Θεοχαρίδης: «Ένα εκατομμύριο ευρώ χάνεται, γιατί ο Δήμος Κομοτηνής τερμάτισε σχεδόν τελευταίος»

Στην 276η θέση, από τις συνολικά 294 προτάσεις, που κατατέθηκαν για δράση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 αξιολογήθηκε και απορρίφθηκε η πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Κομοτηνής