ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιβεβαιώθηκε και επίσημα το «ροκάνισμα» του δημοσίου χρήματος στη Νομαρχία Ροδόπης

Από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Επέμβαση της Γενικής Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης μετά τα δημοσιεύματα της «Φωνής» για τα αντιπλημμυρικά έργα στο Νομό Ροδόπης

Κοινοποιήθηκε το πόρισμα του ΣΕΕΔΔ στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών – Ποιοι πάνε κατηγορούμενοι; Άρχισε ήδη τις ανακρίσεις και ο Ανακριτής Ροδόπης

Γνώριζε ο κ. Γιαννακίδης τη δραστηριότητα των στελεχών του; Θα συνεχίσει να μιλά για συμφωνίες σε νέες θέσεις;

Η εφημερίδα μας, «Φωνή της Ροδόπης», έχει  καταγραφεί στη συνείδηση όλων των πολιτών ότι είναι η μοναδική εφημερίδα που χωρίς αναστολές και ενδοιασμούς αγωνίζεται για την αντικειμενική ενημέρωση του κοινού και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο.

Τα δυο τελευταία χρόνια με συνεχή δημοσιεύματα και αναφορές προσπάθησε να αναδείξει το «πάρτι» των διάφορων επίορκων υπαλλήλων που  έχοντας μοναδικό σκοπό το προσωπικό οικονομικό όφελος  δεν σεβάστηκαν νόμους του Κράτους και προέβησαν σε παράτυπες και παράνομες πράξεις. Για τη στάση μας αυτή κατηγορηθήκαμε, είπαν ότι είμαστε αφελείς, γραφικοί, λασπολόγοι, διακινητές ψεύτικων ειδήσεων ενώ σε συσκέψεις με «πρόθυμους» δικηγόρους προγραμμάτιζαν να υποβάλουν μηνύσεις για να σταματήσουν τις αποκαλύψεις μας.

Όλα τα παραπάνω σε μια προσπάθεια φίμωσης της «ΦΩΝΗΣ»  προκειμένου να μη πληροφορηθεί ο κάθε πολίτης το «ροκάνισμα» του δημοσίου χρήματος. Θεωρούσαμε ότι είναι άδικο να υποφέρει ο κάθε πολίτης από την οικονομική κρίση και να βρίσκονται κάποιοι που εκμεταλλεύονται  την πολιτική τους θέση αλλά και την υπαλληλική ιδιότητα για τον εύκολο πλουτισμό.

Επισημάναμε με σχετικά δημοσιεύματα μας την συμπεριφορά κάποιων υπαλλήλων του δημοσίου και μερικών συνεργατών του κ. Γιαννακίδη οπότε επενέβη η Γενική Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης που διεξήγαγε λεπτομερή και αξιόλογη έρευνα.

Μετά το τέλος των ερευνών, την οριστικοποίηση του πορίσματος και την έγκριση του απο την Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών αυτό απεστάλη στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες για τα περαιτέρω.

Η «ΦΩΝΗ» λόγω της αρχικής της εμπλοκής στην υπόθεση ενημερώθηκε από το Υπουργείο για το τέλος των ερευνών και τη σύνταξη του πορίσματος.

Το σχετικό έγγραφο της Επιθεώρησης που κοινοποιήθηκε πρόσφατα (21.12.2010) απευθύνεται στους εξής αποδεκτές : Υπουργείο Εσωτερικών, ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ), Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ΑΜΘ, Νομαρχία Ροδόπης, Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ΑΜΘ, ΥΠΕΧΩΔΕ  Περιφέρειας, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Κομοτηνής, Εισαγγελία Εφετών Αθηνών ενώ κοινοποιήθηκε στην Κτηματική Υπηρεσία Ροδόπης και φυσικά, στην εφημερίδα μας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ». Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής :

«Οι υπηρεσίες σας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν3074/2002  υποχρεούνται το βραδύτερο εντός διμήνου από τη λήψη της έκθεσης  να αναφέρει στον Υπουργό Εσωτερικών, τον Γενικό Επιθεωρητή  Δημόσιας Διοίκησης και τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης τις ενέργειες στις οποίες προέβη προς συμμόρφωση με την έκθεση ελέγχου.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να ορίσετε άμεσα έμπειρο στέλεχος της Υπηρεσίας σας ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης και την ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

Το έγγραφο επισημαίνει ότι μετά την διαπίστωση ύστερα από  διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες  της Επιθεώρησης και το σχετικού Νόμου 3074/2002 περί πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων δεσμεύει τα αρμόδια όργανα των φορέων αυτών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, ενώ το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης.

Σύμφωνα με το πόρισμα οι ελεγχόμενοι φορείς είναι :

1. Νομαρχιακή Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα Ροδόπης
2. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχίας Ροδόπης
3. Διεύθυνση ΠΕΧΩΔΕ Περιφέρειας ΑΜΘ
4. Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ΑΜΘ

Διαπιστώσεις

Έγινε ανάθεση απευθείας χωρίς διαγωνισμό εικοσιτεσσάρων (24) αντιπλημμυρικών έργων μετά όμως από τις θεομηνίες της 17ης Νοεμβρίου 2007 ενώ θα έπρεπε να ληφθεί μέριμνα για την αντιπλημμυρική προστασία του Νομού ώστε να μην γίνει ανάθεση δαπάνης 1.875.000 ευρώ.

Η διενέργεια διαγωνισμών θα εξασφάλιζε καλύτερα έργα και  χαμηλότερο εργολαβικό κόστος και οικονομία για το δημόσιο (σημ. συνήθως τα χωματουργικά έργα πραγματοποιούνται με έκπτωση 50% άρα κέρδος για το κράτος περίπου 900.000 ευρώ).

Σχετικά με την εκτέλεση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας και  παρεμβάσεων στη περιοχή Φιλύρας διαπιστώθηκαν μη σύννομες  ενέργειες που προκάλεσαν ανεπανόρθωτη ζημιά για το δημόσιο.

Η δημοπρασία για έργο προϋπολογισμού 900.000 ευρώ που έγινε την πρώτη φορά με ποσοστό έκπτωσης 66% τελικά μετά την ακύρωση του διαγωνισμού και την πραγματοποίηση επαναληπτικού  δόθηκε στον ίδιο εργολάβο με έκπτωση 6%  ενώ  δύο (2) άλλοι που προσέφεραν στον πρώτο διαγωνισμό έκπτωση 55% και 50%  αντίστοιχα ανέλαβαν την εκτέλεση του έργου με κέρδος 25% έκαστος.

Ως προς την διάθεση προϊόντων εκσκαφής 192.000 κυβικών μέτρων είναι αδύνατος ο εντοπισμός των χωρών στους οποίους μεταφέρθηκαν. Εδώ πρέπει να σημειωθεί η έκδοση δελτίου τύπου από το γραφείο τύπου του Νομάρχη που  έδινε ψευδείς πληροφορίες  για την διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων εκσκαφής.

Αναφέρονται επιγραμματικά μόνο κάποια έργα αφού είναι αδύνατον να μεταφερθούν τα όσα αναφέρονται στις δώδεκα (12) σελίδες του  πορίσματος της Επιθεώρησης  Δημόσιας Διοίκησης.

Δικαστική διερεύνηση

Για το ίδιο θέμα ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες  από τον Ανακριτή Ροδόπης ο οποίος κάλεσε κάθε εμπλεκόμενο στην υπόθεση σε ανάκριση την 18.11.2010 (αμέσως μετά τις επαναληπτικές εκλογές) προκειμένου να οριστικοποιήσει την εισήγηση του προς τα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Κι άλλη ανάκριση

Εν τω μεταξύ και άλλη ανακριτική διαδικασία εξελίσσεται με αντικείμενο την εκτέλεση έργων με πρόχειρους διαγωνισμούς γεγονός που καταγγέλθηκε από εργολάβους  και νομαρχιακούς συμβούλους.

Όπως αποδεικνύεται οι  ευθύνες του Νομάρχη Ροδόπης είναι τυπικές επειδή είναι αδύνατον να μπορεί ο πολιτικός προϊστάμενος των υπηρεσιών της Νομαρχίας να ελέγξει την συμπεριφορά και την δραστηριότητα των  υπαλλήλων των διάφορων Υπηρεσιών, όπως δεν μπορεί να παρακολουθήσει και την τακτική που εφαρμόζουν κάποιοι στενότεροι συνεργάτες στο θέμα των  αναθέσεων έργων και των πρόχειρων διαγωνισμών.

Η «ΦΩΝΗ» εύχεται στα νέα καθήκοντα του να έχει κοντά του ανθρώπους που  θα ενεργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι τα προσωπικά τους συμφέροντα. Η «ΦΩΝΗ» όπως μέχρι τώρα θα στηρίζει  κάθε καλή προσπάθεια αλλά θα ελέγχει και την άσκηση της εξουσίας.

Διαφήμιση
7 Σχόλια
Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Νεότερα
Παλαιότερα Δημοφιλή
Inline Feedbacks
View all comments
tria_poulakia
tria_poulakia
10 έτη πριν

“…δυστυχως κυριε Γλερίδη ειστε μονος .δον κιχωτης. ομως ο περιφεριαρχης ειναι το πιο εντιμο πολιτικο προσωπο της ροδοπης…”.Το πιο έντιμο πολιτικό πρόσωπο της Ροδόπης.Χαχαχαχααααααα….!!!!! Και παραγωγικός.ΈΚΟΨΕ τους αναδασμούς στο ανατολικό τμήμα του Νομού Ροδόπης γιατί το ήθελαν οι αγάδες(ως συνήθως), με εξαίρεση την περιοχή Ιασίου (εκεί δεν έχει αγάδες).Έμεινε ένα φράγμα να στέκει (του Ιασίου) δίχως νότια από αυτό να γίνουν αναδασμοί και κανάλια για διανομή υδάτων.Βέβαια επί των ημερών του έντιμου και παραγωγικού Νομάρχη κάθε μαχαλάς και νέος μιναρές, κάθε χωριό και πιο ψηλό τζαμί. Και έργα αντιπλυμμηρικά, έργα καθαρισμών ρεμμάτων, έργα, έργα,έργα…Νά ‘σαι καλά ανδρέα.Ήταν απόλυτα διασκεδαστικό το σχόλιό σου.Παρεπιμπτόντως βγάλε και τα πράσινα γυαλάκια και άνοιξε λίγο τα ματάκια σου.

Υιέ Γλερίδη, συνέχισε το έργο.Έλεγχο σε όλους.Τρέμουν τα λαμόγια την εφημερίδα στα μανταλάκια με τα ονοματά τους πρωτοσέλιδο.Συνέχισε την αφύπνιση των αναγνωστών και όχι μόνο…

ανδρεας
ανδρεας
10 έτη πριν

δυστυχως κυριε Γλερίδη ειστε μονος .δον κιχωτης. ομως ο περιφεριαρχης ειναι το πιο εντιμο πολιτικο προσωπο της ροδοπης. για αλλα προσωπα του παρελθοντος ειστε κοτα .συγγνωμη για την λεξη αυτη αλλα ετσι ειναι.κακως ασχολειστε μαζι του. λαμογια υπηρχαν υπαρχουν και θα υπαρχουν παντα. εσεις τα ξερετε πολυ καλα. με καποιους ισως συνεργαστηκατε στο παρελθον.

ανδρεας
ανδρεας
10 έτη πριν

ευτυχως που υπαρχει και μια φωνη αντιστασης στην κομοτηνη .μπραβο

tasos
10 έτη πριν

Ελπίζω πως οι άρχοντες, εφόσον εμπλέκονται ή κατονομάζονται στην έκθεση των Επιθεωρητών, να έχουν τον φυσικό και πολιτικό αντρισμό να δεχτούν τα λάθη τους και τούτο διότι ένας πολιτικός άντρας – άρχοντας που εμπλέκονταν με την νομαρχία “έφυγε”.

Ελπίζω να μην σπιλώσουν τα πολιτικά ανθρωποειδή μνήμες…!! Αλήθεια το τοπικό ΠΑΣΟΚ πως νιώθει..? Θα ενημερφωθεί το κεντρικό ΠΑΣΟΚ για τα κατορθώματα των στελεχών του; Ο πρωθυπουργός της χώρας που στήριξε με σθένος και κάθε μέσο τον υποψήφιο περιφερειάρχη πως θα νιώθει άραγε μετά από αυτά..? Δείγμα πράσινης ανάπτυξης…

ΦΩΝΗ : Τον φυσικό και πολιτικό αντρισμό;;!! Πολλά ζητάς! Όσον αφορά για το κεντρικό ΠΑΣΟΚ και το αν είναι ενημερο, σε διαβεβαιώνουμε πως είναι, και μάλιστα εδώ και πολύ καιρό. Παπανδρέου, Πάγκαλος και λοιπά κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης γνώριζαν τα δημοσιεύματα της ΦΩΝΗΣ και την υπόθεση για τα αντιπλημμυρικά έργα στο Νομό Ροδόπης.

tasos
10 έτη πριν
Reply to  tasos

Το θέμα θα το δούμε να “παίζει” σε κανένα έντυπο ευρείας κυκλοφορίας (π.χ. “Πρώτο Θέμα”);
Το πόρισμα θα δημοσιευθεί ώστε να ενημερωθεί το κοινό..?

” Όπως αποδεικνύεται οι ευθύνες του Νομάρχη Ροδόπης είναι τυπικές επειδή είναι αδύνατον να μπορεί ο πολιτικός προϊστάμενος των υπηρεσιών της Νομαρχίας να ελέγξει την συμπεριφορά και την δραστηριότητα των υπαλλήλων των διάφορων Υπηρεσιών, όπως δεν μπορεί να παρακολουθήσει και την τακτική που εφαρμόζουν κάποιοι στενότεροι συνεργάτες στο θέμα των αναθέσεων έργων και των πρόχειρων διαγωνισμών.”

Το ψάρι δηλαδή βρωμάει από τη μέση και κάτω;Δηλαδή έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η υπόθεση να έχει να κάνει με μαύρο πολιτικό χρήμα;Μάλλον μόνο στα βατράχια θα καταλήξει η υπόθεση. Ο ελεγκτικός ρόλος της τοπικής ΝΔ πού είναι;Σιωπή λόγω άγνοιας ή λόγω συνενοχής;

ΦΩΝΗ : Το θέμα θα “παίξει” σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας την ερχόμενη Κυριακή (9/01). Ενδιαφέρεται πάντως για αυτό και τηλεοπτικός σταθμός.

Alex
Alex
10 έτη πριν

Έλα μωρέ… εντάξει… σιγά τα ωά !!! Φαγώθηκαν μερικά εκατομμυριάκια ευρώ για “δήθεν” αντιπλημμυρικά έργα (που έγιναν μετά τις πλημμύρες όμως !!!) από μερικούς εργολάβους, υπαλλήλους, στελέχη και πολιτικούς !! Πως κάνετε έτσι; Συνηθισμένα πράγματα !!! Το ερώτημα που θέτω είναι : θα μπει κανένας επιτέλους φυλακή; Θα δημευθεί κανενός η περιουσία ή το φαγοπότι θα συνεχιστεί;

dikas
dikas
10 έτη πριν

Αν στην έκθεση του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αναφέρονται ονόματα Δημοσίων υπαλλήλων θα έπρεπε να τα δημοσιεύσετε ώστε να μη συνεχίζουν να αναλαμβάνουν επιβλέψεις έργων και να κλέβουν το δημόσιο σε πλιάτσικο μαζί με τον εργολάβο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία

Το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιηθούν οι προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων

Δημοσιεύθηκε

στις

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2021 θα διενεργηθούν οι «γαλάζιες» εσωκομματικές εκλογές, στις οποίες τα μέλη θα ψηφίσουν μέσω του υπολογιστή τους.

Οι επιμέρους λεπτομέρειες για την διεξαγωγή των εκλογών όσο και για τις προθεσμίες υποβολής υποψηφιοτήτων θα καθοριστούν σε εγκύκλιο που θα ακολουθήσει στο επόμενο διάστημα.

Τον Μάιο του 2018 ανακηρύχθηκαν τα μέλη της τοπικής Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) πρώην ΝΟΔΕ και οι εκλογές, βάσει καταστατικού αναμένονταν για τον Μάιο του 2020, μετά δηλαδή από θητεία 2 ετών, όμως αναβλήθηκαν λόγω κορωνοϊού.

Η ΔΕΕΠ Ροδόπης στην ανακοίνωση της αναφέρει:

«Οι εσωκομματικές εκλογές για την ανάδειξη των μελών των νέων αιρετών διοικήσεων των οργανώσεων Δ.Ε.Ε.Π και ΔΗΜ.Τ.Ο θα διεξαχθούν την Κυριακή 24 Οκτωβρίου.

Με δελτίου τύπου που θα εκδοθεί άμεσα θα δημοσιοποιηθούν οι χρόνοι, οι τόποι, οι προθεσμίες των προβλεπόμενων ενεργειών, καθώς και οι αναγκαίες οργανωτικές και άλλες λεπτομέρειες για την διενέργεια των εκλογικών διαδικασιών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εισαγγελική έρευνα για τη δημοσίευση της λίστας με ονόματα παιδιών από τον Μπογδάνο

Η εισαγγελία παρενέβη άμεσα και ζήτησε τη διενέργεια ποινικής έρευνας που θα στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση

Δημοσιεύθηκε

στις

Την παρέμβαση της εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας, προκάλεσε το θέμα της δημοσίευσης αλλά και της αναδημοσίευσης από τον βουλευτή της ΝΔ, Κωνσταντίνο Μπογδάνο, της λίστας με ονόματα παιδιών σε νηπιαγωγείο της Αθήνας.

Ειδικότερα, τη λίστα αναδημοσίευσε ο κ. Μπογδάνος σχολιάζοντας ότι τα ονόματα των αλλοδαπών παιδιών στο συγκεκριμένο νηπιαγωγείο είναι η συντριπτική πλειοψηφία.

Η εισαγγελία παρενέβη άμεσα και ζήτησε τη διενέργεια ποινικής έρευνας που θα στρέφεται προς πάσα κατεύθυνση.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της έρευνας που διατάχθηκε, αναμένεται να ζητηθεί συνδρομή του ηλεκτρονικού εγκλήματος προκειμένου να διαπιστωθεί ποιος έκανε τη διαρροή της λίστας.

Ακολούθως, τα όποια στοιχεία συγκεντρωθούν θα αποσταλούν στον εισαγγελέα που θα ερευνήσει αν εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα στη διαχείριση της επίμαχης λίστας.

Να σημειωθεί, τέλος, ότι την έρευνα θα διενργήσει ο εισαγγελέας Αντώνης Ελευθεριάνος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Οντέρ Μουμίν: «Εκτός πραγματικότητας ο Αμούτζας, νόμιμο το Φεστιβάλ»

«Η εκδήλωση του Φεστιβάλ Ειρήνης τέλει υπό την αιγίδα και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, την ΠΑΜ-Θ και την ΠΕΔ ΑΜ-Θ», απαντά ο Δήμαρχος Ιάσμου

Δημοσιεύθηκε

στις

Θέμα νομιμότητας για τις εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Ειρήνης, το οποίο θα διοργανώσει στις 25-26 Σεπτεμβρίου ο Δήμος Ιάσμου, έθεσε νωρίτερα η παράταξη του Κυριάκου Αμούτζα.

Στην ανακοίνωση της, η παράταξη «Όραμα Αναγέννησης» ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι εκδηλώσεις προγραμματίστηκαν «χωρίς προϋπολογισμό και χωρίς καμία απόφαση εγγράφως αποτυπωμένη, νόμιμα δημοσιευμένη».

Απαντώντας στα παραπάνω, ο Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν σημειώνει:

«Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας από 12 Μαΐου 2021 είναι ο Στέφαν Γιάνεφ. Κι όχι ο Μπορίσοφ όπως αναφέρει ο κ. Αμούτζας στην ανακοίνωση του. Ο Δήμαρχος Ιάσμου απαξιεί να απαντήσει σε όσους βρίσκονται εκτός πραγματικότητας και εποχής.

Σημειώνει απλά και εμφατικά ότι η εκδήλωση του Φεστιβάλ Ειρήνης τέλει υπό την αιγίδα και συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Πολιτισμού, την ΠΑΜ-Θ και την ΠΕΔ ΑΜ-Θ, εξ ου και τηρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, διατυπώσεις, με όλα τα προβλεπόμενα μέτρα κατά της πανδημίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Θέμα νομιμότητας για το Φεστιβάλ Ειρήνης θέτει η παράταξη Αμούτζα

«Άλλα… ήθη κι αυτά. Να μαθαίνουμε από τις… συνεντεύξεις εκδηλώσεις που δεν έχουν προϋπολογιστεί, δεν έχουν κοστολογηθεί, δεν έχουν εγκριθεί»

Δημοσιεύθηκε

στις

Θέμα νομιμότητας για τις εκδηλώσεις του 1ου Φεστιβάλ Ειρήνης που θα διοργανώσει ο Δήμος Ιάσμου στις 25-26 Σεπτεμβρίου θέτει η παράταξη «Όραμα Αναγέννησης».

Στην ανακοίνωση της, η παράταξη Αμούτζα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι εκδηλώσεις προγραμματίστηκαν «χωρίς προϋπολογισμό και χωρίς καμία απόφαση εγγράφως αποτυπωμένη, νόμιμα δημοσιευμένη».

Αναλυτικά, αναφέρει:

«Φεστιβάλ στον… αέρα!

Κι εκεί που ετοιμαζόμασταν να υποδεχτούμε τους Μητσοτάκη, Ερντογάν και Μπορίσοφ, ή έστω τους Υπουργούς των Εξωτερικών, πιστεύοντας πως… ακούστηκαν και πέραν του Ιάσμου τα «ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» του Οντέρ, τελικά αρκούμαστε σε ένα φεστιβάλ περιορισμένο στο… μπόι του δημάρχου της μειοψηφίας, με την συμμετοχή του Δήμου Yildirim Προύσας (στον οποίο έταξε “αδελφοποίηση” κατά την περυσινή επεισοδιακή εκδήλωση) και του Δήμου Smolyan, συνεργάτη στο πρόγραμμα Interreg.   

Κι όλα είναι στον αέρα. Χωρίς εγκριτικές αποφάσεις συλλογικών οργάνων. Χωρίς προϋπολογισμό. Χωρίς καμία απόφαση εγγράφως αποτυπωμένη, νόμιμα δημοσιευμένη. Άλλα… ήθη κι αυτά. Να μαθαίνουμε από τις… συνεντεύξεις εκδηλώσεις που δεν έχουν προϋπολογιστεί, δεν έχουν κοστολογηθεί, δεν έχουν εγκριθεί. Λες και περνούν όλα από το μυαλό και ΚΥΡΙΩΣ από την τσέπη του δημάρχου της μειοψηφίας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 ώρες πριν

Την Κυριακή 24 Οκτωβρίου οι εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ2 ώρες πριν

Το Σάββατο 18 Σεπτέμβρη στην Κομοτηνή το 47ο Φεστιβάλ ΚΝΕ – «Οδηγητή»

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ2 ώρες πριν

Κράτηση εισιτηρίων για τις συναυλίες του Φεστιβάλ Ειρήνης Δήμου Ιάσμου

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ2 ώρες πριν

Δήμος Μαρωνείας – Σαπών: Διαδικτυακές εκδηλώσεις για την εργασιακή ένταξη και την επιχειρηματικότητα

ΡΟΔΟΠΗ2 ώρες πριν

Παρεμβάσεις σε κοινότητες Ρομά της Θράκης για την ενίσχυση της πρόσβασης στην εκπαίδευση

ΕΛΛΑΔΑ3 ώρες πριν

Κορωνοϊός: Lockdown σε Καβάλα, Ημαθία, Πιερία και Πέλλα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ3 ώρες πριν

Ροδόπη: Διακινητές μετέφεραν έξι παράνομους μετανάστες

YΓΕΙΑ4 ώρες πριν

Κορωνοϊός: 25 κρούσματα στη Ροδόπη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 ώρες πριν

Εισαγγελική έρευνα για τη δημοσίευση της λίστας με ονόματα παιδιών από τον Μπογδάνο

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ7 ώρες πριν

Οντέρ Μουμίν: «Εκτός πραγματικότητας ο Αμούτζας, νόμιμο το Φεστιβάλ»

ΕΛΛΑΔΑ1 ημέρα πριν

Νέο επεισόδιο μεταξύ Έλληνα και Τούρκου ψαρά στους Φούρνους Ικαρίας

ΕΛΛΑΔΑ1 ημέρα πριν

Επίθεση με βιτριόλι: «Προσπάθησε να με σκοτώσει, απέδειξε πόσο δειλή είναι»

ΕΛΛΑΔΑ1 ημέρα πριν

Κατερίνη – Γονείς: «Σατανικά τα τεστ και οι μάσκες, δεν άφησαν την κόρη μας να μπει στο σχολείο»

ΕΒΡΟΣ2 ημέρες πριν

Διακινητές επιχείρησαν να περάσουν στην Ελλάδα πάνω από 60 μετανάστες

TΟΥΡΚΙΑ2 ημέρες πριν

Προκλητικό ντελίριο Ερντογάν: «Πριν 100 χρόνια πετάξαμε τον εχθρό στη θάλασσα της Σμύρνης»

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ3 ημέρες πριν

Οντέρ Μουμίν: «Να καταστήσουμε τον Δήμο Ιάσμου ως τόπο ειρήνης»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 ημέρες πριν

Δημήτρης Χαρίτου: «Είναι ανάγκη τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά»

ΠΑΙΔΕΙΑ3 ημέρες πριν

Σχολεία: «Πρώτο κουδούνι» με μάσκες, πιστοποιητικά εμβολιασμού και self test

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ4 ημέρες πριν

Νεκρός 45χρονος σε τροχαίο στη δυτική είσοδο της Κομοτηνής

ΕΛΛΑΔΑ5 ημέρες πριν

Γερμανία: Ζευγάρι Ελλήνων τσακώνεται και η γυναίκα εμβολίζει το αυτοκίνητο του άνδρα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

7
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x