ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΡΟΔΟΠΗ

Συνάντηση για το «GreeNature» στο Δήμο Αρριανών

fonirodopis.gr

Η 4η Επίσημη Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας ’’Ελλάδα Βουλγαρία 2007-2013 για το έργο “GreeΝature” στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Αρριανών, ο Δήμος του Krumovgrand και η Κοινότητα Avren Βουλγαρίας πραγματοποιήθηκε στη Φιλύρα. Τον Δήμο του Krumovgrand αντιπροσώπευσε η Αντιδήμαρχος κ.Μαρία Χριστόζοβα ,υπάλληλοι του Δήμου,  ενώ παρευρέθηκαν και εκπρόσωποι από την Κοινότητα Avren Βουλγαρίας που συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στον τομέα την διαχείρισης των φυσικών πόρων και της αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών με άξονα την οικονομική ανάπτυξη ενώ η χρηματοδότηση του έργου είναι 100% από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια.

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε τοπικές αρχές, σχολεία, παιδιά και μαθητές της διασυνοριακής περιοχής, σε νέους, εθελοντές και δασκάλους με ενδιαφέρον για το περιβάλλον και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.

 Άμεσα ωφελούμενοι του προγράμματος  θα είναι 30 παιδιά και μαθητές από 5 έως 18 χρονών καθώς και 12 δάσκαλοι και εκπαιδευτές που θα συμμετάσχουν σε αυτό.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν οι δράσεις που πρέπει να υλοποιήσει κάθε εταίρος του προγράμματος όπως  και το χρονοδιάγραμμα το οποίο θα τηρηθεί από κοινού. Και οι δυο πλευρές δήλωσαν το έντονο ενδιαφέρον τους για την υλοποίηση του προγράμματος και την διάθεση τους για μια αποδοτική και καρποφόρα συνεργασία.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2019 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ