόφωνα να θέσει στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου τα εξής στοιχεία:

1. Σε ό,τι αφορά τη σίτιση των φοιτητών, η Σύγκλητος γνωρίζει με βεβαιότητα ότι το θέμα έχει ήδη ελεγχθεί επανειλημμένα από τα πλέον αρμόδια θεσμικά όργανα (Εισαγγελικές Αρχές, Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων) και δεν έχει προκύψει ουδεμία ευθύνη για τη νυν διοίκηση του Ιδρύματος. Γι’ αυτόν τον λόγο, άλλωστε, εξέδωσε σχετικό ψήφισμα, όταν ενημερώθηκε ότι μέλη του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης αναρμοδίως διενήργησαν πάλι έλεγχο για το ίδιο θέμα, μη λαμβάνοντας υπόψη προηγούμενες αποφάσεις άλλων θεσμικών οργάνων της Πολιτείας.

2. Θεωρεί ανυπόστατες και αβάσιμες τις κατηγορίες για εκφοβισμό και προσπάθεια φίμωσης καθηγητών που διαφωνούν με ενέργειες της νυν Διοίκησης. Κι αυτό γιατί οι όποιες πειθαρχικές διώξεις που αποφασίστηκαν από τη Σύγκλητο και εφαρμόστηκαν από τον νυν Πρύτανη σε μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, τεκμηριώθηκαν με αδιάβλητα στοιχεία μέσα από πλήρως διαφανείς και θεσμικά κατοχυρωμένες διαδικασίες που προβλέπονται στη νομοθεσία. Άλλωστε, η ορθότητα των ενεργειών της Διοίκησης στην κατεύθυνση αυτή αποδεικνύεται και από την άσκηση ποινικής δίωξης σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος αυτών των Καθηγητών και τις σχετικές αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών του Δ.Ε.Π.

3. Η αναστολή της διαχείρισης ερευνητικών έργων, λόγω παράτυπων και αποκλινουσών ενεργειών, των επιστημονικώς υπευθύνων τους, την οποία αποφάσισε ως όφειλε η Σύγκλητος, μετά από σχετικές εισηγήσεις πραγματογνωμόνων και της Επιτροπής Ερευνών του Ιδρύματος, αποτελεί μέτρο που διαφυλάσσει το κύρος και τα συμφέροντα του Πανεπιστημίου και κατ’ επέκταση το δημόσιο συμφέρον, καθώς λειτουργεί προληπτικά έναντι μελλοντικών καταλογισμών που μπορεί να προκύψουν μετά από την ολοκλήρωση των διενεργούμενων ελέγχων. Η ευθύνη για το αδιαμφισβήτητο πλήγμα στο επιστημονικό κύρος του Ιδρύματος αποδίδεται για τον λόγο αυτόν πλήρως στα μέλη που προβαίνουν σε μη σύννομες ενέργειες κι όχι στο Πανεπιστήμιο που τις διαπιστώνει και λειτουργεί θεσμικά για την αντιμετώπιση τους, προσφεύγοντας στην ευρωπαϊκή και ελληνική Δικαιοσύνη.

4. Η Σύγκλητος εκτιμά ότι η ανάθεση του έργου του αντισεισμικού ελέγχου των σχολικών μονάδων της ηπειρωτικής Ελλάδας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δ.Π.Θ. αποτελεί αναγνώριση του ερευνητικού έργου ενός καταξιωμένου Καθηγητή στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο, ανεξαρτήτως από το αν ταυτόχρονα αυτός έχει και την ιδιότητα του Πρύτανη. Για αυτούς τους λόγους, άλλωστε, είχε εγκρίνει την σχετική προγραμματική συνεργασία του Ιδρύματος με την εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Εξάλλου, αντίστοιχο έργο είχε επίσης ανατεθεί με την ίδια διαδικασία και στο παρελθόν στο Δ.Π.Θ. και σε άλλα Α.Ε.Ι.

5. Τέλος, η στοχοποίηση του νυν Πρύτανη με ανυπόστατες κατηγορίες εις βάρος μελών της οικογενείας του καταρρίπτεται με την απλή και μόνο ανάγνωση του πορίσματος του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.

Με βάση τα παραπάνω, η Σύγκλητος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης θεωρεί πλέον με βεβαιότητα ότι αναπτύσσεται μια ακατανόητη – αλλά εμφανής και επαναλαμβανόμενη –  προσπάθεια αμφισβήτησης και υπονόμευσης της νόμιμα εκλεγμένης Διοίκησης, μέσω της ειδικής απαξίωσης του Πρύτανη ως θεσμού, αλλά και ως προσώπου, των μελών της Συγκλήτου και άλλων θεσμικών οργάνων του Ιδρύματος, καθώς και σοβαρής παρακώλυσης του έργου του Ιδρύματος με ιδιαίτερα σοβαρές ακαδημαϊκές και οικονομικές συνέπειες για το σύνολο του Πανεπιστημίου αλλά και της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Σύγκλητος επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την πλήρη στήριξη των επιλογών και ενεργειών της παρούσας Διοίκησης και του Πρύτανη προσωπικά, οι οποίες αποτελούν, άλλωστε, προϊόν δικών της αποφάσεων. Ταυτόχρονα, δηλώνει ότι θα εξαντλήσει το σύνολο των νόμιμων μέτρων που μπορούν να ασκηθούν προς κάθε κατεύθυνση και εναντίον παντός υπευθύνου, ώστε να διαφυλαχθεί το κύρος του Πανεπιστημίου και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία και η περιουσία του Ιδρύματος. Επιπλέον, προτίθεται, σε επόμενη συνεδρίαση της, να παρουσιάσει δημόσια όλα τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα παραπάνω.

Παρά τις όποιες υπομονεύσεις, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης θα συνεχίσει την πορεία του προς την ανάπτυξη με βάση τη στρατηγική της παρούσας διοίκησης, η οποία άλλωστε κρίθηκε ως αξιέπαινη στην πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση του Ιδρύματος από μέλη της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ