Πολιτική σύμπραξη Χαριτόπουλου – Βασιλειάδη στον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών

Οι δύο παρατάξεις προχώρησαν σε σύμπραξη με προγραμματική σύγκλιση και με στόχο την οικοδόμηση μιας ακόμη περισσότερο ισχυρής διοίκησης