Η Περιφερειακή Σύνθεση ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την πυρκαγιά στο Παπίκιο

«Η φωτιά έχει ήδη προκαλέσει σημαντική οικολογική καταστροφή στο Παπίκιο όρος ενώ η όχληση από τον καπνό είναι ορατή και αισθητή στο σύνολο της ΠΕ Ροδόπης»