ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Εκτός πραγματικότητας οι ισχυρισμοί του Συνδέσμου Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ΑΜΘ Κωνσταντίνος Μπαντίκος χαρακτηρίζει μέχρι και ψευδείς τους ισχυρισμούς για τις εκλογές για την ανάδειξη νέων σχολικών εφορειών

Εκτός πραγματικότητας έως και ψευδείς, χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς του Συνδέσμου Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ΑΜΘ Κωνσταντίνος Μπαντίκος σχετικά με τις εκλογές για την ανάδειξη νέων σχολικών εφορειών.

Οι απαιτήσεις μειονοτικών φορέων να διεξαχθούν δια ζώσης εκλογές εν μέσω πανδημίας χαρακτηρίζονται από παράλογες έως και υποκινούμενες από εθνικιστικούς κύκλους του τουρκικού Προξενείου, οι οποίοι βρήκαν αφορμή για να δημιουργήσουν για ακόμη μια φορά αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Ο κ. Μπαντίκος διευκρινίζει ότι μοναδικός λόγος αναβολής των εκλογών αποτελεί ο κορωνοϊός, ξεκαθαρίζοντας ταυτόχρονα ότι βούληση της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΑΜΘ είναι η συντομότερη και προσφορότερη διευθέτηση του ζητήματος.

Αναλυτικά, η απάντηση του προς τον Σύνδεσμο Σχολικών Εφορειών Μειονοτικών Σχολείων:

«Αξιότιμοι κύριοι

Προς διασάφηση του περιεχομένου της από 29.03.2021 ανακοίνωσής μας και σε συνέχεια της από 06.04.2021 επιστολής σας, την οποία μελετήσαμε επισταμένα, σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα:

Αποκλειστικό κριτήριο για τις αναβολές της δια ζώσης διεξαγωγής των εκλογών των Σχ. Εφορειών των μειονοτικών σχολείων της Θράκης είναι η αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα της πανδημίας του κορωνοϊού και η συνακόλουθη υποχρέωση προστασίας της δημόσιας υγείας και εν προκειμένω της υγείας της σχολικής κοινότητας.

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  επιθυμεί όσο κι εσείς τη συντομότερη και προσφορότερη διευθέτηση του ζητήματος και τον τερματισμό κάθε εκκρεμότητας,  σύμφωνα με όσα προβλέπει ο νόμος. Η διεξαγωγή εκλογών για τις Σχολικές Εφορείες αποτελεί μια συνήθη διαδικασία που συμβαίνει επί σειρά ετών κανονικά και απροβλημάτιστα. Ωστόσο, σε αυτή την πρωτόγνωρη για όλους περίοδο από υγειονομικής άποψης, οφείλουν να ληφθούν υπόψη αντικειμενικά δεδομένα που ορίζουν το πλαίσιο των ενεργειών όλων μας.

1. Σύμφωνα με τοΝ. 694/1977και την πλέον πρόσφατη κατ΄ εξουσιοδότησή του εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης ΑΜΘ εκδίδει κάθε τρία χρόνια κατά μήνα Δεκέμβριο προκήρυξη για τη διεξαγωγή εκλογών μεταξύ των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών των μειονοτικών σχολείων. Σε εκτέλεση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε από τον Περιφερειακό Διευθυντή η σχετική προκήρυξηγια τις 22.12.2020. Η παραπάνω ενέργεια αποτελεί δέσμια κατά νόμο αρμοδιότητατην οποία δεν μπορείνα παραβεί. Κατά συνέπεια, ισχυρισμοί περί εσκεμμένης προκήρυξης “για να βγουν οι γονείς υποχρεωτικά από τα σπίτια τους για συγκέντρωση δικαιολογητικών” σε συνθήκες εξάπλωσης του ιού είναι εκτός πραγματικότητας.

2. Η ανωτέρω προκήρυξη, πέραν της ανάρτησης στους σχολικούς πίνακες, εστάλη λόγω των περιοριστικών μέτρων στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ΟΛΩΝ των γονέων. Συνεπώς, ο ισχυρισμός ότι “δεν μπόρεσαν να θέσουν υποψηφιότητα, διότι δεν έλαβαν γνώση” είναι ψευδής. Ενημερώθηκαν πληρέστερα και αμεσότερα από κάθε άλλη φορά. Το γεγονός δε ότι οι υπάρχουσες υποψηφιότητες δεν υπολείπονται σε αριθμό από τις αντίστοιχες των προηγούμενων εκλογών αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

3. Επανέρχεστε αδικαιολόγητα στην πρόταση για παράταση της θητείας των τέως Σχ. Εφορειών και μάλιστα έως 31.12.2021, ενώ γνωρίζετε ότι από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο αυτό δεν προβλέπεται. Ανεξάρτητα από την έκδοση της προκήρυξης των εκλογών, η θητεία των Σχολικών Εφορειών λήγει, εκ του νόμου, συγκεκριμένη ημερομηνία. Ακόμη και αν δεν είχε εκδοθεί η απόφαση για την προκήρυξη των εκλογών, η θητεία των Σχολικών Εφορειών και πάλι θα είχε λήξει. Από τη στιγμή που έληξε η θητεία, δεν είναι δυνατή η παράτασή της γιατί, πολύ απλά, δεν υφίσταται πλέον το όργανο αυτό για να παραταθεί η θητεία του.

4.Σε 69 μειονοτικά σχολεία που δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για διεξαγωγή εκλογών (δεν υπήρξαν υποψήφιοι ή ήταν λιγότεροι από 5), η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, προχώρησε σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, στον άμεσο ορισμό νέων Σχ. Εφορειών, κατ’ επιθυμία και γονέων & κηδεμόνων των σχολείων αυτών. Ισχυρισμοί ότι “γονείς (…) με δική σας αυθαίρετη πρωτοβουλία (…) πιέστηκαν να διορισθούν για να μην διεξαχθούν εκλογές” είναι εκτός πραγματικότητας και κοινής λογικής. Όποιος δεν επιθυμεί να είναι μέλος Σχολικής Εφορείας μπορεί ανά πάσα στιγμή να παραιτηθεί.

5. Ούτε εσείς ούτε εμείς έχουμε τις ειδικές γνώσεις για να λάβουμε την ευθύνη διεξαγωγής δια ζώσης εκλογών. Αυτό ισχύει για παρόμοιες εκλογικές διαδικασίες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, σχετικό αίτημα υποβλήθηκε από την υπηρεσία μας προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, όμως άδεια δεν έχει δοθεί τουλάχιστον έως σήμερα. Επομένως, υποστηρίζοντας ότι «μπορούσαν  στις 9  Μαρτίου να διεξαχθούν οι εκλογές» σημαίνει ότι για τη διεξαγωγή τους  θα έπρεπε κάποιος να αναλάβει την ευθύνη παράβασης του νόμου και τη διακινδύνευση της δημόσιας υγείας.

6. Η πρότασή μας για την διεξαγωγή μόνο για φέτος των εκλογών με ηλεκτρονική ψηφοφορία (με διασφάλιση του αδιάβλητου, του μυστικού της ψηφοφορίας, της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένωνκλπ.), που είναι απολύτως υλοποιήσιμη και θα έλυνε άμεσα κάθε ζήτημα, απορρίφθηκε από εσάς.

7. Είναι αντιφατικό να διαμαρτύρεστε ότι λόγω της πανδημίας κακώς προκηρύχτηκαν οι εκλογές το Δεκέμβριο του 2020 και να διαμαρτύρεστε και τώρα επειδή αυτές δεν διεξάγονται, ενώ σε όλη τη χώρα ισχύουν αυστηρά περιοριστικά μέτρα (απαγόρευσης κυκλοφορίας, συναθροίσεων κλπ.).

8. Αντίφαση, επίσης, συνιστά αφενός ο καταληκτικός αφορισμός σας ότι “δε δεχόμαστε τον οποιονδήποτε διορισμό στις Σχ. Εφορείες των μειονοτικών σχολείων” και αφετέρου η προηγούμενη ομολογία σας ότι σύμφωνα με το νόμο “όταν δεν υποβάλλονται τουλάχιστον 5 υποψηφιότητες από γονείς, διορίζονται οι Σχ. Εφορείες από εσάς”. Σας καλούμε να εξηγήσετε ποια λογική εξυπηρετεί η προκήρυξη εκλογών για τριμελή Σχ. Εφορεία, αν η υποψηφιότητα είναι μία.

Ο ισχυρισμός σας περί “προσπάθειάς μας να αφαιρέσουμε το δικαίωμα του εκλέγειν κι εκλέγεσθαι των Σχ. Εφορειών”, είναι εκτός πραγματικότητας και αδικεί κατάφωρα την προσπάθεια όλων μας να πραγματοποιηθούν, με προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την δημόσια υγεία, οι εκλογές για την ανάδειξη σχολικών εφορειών ώστε να λήξει η συγκεκριμένη εκκρεμότητα. Χαιρόμαστε,  ιδιαιτέρως, με την πολύ σωστή επισήμανσή σας ότι «κανείς δεν είναι νομικά στο απυρόβλητο».

Ακόμη επισημαίνουμε ότι η επιστολή συνοδεύεται από ονοματεπώνυμα των μελών των σχολικών εφορειών και αντί της υπογραφής τους, αναφέρεται ο οικισμός που βρίσκεται το σχολείο.

Τέλος, επισημαίνουμε την αταλάντευτη προσήλωσή μας στο νομικό πλαίσιο και συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας για την εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης».

ΠΑΙΔΕΙΑ

Μ. Σχοινάς: «Κόμβος εξωστρέφειας το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης»

Το Europe Direct στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής εγκαινίασε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δημοσιεύθηκε

στις

Την Πύλη Ενημέρωσης για ευρωπαϊκά θέματα (Europe Direct) στην πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής εγκαινίασε το πρωί του Σαββάτου 5 Ιουνίου ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.

«Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι ένας κόμβος εξωστρέφειας ακαδημαϊκής, ευρωπαϊκής. Συμμετέχει, πολύ φιλόδοξα, σε ένα μεγάλο εύρος ευρωπαϊκών προγραμμάτων και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια που θα έχουμε πάρα πολλές χρηματοδοτικές ευκαιρίες και εργαλεία», δήλωσε ο κ. Σχοινάς.

Τόνισε, επίσης, ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πέτυχε στο διαγωνισμό για τα Κέντρα Ενημέρωσης και η ιδιαιτερότητα που έχει η περιοχή είναι ότι το Europe Direct θα έχει μια παρουσία σε όλες τις πρωτεύουσες της Περιφέρειας, έτσι ώστε οι κάτοικοι να ξέρουν ότι πολύ κοντά τους βρίσκεται μια Πύλη Ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά θέματα.

Τόνισε πως η φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτά τα Κέντρα Ενημέρωσης να μην αφορούν τους ειδικούς, αλλά να ανοίξουν στην κοινωνία και να αποτελέσουν μια αφορμή για συζήτηση και ενημέρωση για την Ευρώπη, πολύ περισσότερο τώρα που αρχίζει και η διαδικασία της διαβούλευσης για το μέλλον της Ευρώπης.

Αναφέρθηκε στην ποιότητα του ακαδημαϊκού έργου που πραγματοποιείται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πολλά από τα στελέχη του ευρύτερου κύκλου των συνεργατών του στις Υπηρεσίες των Βρυξελλών είναι απόφοιτοι του ΔΠΘ, καθώς και στην εξωστρέφεια που χαρακτηρίζει το Πανεπιστήμιο.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν η κήρυξη της έναρξης λειτουργίας των νέων Γραφείων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 2021-2025.

Στην Πρυτανεία τον υποδέχτηκαν σε θερμό κλίμα ο Πρύτανης του Δ.Π.Θ. Καθηγητής Χειρουργικής Αλέξανδρος Χ. Πολυχρονίδης και οι Αντιπρυτάνεις  του Ιδρύματος.

Η Αντιπρύτανης  Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης του Δ.Π.Θ. Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου, η οποία είναι συντονίστρια και υπεύθυνη του κέντρου, παρουσίασε το νέο αυτό εγχείρημα το οποίο πραγματοποιείται σε μια σύμπραξη με την Περιφέρεια ΑΜΘ.  Όπως η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά «με την συνεργασία αυτή, το δίκτυο των γραφείων Europe Direct ΑΜΘ θα βρίσκεται δίπλα στον πολίτη σε όλη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς εκτός από τα κεντρικά γραφεία της Ξάνθης και της Κομοτηνής θα αναπτυχθούν κόμβοι στις πόλεις της Δράμας, της Καβάλας, της Αλεξανδρούπολης και της Ορεστιάδας».

Στη συνέχεια η κα Μιχαλοπούλου παρουσίασε ένα βίντεο με το νεοκλασικό οίκημα ιδιοκτησίας του Δ.Π.Θ. που  πρόκειται να φιλοξενήσει την έδρα του κόμβου στην Ξάνθη.

Κλείνοντας, ο κ. Σχοινάς δήλωσε πρόθυμος να σταθεί στο πλάι του Πανεπιστημίου στην όλη προσπάθεια του καθώς και με την παρουσία του στο Αναπτυξιακό Συνέδριο που σχεδιάζεται από κοινού με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΛΜΕ Ροδόπης: Κωλυσιεργία του Υπουργείου στους διορισμούς εκπαιδευτικών

Η ΕΛΜΕ Ροδόπης καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην κατανομή των θέσεων και να συμπεριλάβει στους επικείμενους διορισμούς τα Διαπολιτισμικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία

Δημοσιεύθηκε

στις

Τον προβληματισμό της σχετικά με την κωλυσιεργία και τις καθυστερήσεις του Υπουργείου Παιδείας ως προς την ανακοίνωση της κατανομής των θέσεων και τους άμεσους διορισμούς στα σχολεία, εκφράζει η ΕΛΜΕ Ροδόπης.

Η ΕΛΜΕ Ροδόπης καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στην κατανομή των θέσεων και να συμπεριλάβει στους επικείμενους διορισμούς τα Διαπολιτισμικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία.

Στην ανακοίνωση, που υπογράφουν ο πρόεδρος Μιχάλης Βασιλειάδης και ο Γ.Γ. Βαγγέλης Λίτσος, αναφέρεται:

«Ενόψει των επικείμενων διορισμών Γενικής Παιδείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως ΕΛΜΕ Ροδόπης θα θέλαμε, αρχικά, να εκφράσουμε τον προβληματισμό μας σχετικά με την κωλυσιεργία και τις καθυστερήσεις του Υπουργείου Παιδείας ως προς την ανακοίνωση της κατανομής των θέσεων και τους άμεσους διορισμούς στα σχολεία. Ενώ, αντίθετα, παρατηρούμε με πόση μεγάλη ταχύτητα προχωρούν εν μέσω πανδημίας νομοθετικές ρυθμίσεις περί αξιολόγησης εκπαιδευτικών, σχολικής μονάδας, λες και το πρώτιστο μέλημα είναι αυτό και όχι πώς θα μείνουμε «ζωντανοί» από την υγειονομική κρίση, ούτε το πώς θα στελεχωθούν τα σχολεία μας την επόμενη χρονιά με νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Επιπλέον, δεν έχει γίνει σαφές το πλαίσιο με το οποίο θα γίνει η κάλυψη των θέσεων, καθώς τα κενά στην περιοχή μας είναι πολλά. Θεωρούμε, ιδιαίτερα σημαντικό να συμπεριληφθούν στους διορισμούς τα Διαπολιτισμικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της περιοχής μας, καθώς ο ρόλος τους είναι καίριος.

Καλούμε, λοιπόν, την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας:

  • να προχωρήσει άμεσα στην κατανομή των θέσεων τηρώντας τις απαιτούμενες ισορροπίες.
  • να ενημερώσει την εκπαιδευτική κοινότητα για το νομοθετικό πλαίσιο με το οποίο θα γίνει η κάλυψη των κενών θέσεων σε κάθε περιοχή.
  • να συμπεριλάβει στους επικείμενους διορισμούς τα Διαπολιτισμικά, Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, τα οποία επιτελούν πολύ σημαντικό έργο και εδώ και χρόνια στελεχώνονται από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, που τα στηρίζουν, έχοντας αποκτήσει την απαιτούμενη γι’ αυτά εμπειρία, αλλά και εξειδίκευση μέσω σχετικών σεμιναρίων, επιμορφώσεων και όχι μόνο».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ημερίδα για την κλιματική αλλαγή στην μετά – COVID εποχή

Από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και την Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Europe Direct

Δημοσιεύθηκε

στις

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, διοργανώνουν, την Παρασκευή 4 Ιουνίου και ώρα 19:00, διαδικτυακή εκδήλωση με τίτλο: «ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ στην μετά-COVID εποχή»,

Η Επιτροπή Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΔΠΘ, απαρτιζόμενη από τον Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Φώτη Μάρη, την Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Καθηγήτρια κα Μαρία Πεμπετζόγλου και τον Αν. Καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Νικολάου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιάσει την Περιβαλλοντική Πολιτική του Πανεπιστημίου και τις δράσεις του για την επίτευξη των 17 στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπως αυτοί υιοθετήθηκαν από τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών το 2015.

Προσκεκλημένοι ομιλητές στην εκδήλωση είναι διακεκριμένοι επιστήμονες και ακαδημαϊκοί με εξαιρετικά πλούσιο ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο πεδίο της περιβαλλοντικής πολιτικής και της πράσινης οικονομίας, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τις πολιτικές αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας και θα σχολιάσουν τις προοπτικές που ανοίγονται για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης στην μετά-covid εποχή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με τη μορφή στρογγυλής τράπεζας και θα συμμετέχουν οι:

  • Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής Περιβαλλοντικών Οικονομικών ΕΚΠΑ
  • Δημήτριος Λάλας,τ. Καθηγητής ΕΚΠΑ
  • Σπυρίδων Ραψομανίκης, Καθηγητής Αέριας Ρύπανσης και ΑντιρρυπαντικήςΤεχνολογίας ΔΠΘ
  • Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής τουΟικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Ευτύχιος Σαρτζετάκης, Καθηγητής Οικονομικών του ΠεριβάλλοντοςΠανεπιστημίου Μακεδονίας
  • Εμμανουέλα Δούση, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ και κάτοχος έδρας UNESCO στηνκλιματική διπλωματία

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος και Διευθυντής Προγραμμάτων του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού iMEdD, Στρατής Τριλίκης.

Υποστηρικτής της εκδήλωσης είναι ο μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός iMEdD που ιδρύθηκε το 2018 με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Στον σύνδεσμο betterevents.live μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της εκδήλωσης, η οποία δημιουργήθηκε με τη φροντίδα του Europe Direct ΑΜΘ, ενώ για να την παρακολουθήσετε μέσω της πλατφόρμας Zoom, επισκεφτείτε τον σύνδεσμο:
zoom.us
Meeting ID: 976 6811 4394
Passcode : 000000

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της «Πρώτης Διεθνής Εβδομάδας» του ΔΠΘ

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης προβλήθηκε σε διεθνές επίπεδο αυξάνοντας την αναγνωρισιμότητα του και εισπράττοντας εξαιρετικά σχόλια από τους συμμετέχοντες

Δημοσιεύθηκε

στις

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης συγκέντρωσε διαδικτυακά περισσότερους από 80  συμμετέχοντες από 36 Πανεπιστήμια 22 χωρών, στο πλαίσιο της πρώτης Διεθνούς Εβδομάδας του που συνδιοργάνωσε με το Europe Direct Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, από τη Δευτέρα 24 έως την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.

Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων ήταν ενθουσιώδης, και τα σχόλια που άφησαν για την άρτια διοργάνωση, για τη δομή του προγράμματος, για το περιεχόμενο των ομιλιών και το επίπεδο των ειδικών και των εμπειρογνωμόνων που προσκλήθηκαν να μιλήσουν  ήταν συγκινητικά.

Πρόκειται για μια διοργάνωση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ που είχε σκοπό την επιμόρφωση τόσο διοικητικού όσο και ακαδημαϊκού προσωπικού από Πανεπιστήμια εταίρους ή δυνητικούς εταίρους του Δ.Π.Θ.

Την πρώτη ημέρα, το Δ.Π.Θ. συστήθηκε στα Πανεπιστήμια εταίρους του και στα Πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν νέες συνεργασίες, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες παρουσίασαν τα δικά τους Ιδρύματα.

Η Τρίτη και η Τετάρτη ήταν οι μέρες κατά τις οποίες συνέπραξαν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς που οργανώνοντας κοινή σύνδεση των αντίστοιχων διοργανώσεών τους έδωσαν στους συμμετέχοντές τους την ευκαιρία να ακούσουν τους κύριους προσκεκλημένους ομιλητές οι οποίοι παρουσίασαν το νέο πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027, τα χαρακτηριστικά και τις προτεραιότητές του, έδωσαν χρήσιμες κατευθύνσεις  συμβουλές για τη διαχείρισή του, απάντησαν σε ερωτήσεις και συζήτησαν με διδάσκοντες και με στελέχη των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων που εργάζονται για την διεθνοποίηση των Ιδρυμάτων τους.

Καθώς κρίθηκε σημαντικό πέρα από την απόκτηση γνώσεων να δοθεί έμφαση και στην απόκτηση δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες, τις δύο τελευταίες ημέρες οργανώθηκαν παράλληλα διαδραστικά βιωματικά εργαστήρια, ξεχωριστά για το διοικητικό προσωπικό και ξεχωριστά το ακαδημαϊκό προσωπικό. Ο άξονας της ένταξης, της πολυμορφίας και των ίσων ευκαιριών για όλους, τα θέματα διαχείρισης χρόνου και οι στρατηγικές παρακίνησης των εργαζομένων, απασχόλησαν τα διοικητικά στελέχη των Πανεπιστημίων. Η ευρωπαϊκή προτεραιότητα της ανάπτυξης παιδαγωγικών δεξιοτήτων ήταν ο άξονας των δραστηριοτήτων του διδακτικού προσωπικού που κράτησε ζωηρό το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με θέματα της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στην βάση της συμπερίληψης, οι νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, η ψηφιακή μετάβαση αλλά και οι εμπειρίες από τη διαχείριση της εκπαίδευσης στην πανδημία.

Προστιθέμενη αξία έδωσε στη διοργάνωση η συμμετοχή ειδικών και εμπειρογνωμόνων ομιλητών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΙΚΥ, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και δομών του Δ.Π.Θ και συγκεκριμένα του Γραφείου Υποστήριξης Διδασκαλίας & Μάθησης (ΓραΔΙΜ), της Δομής Συμβουλευτικής & Προσβασιμότητας (ΔΟΣΥΠ) αλλά και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) στα βιωματικά εργαστήρια της διοργάνωσης.

Η πρώτη Διεθνής Εβδομάδα του Δ.Π.Θ. στέφθηκε από απόλυτη επιτυχία. Πέρα από την ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων, κατάφερε να προβάλλει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε διεθνές επίπεδο και να αυξήσει την αναγνωρισιμότητά του, ενώ παράλληλα παρείχε μια εξαιρετική ευκαιρία για να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και κατανόηση με τους εταίρους του, να ενισχυθούν οι υφιστάμενες συνεργασίες του και να αναπτυχθούν νέες.

Στον σύνδεσμο betterevents.live/duthsw2021 μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης, η οποία δημιουργήθηκε με τη φροντίδα του EuropeDirect ΑΜΘ.

Μερικά από τα σχόλια των συμμετεχόντων:

N.P.,Freie Universität Berlin, Germany
“It was such a great experience, thank you once again for all you have done to make this week so nice! Although I am very sad, that we couldn’t meet in person, but you definitely made me curious about Thrace and I will have to visit there soon! (I am in Greece since 7 or 8 years for one week each year as I love your beautiful country and all Greek people I have ever met were so kind and nice, which I love most! Thank you so much for bringing also a little holiday spirit a long with the week J Thank you so much again and of course the whole team! Have a great weekend and hopefully see you all someday in person! All the best from Berlin, Germany. N.”

J.A.O., The Catholic University of Eastern Africa, Kenya
“Thank you for organizing this event … well done”

F.R., UniversitadegliStudidellaTuscia. Italy
“I would like to congratulate the colleagues from the DUTH for their nice hospitality and friendly but professional environment they have been able to create. I do enjoy this staff week. What I like most, is the face to face relations and also the Greek food, which I am absolutely fan of. I hope to meet you all sooner or later. F.R.”

A.U., American University of Central Asia, Kyrgyzstan
“Many thanks for the DUTH colleagues for this wonderful productive week! It has been a pleasure to participate and meet colleagues from different Institutions! Hope to stay in touch with you all! Take care all!”

A.P., The University of Northampton, UK
“…it was so lovely to meet you online and thanks for allowing me to put my question to the speaker from the EC – it was such a useful session and so interesting to hear about the new Erasmus+ programme.  Great to hear the perspective of the Greek Erasmus National Agency too.  Just to say thank you so much to you and all colleagues from DUTH for all your enthusiasm, creativity and hard work in putting together such a lovely event which I think is already a great success! Take care and hope everything goes wonderfully for the rest of the week.  Maybe see you in Komotini or Northampton one of these days – fingers crossed! Many thanks and kind regards A.P.”

O.P., Mariupol State university, Ukraine
“thank you so much for your daily very helpful messages, for being such a wonderful moderator and creating the atmosphere of friendliness and professionalism!!!”

B.S, UniversitàdegliStudi di Firenze, Italy
“It has been a very interesting and exciting week! For the next second International Week we are all invited!” B.S.

I.-R.F., Valahia University of Targoviste, Romania
“It was an honour to see you all, so many things I’ve seen and learned within this amazing week. It was a real pleasure, congratulations for your work, to all the team! Hope to get to see you in person! Have the best week-end, you deserve it! Kisses from Valahia University of Targoviste”

B.T., Ca’ Foscari University of Venice, Italy
“Thank you very much. It was really nice to virtually meet you all. It has been a very interesting and useful week”

K.G., Logos University College, Albania
“Thank you for this great and productive week“

S.L.,University of Bialystok, Poland
“Thank you very much for a nice and valuable experience during this week together! Hope to see yall of you soon!”

S.M., Armenian State University of Economics, Armenia
“Thank you for a very interesting event. Hope to see you all soon. Stay safe.”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΛΛΑΔΑ1 ημέρα πριν

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ένας άνδρας από την κακοκαιρία – Παρασύρθηκε από χείμαρρο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ1 ημέρα πριν

Αναπτυξιακή Ροδόπης: Συνεργασία με τον Δήμο Ρακόβσκι της Βουλγαρίας για το πρόγραμμα LEADER

TΟΥΡΚΙΑ1 ημέρα πριν

Nordic Monitor: Απόρρητο τουρκικό σχέδιο επίθεσης σε Ελλάδα και Αρμενία

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ1 ημέρα πριν

Ο Δήμος Ιάσμου δίνει αίμα και σώζει ζωές

TΟΥΡΚΙΑ1 ημέρα πριν

Απίστευτες εικόνες στην Τουρκία: Άνδρας δέρνει την έγκυο σύζυγο του στη μέση του δρόμου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 ημέρες πριν

Άκης Σκέρτσος: «Μέτρα θα υπάρχουν μόνο για τους ανεμβολίαστους»

ΡΟΔΟΠΗ2 ημέρες πριν

Ευχές για καλή επιτυχία από τον Μητροπολίτη στους υποψήφιους των Πανελληνίων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ2 ημέρες πριν

Γιάννης Πεταλωτής: «Η ομοσπονδία μπάσκετ είναι σε τέλμα εδώ και δέκα χρόνια»

ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πριν

Lockdown: Μουσική στην εστίαση και νέο ωράριο στην απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ2 ημέρες πριν

Υγειονομική «βόμβα» τα κρατητήρια Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας

ΕΛΛΑΔΑ1 ημέρα πριν

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ένας άνδρας από την κακοκαιρία – Παρασύρθηκε από χείμαρρο

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ1 ημέρα πριν

Ο Δήμος Ιάσμου δίνει αίμα και σώζει ζωές

TΟΥΡΚΙΑ1 ημέρα πριν

Απίστευτες εικόνες στην Τουρκία: Άνδρας δέρνει την έγκυο σύζυγο του στη μέση του δρόμου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 ημέρες πριν

Άκης Σκέρτσος: «Μέτρα θα υπάρχουν μόνο για τους ανεμβολίαστους»

ΡΟΔΟΠΗ2 ημέρες πριν

Ευχές για καλή επιτυχία από τον Μητροπολίτη στους υποψήφιους των Πανελληνίων

TΟΥΡΚΙΑ2 ημέρες πριν

Ερντογάν σε αντιπολίτευση: «Αν λέτε ότι ο λαός πεινάει, να τους ταΐσετε εσείς»

ΒΟΥΛΗ2 ημέρες πριν

Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα – Ο πρόεδρος της Βουλής φίμωσε τον Τσίπρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ5 ημέρες πριν

Χαρίτου: 52 ερωτήσεις και 18 αναφορές στη Βουλή τους τελευταίους 8 μήνες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ6 ημέρες πριν

Σοκαριστικό βίντεο από την εν ψυχρώ εκτέλεση 32χρονου στα Σεπόλια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ1 εβδομάδα πριν

Επίτιμο μέλος του ΕΒΕ Ροδόπης ανακηρύχθηκε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x