Συνάντηση εργασίας στις Σάπες για την κτιριακή αποκατάσταση του Αστυνομικού Τμήματος

Δήμαρχος και Αστυνομικές Αρχές προσδιόρισαν τις επόμενες ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την κτιριακή αποκατάσταση του Α.Τ. Σαπών και του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης