ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΡΟΔΟΠΗ

Ενημερωτικά σεμινάρια για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων διοργάνωσε το ΤΕΕ Θράκης

FoniRodopis

Το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ διοργανώνει για την ενημέρωση – εκπαίδευση των συναδέλφων μηχανικών, σειρά επιμορφωτικών Σεμιναρίων με θέμα «Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων». Τα επιμορφωτικά σεμινάρια θα γίνουν σε 3 κύκλους με σκοπό την προετοιμασία και ενημέρωση μηχανικών που συντάσσουν μελέτες ενεργειακής απόδοσης καθώς και των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών με την έναρξη εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ.

Ο πρώτος κύκλος των σεμιναρίων, που είναι χωρίς συμμετοχή, αφορά όλους του Μηχανικούς που επιθυμούν να έχουν μια συνολική γνώση των νέων εξελίξεων και διαδικασιών στον τομέα του ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων.

Ξεκίνησε από τις πόλεις της Ξάνθης (29 Νοεμβρίου 2010) και της Κομοτηνής (1 Δεκεμβρίου 2010) και η προσέλευση ήταν ιδιαίτερα μεγάλη αφού ξεπέρασε τα 200 άτομα.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-Θράκης κ. Αργύρης Πλέσιας, ανέφερε σε δηλώσεις του ότι «με αυτή τη διαδικασία το Τεχνικό Επιμελητήριο, ετοιμάζει, ευελπιστεί και προσπαθεί να προετοιμάσει τους συναδέλφους, να δεχθούν αυτή τη γνώση και να συμβάλουν θετικά στη διάδοσή της μέσα από τις κατασκευές που ετοιμάζουν για τα επόμενα χρόνια, αλλά και μέσα από τον έλεγχο των υφισταμένων κατασκευών έτσι ώστε να υπάρξουνε προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισής τους».

Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου έγινε μια ανασκόπηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, του περιεχομένου των νέων κανονισμών και παρουσίαση της διαδικασίας σύνταξης ενεργειακής μελέτης καθώς και της διαδικασίας ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων. Επίσης γίνεται παρουσίαση της μεθοδολογίας και του λογισμικού για την αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης και πιστοποίησης κτιρίων. Η μεθοδολογία και το λογισμικό είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις σχετικές Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Ο δεύτερος και τρίτος κύκλος θα γίνει σε μικρότερες ομάδες μηχανικών που θα καθοριστούν μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος, ώστε να είναι δυνατή η αναλυτικότερη παρουσίαση και συζήτηση λεπτομερειών.

ΗΡΩΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2019 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ