Βαριές κατηγορίες Μουμίν κατά Αμούτζα – Καδή: «Κατακλέψατε τον Δήμο Ιάσμου και θέλατε να με εκβιάζετε»

«Σκοπός σας να αποκτήσετε παράνομο οικονομικό και περιουσιακό όφελος», λέει ο Δήμαρχος Ιάσμου, ο οποίος ισχυρίζεται ότι έχει στοιχεία τα οποία θα προσκομίσει στην Εισαγγελία