ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιβεβαιώθηκε και επίσημα το «ροκάνισμα» του δημοσίου χρήματος στη Νομαρχία Ροδόπης

FoniRodopis

Από το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

Επέμβαση της Γενικής Επιθεώρησης Δημόσιας Διοίκησης μετά τα δημοσιεύματα της «Φωνής» για τα αντιπλημμυρικά έργα στο Νομό Ροδόπης

Κοινοποιήθηκε το πόρισμα του ΣΕΕΔΔ στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών – Ποιοι πάνε κατηγορούμενοι; Άρχισε ήδη τις ανακρίσεις και ο Ανακριτής Ροδόπης

Γνώριζε ο κ. Γιαννακίδης τη δραστηριότητα των στελεχών του; Θα συνεχίσει να μιλά για συμφωνίες σε νέες θέσεις;

Η εφημερίδα μας, «Φωνή της Ροδόπης», έχει  καταγραφεί στη συνείδηση όλων των πολιτών ότι είναι η μοναδική εφημερίδα που χωρίς αναστολές και ενδοιασμούς αγωνίζεται για την αντικειμενική ενημέρωση του κοινού και την καταπολέμηση της διαφθοράς στο δημόσιο.

Τα δυο τελευταία χρόνια με συνεχή δημοσιεύματα και αναφορές προσπάθησε να αναδείξει το «πάρτι» των διάφορων επίορκων υπαλλήλων που  έχοντας μοναδικό σκοπό το προσωπικό οικονομικό όφελος  δεν σεβάστηκαν νόμους του Κράτους και προέβησαν σε παράτυπες και παράνομες πράξεις. Για τη στάση μας αυτή κατηγορηθήκαμε, είπαν ότι είμαστε αφελείς, γραφικοί, λασπολόγοι, διακινητές ψεύτικων ειδήσεων ενώ σε συσκέψεις με «πρόθυμους» δικηγόρους προγραμμάτιζαν να υποβάλουν μηνύσεις για να σταματήσουν τις αποκαλύψεις μας.

Όλα τα παραπάνω σε μια προσπάθεια φίμωσης της «ΦΩΝΗΣ»  προκειμένου να μη πληροφορηθεί ο κάθε πολίτης το «ροκάνισμα» του δημοσίου χρήματος. Θεωρούσαμε ότι είναι άδικο να υποφέρει ο κάθε πολίτης από την οικονομική κρίση και να βρίσκονται κάποιοι που εκμεταλλεύονται  την πολιτική τους θέση αλλά και την υπαλληλική ιδιότητα για τον εύκολο πλουτισμό.

Επισημάναμε με σχετικά δημοσιεύματα μας την συμπεριφορά κάποιων υπαλλήλων του δημοσίου και μερικών συνεργατών του κ. Γιαννακίδη οπότε επενέβη η Γενική Επιθεώρηση Δημόσιας Διοίκησης που διεξήγαγε λεπτομερή και αξιόλογη έρευνα.

Μετά το τέλος των ερευνών, την οριστικοποίηση του πορίσματος και την έγκριση του απο την Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών αυτό απεστάλη στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες για τα περαιτέρω.

Η «ΦΩΝΗ» λόγω της αρχικής της εμπλοκής στην υπόθεση ενημερώθηκε από το Υπουργείο για το τέλος των ερευνών και τη σύνταξη του πορίσματος.

Το σχετικό έγγραφο της Επιθεώρησης που κοινοποιήθηκε πρόσφατα (21.12.2010) απευθύνεται στους εξής αποδεκτές : Υπουργείο Εσωτερικών, ΥΠΕΕ (πρώην ΣΔΟΕ), Γενική Γραμματεία Περιφέρειας ΑΜΘ, Νομαρχία Ροδόπης, Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ΑΜΘ, ΥΠΕΧΩΔΕ  Περιφέρειας, Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων Κομοτηνής, Εισαγγελία Εφετών Αθηνών ενώ κοινοποιήθηκε στην Κτηματική Υπηρεσία Ροδόπης και φυσικά, στην εφημερίδα μας «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ». Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής :

«Οι υπηρεσίες σας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν3074/2002  υποχρεούνται το βραδύτερο εντός διμήνου από τη λήψη της έκθεσης  να αναφέρει στον Υπουργό Εσωτερικών, τον Γενικό Επιθεωρητή  Δημόσιας Διοίκησης και τον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης τις ενέργειες στις οποίες προέβη προς συμμόρφωση με την έκθεση ελέγχου.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε να ορίσετε άμεσα έμπειρο στέλεχος της Υπηρεσίας σας ως υπεύθυνο για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης και την ενημέρωση του Υπουργείου Εσωτερικών και της Γενικής Γραμματείας Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.

Το έγγραφο επισημαίνει ότι μετά την διαπίστωση ύστερα από  διενέργεια επιθεώρησης ή ελέγχου από τα Σώματα και τις Υπηρεσίες  της Επιθεώρησης και το σχετικού Νόμου 3074/2002 περί πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων δεσμεύει τα αρμόδια όργανα των φορέων αυτών για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, ενώ το Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης θα παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των προτάσεων της έκθεσης.

Σύμφωνα με το πόρισμα οι ελεγχόμενοι φορείς είναι :

1. Νομαρχιακή Επιτροπή Πρωτογενούς Τομέα Ροδόπης
2. Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Νομαρχίας Ροδόπης
3. Διεύθυνση ΠΕΧΩΔΕ Περιφέρειας ΑΜΘ
4. Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ΑΜΘ

Διαπιστώσεις

Έγινε ανάθεση απευθείας χωρίς διαγωνισμό εικοσιτεσσάρων (24) αντιπλημμυρικών έργων μετά όμως από τις θεομηνίες της 17ης Νοεμβρίου 2007 ενώ θα έπρεπε να ληφθεί μέριμνα για την αντιπλημμυρική προστασία του Νομού ώστε να μην γίνει ανάθεση δαπάνης 1.875.000 ευρώ.

Η διενέργεια διαγωνισμών θα εξασφάλιζε καλύτερα έργα και  χαμηλότερο εργολαβικό κόστος και οικονομία για το δημόσιο (σημ. συνήθως τα χωματουργικά έργα πραγματοποιούνται με έκπτωση 50% άρα κέρδος για το κράτος περίπου 900.000 ευρώ).

Σχετικά με την εκτέλεση του έργου αντιπλημμυρικής προστασίας και  παρεμβάσεων στη περιοχή Φιλύρας διαπιστώθηκαν μη σύννομες  ενέργειες που προκάλεσαν ανεπανόρθωτη ζημιά για το δημόσιο.

Η δημοπρασία για έργο προϋπολογισμού 900.000 ευρώ που έγινε την πρώτη φορά με ποσοστό έκπτωσης 66% τελικά μετά την ακύρωση του διαγωνισμού και την πραγματοποίηση επαναληπτικού  δόθηκε στον ίδιο εργολάβο με έκπτωση 6%  ενώ  δύο (2) άλλοι που προσέφεραν στον πρώτο διαγωνισμό έκπτωση 55% και 50%  αντίστοιχα ανέλαβαν την εκτέλεση του έργου με κέρδος 25% έκαστος.

Ως προς την διάθεση προϊόντων εκσκαφής 192.000 κυβικών μέτρων είναι αδύνατος ο εντοπισμός των χωρών στους οποίους μεταφέρθηκαν. Εδώ πρέπει να σημειωθεί η έκδοση δελτίου τύπου από το γραφείο τύπου του Νομάρχη που  έδινε ψευδείς πληροφορίες  για την διαδικασία μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων εκσκαφής.

Αναφέρονται επιγραμματικά μόνο κάποια έργα αφού είναι αδύνατον να μεταφερθούν τα όσα αναφέρονται στις δώδεκα (12) σελίδες του  πορίσματος της Επιθεώρησης  Δημόσιας Διοίκησης.

Δικαστική διερεύνηση

Για το ίδιο θέμα ολοκληρώθηκαν και οι έρευνες  από τον Ανακριτή Ροδόπης ο οποίος κάλεσε κάθε εμπλεκόμενο στην υπόθεση σε ανάκριση την 18.11.2010 (αμέσως μετά τις επαναληπτικές εκλογές) προκειμένου να οριστικοποιήσει την εισήγηση του προς τα αρμόδια δικαστικά όργανα.

Κι άλλη ανάκριση

Εν τω μεταξύ και άλλη ανακριτική διαδικασία εξελίσσεται με αντικείμενο την εκτέλεση έργων με πρόχειρους διαγωνισμούς γεγονός που καταγγέλθηκε από εργολάβους  και νομαρχιακούς συμβούλους.

Όπως αποδεικνύεται οι  ευθύνες του Νομάρχη Ροδόπης είναι τυπικές επειδή είναι αδύνατον να μπορεί ο πολιτικός προϊστάμενος των υπηρεσιών της Νομαρχίας να ελέγξει την συμπεριφορά και την δραστηριότητα των  υπαλλήλων των διάφορων Υπηρεσιών, όπως δεν μπορεί να παρακολουθήσει και την τακτική που εφαρμόζουν κάποιοι στενότεροι συνεργάτες στο θέμα των  αναθέσεων έργων και των πρόχειρων διαγωνισμών.

Η «ΦΩΝΗ» εύχεται στα νέα καθήκοντα του να έχει κοντά του ανθρώπους που  θα ενεργούν με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και όχι τα προσωπικά τους συμφέροντα. Η «ΦΩΝΗ» όπως μέχρι τώρα θα στηρίζει  κάθε καλή προσπάθεια αλλά θα ελέγχει και την άσκηση της εξουσίας.

7 Σχόλια

 1. Avatar

  tria_poulakia

  18 Ιανουαρίου 2011 at 17:56

  “…δυστυχως κυριε Γλερίδη ειστε μονος .δον κιχωτης. ομως ο περιφεριαρχης ειναι το πιο εντιμο πολιτικο προσωπο της ροδοπης…”.Το πιο έντιμο πολιτικό πρόσωπο της Ροδόπης.Χαχαχαχααααααα….!!!!! Και παραγωγικός.ΈΚΟΨΕ τους αναδασμούς στο ανατολικό τμήμα του Νομού Ροδόπης γιατί το ήθελαν οι αγάδες(ως συνήθως), με εξαίρεση την περιοχή Ιασίου (εκεί δεν έχει αγάδες).Έμεινε ένα φράγμα να στέκει (του Ιασίου) δίχως νότια από αυτό να γίνουν αναδασμοί και κανάλια για διανομή υδάτων.Βέβαια επί των ημερών του έντιμου και παραγωγικού Νομάρχη κάθε μαχαλάς και νέος μιναρές, κάθε χωριό και πιο ψηλό τζαμί. Και έργα αντιπλυμμηρικά, έργα καθαρισμών ρεμμάτων, έργα, έργα,έργα…Νά ‘σαι καλά ανδρέα.Ήταν απόλυτα διασκεδαστικό το σχόλιό σου.Παρεπιμπτόντως βγάλε και τα πράσινα γυαλάκια και άνοιξε λίγο τα ματάκια σου.

  Υιέ Γλερίδη, συνέχισε το έργο.Έλεγχο σε όλους.Τρέμουν τα λαμόγια την εφημερίδα στα μανταλάκια με τα ονοματά τους πρωτοσέλιδο.Συνέχισε την αφύπνιση των αναγνωστών και όχι μόνο…

 2. Avatar

  ανδρεας

  13 Ιανουαρίου 2011 at 12:34

  δυστυχως κυριε Γλερίδη ειστε μονος .δον κιχωτης. ομως ο περιφεριαρχης ειναι το πιο εντιμο πολιτικο προσωπο της ροδοπης. για αλλα προσωπα του παρελθοντος ειστε κοτα .συγγνωμη για την λεξη αυτη αλλα ετσι ειναι.κακως ασχολειστε μαζι του. λαμογια υπηρχαν υπαρχουν και θα υπαρχουν παντα. εσεις τα ξερετε πολυ καλα. με καποιους ισως συνεργαστηκατε στο παρελθον.

 3. Avatar

  ανδρεας

  13 Ιανουαρίου 2011 at 12:30

  ευτυχως που υπαρχει και μια φωνη αντιστασης στην κομοτηνη .μπραβο

 4. Avatar

  tasos

  29 Δεκεμβρίου 2010 at 18:59

  Ελπίζω πως οι άρχοντες, εφόσον εμπλέκονται ή κατονομάζονται στην έκθεση των Επιθεωρητών, να έχουν τον φυσικό και πολιτικό αντρισμό να δεχτούν τα λάθη τους και τούτο διότι ένας πολιτικός άντρας – άρχοντας που εμπλέκονταν με την νομαρχία “έφυγε”.

  Ελπίζω να μην σπιλώσουν τα πολιτικά ανθρωποειδή μνήμες…!! Αλήθεια το τοπικό ΠΑΣΟΚ πως νιώθει..? Θα ενημερφωθεί το κεντρικό ΠΑΣΟΚ για τα κατορθώματα των στελεχών του; Ο πρωθυπουργός της χώρας που στήριξε με σθένος και κάθε μέσο τον υποψήφιο περιφερειάρχη πως θα νιώθει άραγε μετά από αυτά..? Δείγμα πράσινης ανάπτυξης…

  ΦΩΝΗ : Τον φυσικό και πολιτικό αντρισμό;;!! Πολλά ζητάς! Όσον αφορά για το κεντρικό ΠΑΣΟΚ και το αν είναι ενημερο, σε διαβεβαιώνουμε πως είναι, και μάλιστα εδώ και πολύ καιρό. Παπανδρέου, Πάγκαλος και λοιπά κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης γνώριζαν τα δημοσιεύματα της ΦΩΝΗΣ και την υπόθεση για τα αντιπλημμυρικά έργα στο Νομό Ροδόπης.

  • Avatar

   tasos

   4 Ιανουαρίου 2011 at 18:48

   Το θέμα θα το δούμε να “παίζει” σε κανένα έντυπο ευρείας κυκλοφορίας (π.χ. “Πρώτο Θέμα”);
   Το πόρισμα θα δημοσιευθεί ώστε να ενημερωθεί το κοινό..?

   ” Όπως αποδεικνύεται οι ευθύνες του Νομάρχη Ροδόπης είναι τυπικές επειδή είναι αδύνατον να μπορεί ο πολιτικός προϊστάμενος των υπηρεσιών της Νομαρχίας να ελέγξει την συμπεριφορά και την δραστηριότητα των υπαλλήλων των διάφορων Υπηρεσιών, όπως δεν μπορεί να παρακολουθήσει και την τακτική που εφαρμόζουν κάποιοι στενότεροι συνεργάτες στο θέμα των αναθέσεων έργων και των πρόχειρων διαγωνισμών.”

   Το ψάρι δηλαδή βρωμάει από τη μέση και κάτω;Δηλαδή έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο η υπόθεση να έχει να κάνει με μαύρο πολιτικό χρήμα;Μάλλον μόνο στα βατράχια θα καταλήξει η υπόθεση. Ο ελεγκτικός ρόλος της τοπικής ΝΔ πού είναι;Σιωπή λόγω άγνοιας ή λόγω συνενοχής;

   ΦΩΝΗ : Το θέμα θα “παίξει” σε εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας την ερχόμενη Κυριακή (9/01). Ενδιαφέρεται πάντως για αυτό και τηλεοπτικός σταθμός.

 5. Avatar

  Alex

  29 Δεκεμβρίου 2010 at 15:51

  Έλα μωρέ… εντάξει… σιγά τα ωά !!! Φαγώθηκαν μερικά εκατομμυριάκια ευρώ για “δήθεν” αντιπλημμυρικά έργα (που έγιναν μετά τις πλημμύρες όμως !!!) από μερικούς εργολάβους, υπαλλήλους, στελέχη και πολιτικούς !! Πως κάνετε έτσι; Συνηθισμένα πράγματα !!! Το ερώτημα που θέτω είναι : θα μπει κανένας επιτέλους φυλακή; Θα δημευθεί κανενός η περιουσία ή το φαγοπότι θα συνεχιστεί;

 6. Avatar

  dikas

  29 Δεκεμβρίου 2010 at 13:56

  Αν στην έκθεση του Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αναφέρονται ονόματα Δημοσίων υπαλλήλων θα έπρεπε να τα δημοσιεύσετε ώστε να μη συνεχίζουν να αναλαμβάνουν επιβλέψεις έργων και να κλέβουν το δημόσιο σε πλιάτσικο μαζί με τον εργολάβο.

ΓΡΑΨΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

FAST FOOD1 ημέρα πριν

FaceFood

Αν έχεις όρεξη για φαγητό εδώ έχει γύρο πάντα φρέσκο και ποιοτικό

COFFEE1 ημέρα πριν

Coffee Nuts

Διάφορες ποικιλίες espresso και καφέ φίλτρου

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ1 ημέρα πριν

Στεγνοκαθαριστήριο «Ηλιαχτίδα»

Στεγνό καθάρισμα – Μειωμένες τιμές – Παραλαβή παράδοση κατ’ οίκον

ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ - ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ3 ημέρες πριν

Φωτοτυπικό Κέντρο «Ο Πόντος»

Οτιδήποτε χρειάζεστε στο χώρο των φωτοτυπιών και φωτοαντιγράφων, άμεσα και αποτελεσματικά, πάντα στις πιο φιλικές τιμές

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ3 ημέρες πριν

«Ο Φούρνος του Παππού»

24 ώρες ανοιχτά – Απολαύστε καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας υπέροχο παραδοσιακό ψωμί και πλούσια ποικιλία σφολιατοειδών

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ2 εβδομάδες πριν

Στεγνοκαθαριστήριο 5min

Άμεση εξυπηρέτηση – Απόλυτη καθαριότητα – Οικονομικές τιμές – Σεβασμό στον πελάτη

ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ4 εβδομάδες πριν

Ιχθυοπωλείο – Ψητοπωλείο Ελευθερίου

Ολόφρεσκα ψάρια στις καλύτερες τιμές. Αναλαμβάνουμε το ψήσιμο και την παράδοση των ψαριών σας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2019 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ