ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δαμιανίδης : Στα σκαριά νέος φορέας διαχείρισης του Μεγάρου Μουσικής

fonirodopis.gr

Στην απάντηση του όμως στη ΦΩΝΗ ο κ. Δαμιανίδης δεν αναφέρεται πουθενά σε καμία απόφαση του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου βάσει της οποίας παραχωρήθηκε η χρήση του κτιρίου στην ΑΝΡΟ Α.Ε. ενώ δεν απαντώνται και τα εύλογα ερωτήματα για το Σύλλογο Φίλων Μουσικής που «κατέλαβαν» με ευκολία το κτίριο

Πριν αρκετό καιρό στείλαμε μια επιστολή προς τους κ.κ. Άρη Γιαννακίδη και Παύλο Δαμιανίδη σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που διέπει τη  λειτουργία του Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου Κομοτηνής, καθώς ακούγονται κάποιες φωνές που δείχνουν την ανησυχία για το τρόπο διαχείρισης του.

Χρειάστηκε να στείλουμε μια δεύτερη επιστολή προς τον κ. Δαμιανίδη προκειμένου να απαντήσει στα εύλογα ερωτήματα μας. Μετά και τη δεύτερη επιστολή πήραμε την παρακάτω απάντηση :

«Σε απάντηση σχετικής σας επιστολής, που αφορά στο καθεστώς που διέπει τη λειτουργία του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Κομοτηνής θα ήθελα να σας ενημερώσω για τα εξής:

Η ΑΝ.ΡΟ. ΑΕ είναι φορέας λειτουργίας του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Κομοτηνής και έχει αναλάβει τη σχετική υποχρέωση, σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο και την απόφαση ένταξης του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, βάσει των οποίων χρηματοδοτήθηκε και κατασκευάστηκε το «Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Κομοτηνής» και την απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ροδόπης, με την οποία παραχωρήθηκε στην ΑΝ.ΡΟ. ΑΕ κατά χρήση, έκταση 16 στρεμμάτων εντός του πρώην στρατοπέδου Ηλιοπούλου για χρονικό διάστημα 20 ετών με αποκλειστικό σκοπό τη δημιουργία και λειτουργία εντός αυτού του συγκεκριμένου έργου.

Η λειτουργία του «Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Κομοτηνής» γίνεται μέχρι σήμερα αποκλειστικά από την ΑΝ.ΡΟ. ΑΕ, όπως έχει υποχρέωση, με αποκλειστικά δικούς της πόρους και σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνει το αρμόδιο για την διοίκηση της ΑΝ.ΡΟ. ΑΕ όργανο, δηλαδή το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Ο Σύλλογος Φίλων του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου Κομοτηνής, έχει ως καταστατικό σκοπό τη στήριξη και προβολή του έργου και των στόχων του Συνεδριακού και Πολιτιστικού  Κέντρου Κομοτηνής και συνδράμει με τα μέλη του εθελοντικά και αφιλοκερδώς στην στήριξη συγκεκριμένων δραστηριοτήτων, λειτουργεί όμως αυτόνομα, χωρίς βεβαίως να συμμετέχει ή να παρεμβαίνει στις αποφάσεις του Δ.Σ της ΑΝ.ΡΟ ΑΕ.

Με αυτό το πλαίσιο λειτουργεί μέχρι σήμερα το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Κομοτηνής και δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί θετικό το γεγονός ότι παρά τις δυσκολίες, λειτουργεί έστω και με αυτό τον τρόπο, έστω και για λίγες μεμονωμένες εκδηλώσεις, έναντι της εναλλακτικής λύσης να παραμένει προσωρινά εντελώς κλειστό.

Ωστόσο, επειδή κατά την άποψή μας, το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Κομοτηνής, αποτελεί δημόσια περιουσία και θα πρέπει να είναι προσβάσιμο και ανοιχτό σε κάθε πολίτη και ιδιαίτερα στις δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, θα πρέπει η αρμοδιότητα της λειτουργίας του να περάσει σε ένα νέο φορέα διαχείρισης που θα δημιουργηθεί υπό τη μορφή Οργανισμού, στα πρότυπα λειτουργίας και των άλλων αντίστοιχων Κέντρων – Μεγάρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Επίσης το υψηλό κόστος λειτουργίας, το οποίο υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ετησίως, καθιστά απαγορευτική την ανάληψη αυτής της προσπάθειας μεμονωμένα από την Περιφέρεια ή κάποιον άλλον τοπικό φορέα.

 Για τους δύο αυτούς λόγους στο νέο Οργανισμό, προκειμένου να είναι βιώσιμος και να επιτελέσει το Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Κομοτηνής τον ρόλο του και να αξιοποιηθεί πλήρως ως περιουσία και αναπτυξιακό εργαλείο του συνόλου της κοινωνίας της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, είναι απαραίτητη η συμμετοχή και η συνεισφορά του ευρύτερου δυνατού φάσματος των τοπικών φορέων, αλλά και ιδιαίτερα του Υπουργείου Πολιτισμού, όπως συμβαίνει και στις περιπτώσεις της Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή έχει γίνει προεργασία και υπάρχει σχετική ετοιμότητα. Είμαστε όμως ακόμη σε αναμονή της τελικής θέσης και της απόφασης του Υπουργείου Πολιτισμού σχετικά με το θέμα, παρά τις πολλαπλές συζητήσεις που έχουν γίνει, προκειμένου να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα της διαδικασίας σύστασης του νέου φορέα διαχείρισης».

Η απαντητική επιστολή του κ. Δαμιανίδη είναι μια απάντηση προσωπικού στυλ με την οποία θέλει να δώσει μια απάντηση για να διασκεδαστούν οι εντυπώσεις από τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα. Διαπιστώσαμε ότι η επιστολή που δεν έχει κανένα επίσημο αποτύπωμα είναι  αποτέλεσμα συνεργασίας με τους κύριους διαχειριστές του Κέντρου αφού πήραμε τις ίδιες απαντήσεις και από τα άλλα δυο μέρη (διευθύνοντα σύμβουλο και πρόεδρο  συλλόγου) πράγμα που σημαίνει ότι η επιστολή  συντάχθηκε και με τη σύμφωνη γνώμη τους.

Η αναφορά στην απόφαση ένταξης και κατασκευής του έργου γίνεται με απλό και αόριστο τρόπο με μοναδικό σκοπό να φανεί ότι υπάρχει η εξουσιοδότηση προς την Αναπτυξιακή Ροδόπης να κατασκευάσει και να διαχειριστεί στη συνέχεια το Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο όμως πουθενά δεν αναφέρεται με ποια απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου έγινε αυτό  αφού δεν αμφισβητείται η ανάθεση κατασκευής του κτιρίου ενώ δεν υπάρχει σχετική απόφαση διαχείρισης του.

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε το κτίριο μετά το πέρας των εργασιών ανέγερσης παραδόθηκε κανονικά, πράγμα που σημαίνει ότι τελείωσε η κάθε αρμοδιότητα της ΑΝΡΟ. Σχετικά με την ανάγκη να λειτουργήσει το Πολιτιστικό Κέντρο ασφαλώς και δεν διαφωνεί κανένας  πολίτης αυτού του τόπου αλλά εκείνο που δημιουργεί  ερωτήματα είναι ο τρόπος συγκρότησης μιας ομάδας με υπεύθυνους ακόμη και κάποιους φίλους της μουσικής που ονομάζονται και εθελοντές και που με ευκολία  κατέλαβαν το κτίριο.

Όμως η ΑΝΡΟ είναι επιχείρηση με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας των φορέων του νομού Ροδόπης και θα ήταν περισσότερο φρόνιμο να διοικείται από ένα συμβούλιο που θα είχε συγκροτηθεί με απόφαση και εκπροσώπους των φορέων για να έχει μια μεγαλύτερη στήριξη από όλη τη κοινωνία και μια διαφάνεια στη διαχείριση του.

Προτιμήθηκε όμως η δημιουργία μιας ομάδας με κολλητούς ή κολλητές κάποιων συμβούλων της ΑΝΡΟ  με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Συμφωνούμε απόλυτα με όσα αναφέρονται για την ανάγκη να υπάρξει  αρμοδιότητα λειτουργίας που θα δημιουργηθεί με τη  μορφή οργανογράμματος και αυτό πρέπει να γίνει το γρηγορότερο αφού μόνο έτσι θα υπάρξει η μεγαλύτερη πίεση προς το Υπουργείο Πολιτισμού.

Μαθαίνουμε ότι πολύ σύντομα θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της ΑΝΡΟ. Μήπως πρέπει το θέμα της συγκρότησης του φορέα διαχείρισης να συζητηθεί εκεί και να παρθούν οι ανάλογες αποφάσεις;

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ