ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής την Τετάρτη στο Πολυλειτουργικό

FoniRodopis

Με 17 θέματα ημερήσιας διάταξης αναμένεται να συνεδριάσει την Τετάρτη (20/10) το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής στις 11:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κομοτηνής. Τα θέματα είναι τα εξής :

Ανακοινώσεις διαφόρων εγγράφων

Χορήγηση ή μη αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

Μεταβίβαση εν όλω ή μη της μισθωτικής σχέσης του επί της πλατείας Ειρήνης 42 Δημοτικού Καταστήματος.

Εγκριση των όρων σύμβασης ανάθεσης περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Δωρεάν παραχώρηση ή μη χρήσης του Υπαίθριου Αθλητικού Κέντρου του Δήμου Κομοτηνής στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αθλησης και Μαζικού Αθλητισμού.

Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 147/2010 Α.Δ.Σ. (Εγκριση και υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Κομοτηνής και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής (αριθ.1.7-2010 απόφαση του Διοικ.Συμβουλίου)

Υποβολή πρότασης μεταφερόμενων έργων, από το Γ΄ΚΠΣ (και συγκεκριμένα της Κοινωνίας της Πληροφορίας), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 10 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση.

Μερική αναμόρφωση του εν χρήσει προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010 για  5η φορά.

Μερική αναμόρφωση για 4η φορά του εν χρήσει προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 του Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ (αριθ. 51/2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου)

Παραλαβή της Γ΄και τελικής Φάσης της μελέτης «Μελέτη για την εφαρμογή ελεγχόμενης στάθμευσης και ρύθμιση κυκλοφορίας».

Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Δημιουργία Κέντρου Πολιτισμού στον οικισμό Θρυλορίου».

Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Συντηρήσεις Νηπιαγωγείων».

Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις-Διαμορφώσεις οδών πόλης και οικισμών 2010».

Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Διαμορφώσεις-συντηρήσεις πεζοδρομίων κεντρικών οδών Κομοτηνής».

Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Θρυλορίου, Ανθοχωρίου, Κικιδίου, Ιτέας, Κοσμίου».

Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών,  1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση προθεσμίας του έργου «Αποκαταστάσεις βλαβών οδών της νότιας περιοχής της πόλης».

Εγκριση ή μη 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων οικισμών Τ.Δ. Κομοτηνής».

Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στο Δήμο Κομοτηνής.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2019 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ