Το ΥΠΕΞ εκθέτει τον τουρκικό αναθεωρητισμό από το 1973 μέσα από 16 χάρτες

«Οι χάρτες τεκμηριώνουν την έκταση του τουρκικού αναθεωρητισμού με σκοπό την ανατροπή του status quo, παραβιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, απειλώντας την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή μας», επισημαίνει το ΥΠΕΞ