ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Βαρύτατες αξιόποινες πράξεις στον Μεχμέτ Αρήφ, αποδίδει ο Οντέρ Μουμίν

Εξύβριση, χειροδικία, συκοφαντική δυσφήμηση μέχρι και απειλές κατά της ζωής, καταγγέλλει στην εισήγηση του ο Δήμαρχος Ιάσμου

fonirodopis.gr

Βαρύτατες αξιόποινες πράξεις που σίγουρα θα πρέπει να διερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη, αποδίδει ο Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν στο πρώην μέλος της παράταξης «Εμπρός», Μεχμέτ Αρήφ.

Τα όσα αναφέρονται στην εισήγηση του Δημάρχου Ιάσμου, κατά τη συνεδρίαση των μελών της δημοτικής παράταξης με θέμα τη διαγραφή του Μεχμέτ Αρήφ, πραγματικά σοκάρουν καθώς αναφέρονται σε αυτήν πράξεις όπως συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, χειροδικία μέχρι και απειλές κατά της ζωής.

Δείτε τα όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμόν 2259/17.03.2021 έγγραφο του Δήμου Ιάσμου:

 «Ο Δήμαρχος Ιάσμου προσκάλεσε τα µέλη της δημοτικής παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ», σε Έκτακτη Δια Περιφοράς Συνεδρίαση στις 17 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ» και Δήμαρχος Ιάσμου διαπίστωσε ότι από τα δέκα (10) μέλη της Δημοτικής παράταξης δήλωσαν τη συμμετοχή τους, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς έκτακτη συνεδρίαση, δέκα (10) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΜΕΧΜΕΤ ΜΕΧΜΕΤ
2. ΜΟΥΕΜΙΝ ΕΡΤΖΑΝ
3. ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
4. ΧΟΥΣΕΪΝ ΣΑΛΗΜ
5. ΜΟΥΜΙΝ ΜΟΥΜΙΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΤΑΦΑ
6. ΓΙΟΥΣΟΥΦ ΓΙΟΥΣΟΥΦ
7. ΜΟΥΜΙΝ ΜΟΥΜΙΝ ΤΟΥ ΣΟΥΛΕΪΜΑΝ
8. ΑΛΗ ΟΖΑΝ
9. ΚΙΝΤΣ ΕΡΚΑΝ
10. ΓΙΑΛΟΥΤΣ ΟΚΤΑΪ

Για το ανωτέρω θέμα στάλθηκε στα μέλη πρόταση – εισήγηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στις 17-03-2021, του Δημάρχου Ιάσμου, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ, όπου αναφέρονται τα εξής:

ΘΕΜΑ: Διαγραφή δημοτικού συμβούλου του Δήμου Ιάσμου, Μεχμέτ Αρήφ, από τη δημοτική παράταξη «ΕΜΠΡΟΣ» κατά το άρθρο 66 & 5 του Ν. 3852/2010.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Κατά το άρθρο 66 & 5 του Ν. 3852/2010:

Εάν η δημοτική παράταξη έχει τουλάχιστον τρία (3) μέλη, με αιτιολογημένη απόφαση και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) αυτών, είναι δυνατόν να διαγραφεί σύμβουλος, ο οποίος είναι μέλος της.

Ο δημοτικός σύμβουλος, Μεχμέτ Αρήφ έως σήμερα μέλος της δημοτικής παράταξης ΕΜΠΡΟΣ :

1)Από τον Σεπτέμβριο του 2019, τον μήνα ανάληψης των καθηκόντων της δημοτικής αρχής και έχοντας την ιδιότητα του αντιδημάρχου από 01/09/2019 έως 30/08/2020, επέδειξε προς την συντριπτική πλειοψηφία των μελών του συνδυασμού «ΕΜΠΡΟΣ», δημοτικών συμβούλων, τοπικών συμβούλων, υπηρεσιακών παραγόντων διαρκώς προσβλητική και εξυβριστική συμπεριφορά, που πολλές φορές εμπεριείχε και χαρακτήρα απειλών.

Συγκεκριμένα παραδείγματα αυτών των ενεργειών είναι :

Εξύβριση, απειλή, χειροδικία κατά του δημοτικού συμβούλου Μουεμίν Ερτζάν, εξύβριση, απειλή κατά του αντιδημάρχου Μουμίν Μουμίν, εξύβριση, έργω εξύβριση προς τον σύζυγο της αντιδημάρχου Λεμονιάς Μπάτζιου, εξύβριση, απειλή κατά του εργαζομένου Μαρινέλη Βασιλείου, εξύβριση, απειλή κατά του τέως εργαζομένου Ερκέκ Ραμαδάν, εξύβριση απέναντι σε απροσδιόριστο αριθμό δημοτών, ενέργειες αντίθετες στο υπηρεσιακό ήθος και καθήκον προς μεγάλο αριθμό αιρετών, εργαζομένων και δημοτών, δημόσια αμφισβήτηση της επιβολής μέτρων περιορισμού από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, στον οικισμό Αγιάσματος του Δήμου Ιάσμου.

2) Από τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν αντικαταστάθηκε από τα καθήκοντα του Αντιδημάρχου έως και σήμερα την 17/3/2021, είχε αποδεδειγμένα επαφές με μέλη της αντιπολίτευσης με σκοπό την απόκτηση προσωπικού οφέλους, βάλλοντας κατά του Δημάρχου και μελών της παράταξης μας, ενεργώντας ενάντια στις αρχές της παράταξής μας και εξακολουθώντας την εξυβριστική, απειλητική συμπεριφορά του.

Συγκεκριμένα παραδείγματα αυτών των ενεργειών είναι:

Εξύβριση αναπληρωτή δημάρχου Οκταϊ Γιαλούτς, συκοφαντική δυσφήμηση εις βάρος του αντιδημάρχου Σαλήμ Χουσεϊν, συκοφαντική δυσφήμηση εις βάρος του αντιδημάρχου Γιουσούφ Γιουσούφ, απειλή κατά της ζωής του αντιδημάρχου Μουμίν Μουμίν, δημόσια αμφισβήτηση της ικανότητας και αξιοπιστίας του Δημάρχου Οντέρ Μουμίν, ηθική αυτουργία σε εξύβριση, απειλή, συκοφαντική δυσφήμηση (πράξεις τρίτων) από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά του Δημάρχου Οντέρ Μουμίν, επαφές με μέλη της δημοτικής παράταξης Δημοκρατική Συνεργασία με σκοπό να πλήξει την αξιοπιστία και το έργο της δημοτικής αρχής, παραβίαση αρχών και κανόνων λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών και του γραφείου απασχόλησης.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω:

1. Να εγκρίνετε το κατεπείγον χαρακτήρα της συνεδρίασης και του παραπάνω αναλυτικά αναφερόμενου θέματος.

2. Να αποφασίσετε τη διαγραφή του δημοτικού συμβούλου, κ. Μεχμέτ Αρήφ από μέλος της δημοτικής παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Τα μέλη της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ» αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση – πρόταση του Δήμαρχου Ιάσμου, επικεφαλή της Δημοτικής Παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ», κ. Οντέρ Μουμίν.

Και έπειτα από την ηλεκτρονική ψηφοφορία που διεξήχθη: ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

α. Εγκρίνουν τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης και του παραπάνω θέματος

β. Τη διαγραφή του δημοτικού συμβούλου, κ. Μεχμέτ Αρήφ από μέλος της δημοτικής παράταξης «ΕΜΠΡΟΣ»

Από σήμερα 17/03/2021 και ώρα 11.00 π.μ. θεωρείται ανεξάρτητο μέλος του δημοτικού συμβουλίου, μη ανήκοντα σε κάποια δημοτική παράταξη. Το παραπάνω πρακτικό λήψης απόφασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στον Πρόεδρο του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, δίχως όμως να ελέγχεται από αυτόν, καθώς και στον διαγραφέντα σύμβουλο.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου οφείλει να ανακοινώσει την απόφαση διαγραφής στο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και να την κοινοποιήσει στην οικεία στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΑΣΜΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΕΜΠΡΟΣ ΟΝΤΕΡ ΜΟΥΜΙΝ»

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Νέο εκχιονιστικό – αλατιέρα 4Χ4 προμηθεύτηκε ο Δήμος Ιάσμου

«Ο στόλος οχημάτων του Δήμου ήταν απόλυτα ασυντήρητος και ανασφάλιστος», δήλωσε ο Δήμαρχος Οντέρ Μουμίν

fonirodopis.gr

Δημοσιεύθηκε

στις

Στο πλαίσιο ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του στόλου οχημάτων – μηχανημάτων, ο Δήμος Ιάσμου απέκτησε νέο εκχιονιστικό – αλατιέρα 4×4, που προορίζεται για αντιμετώπιση έκτακτων καιρικών, και όχι μόνο, περιστατικών.

«Από την εποχή όπου ο στόλος του Δήμου ήτανε απόλυτα ασυντήρητος, ανασφάλιστος, αδυνατούσε να καθαρίσει δρόμους, να πραγματοποιεί ρίψη αλατιού στην αντιμετώπιση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σε διάστημα 20 μηνών μεταβαίνουμε στην εποχή όπου με το νέο εκχιονιστικό – αλατιέρα 4×4 όχημά μας, αναβαθμίζουμε με μοντέρνα οχήματα το στόλο μας. Καλορίζικο λοιπόν», δήλωσε ο Δήμαρχος Οντέρ Μουμίν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Καταφύγιο για αδέσποτα ζώα αποκτά ο Δήμος Ιάσμου

Το έργο ύψους 372.000 ευρώ θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ»

fonirodopis.gr

Δημοσιεύθηκε

στις

Καταφύγιο για αδέσποτα ζώα θα αποκτήσει ο Δήμος Ιάσμου, σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής.

Το κόστος ανέγερσης του καταφυγίου θα ανέλθει στα 372.000 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ».

«Ο Δήμος Ιάσμου θα είναι ο ένας από τους επτά δήμους πανελλαδικά που θα αποκτήσει καταφύγιο αδέσποτων ζώων και ο δεύτερος στην ΠΕ Ροδόπης μετά τον Δήμο Κομοτηνής. Ονειρευόμαστε, πιστεύουμε, προγραμματίζουμε, διεκδικούμε, προχωράμε», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Οντέρ Μουμίν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες δημοπρασίες αγροτεμαχίων στον Δήμο Ιάσμου

Συνολικά εκμισθώθηκαν σε ιδιώτες 4 δημοτικές εκτάσεις, οι οποίες θα αποφέρουν στα ταμεία του Δήμου έσοδα 16.087 ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια

fonirodopis.gr

Δημοσιεύθηκε

στις

Διενεργήθηκαν την Τρίτη 7 Απριλίου οι εκ του νόμου δημοπρασίες αγροτεμαχίων στον Δήμο Ιάσμου και αναμένεται πλέον η υπογραφή των συμφωνητικών μίσθωσης.

Συνολικά εκμισθώθηκαν σε ιδιώτες 4 δημοτικές εκτάσεις, 139 στρεμμάτων, οι οποίες θα αποφέρουν στα ταμεία του Δήμου έσοδα ύψους 16.087 ευρώ τα επόμενα δύο χρόνια, έως και την 31/12/2023.

«Προωθούμε, επικροτούμε, συμβάλλουμε στην Αγροτική Ανάπτυξη. Καταπολεμούμε την ανεργία. Δημιουργούμε έσοδα για τον δήμο. Εξασφαλίζουμε, προστατεύουμε και ανακτούμε τις καταπατημένες δημοτικές εκτάσεις. Καλώ όλους τους συνδημότες μου να συμβάλλουν και να συμμετάσχουν στην κοινή αυτή προσπάθεια», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ

Ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο Σώστη – Ληνού

«Ήταν ένας δρόμος απαραίτητος για να συντηρηθεί και ήταν απόλυτα ξεχασμένος», δήλωσε ο Δήμαρχος Ιάσμου

fonirodopis.gr

Δημοσιεύθηκε

στις

Την έναρξη εργασιών για την αποκατάσταση του οδικού επαρχιακού δικτύου που συνδέει τους οικισμούς Σώστη και Ληνό ανακοίνωσε σήμερα ο Δήμαρχος Ιάσμου Οντέρ Μουμίν.

Ο ίδιος μάλιστα έκανε λόγο για έναν «απόλυτα ξεχασμένο» δρόμο ενώ κάλεσε τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.

«Ο δρόμος ενδιάμεσα στον Σώστη και στον Ληνό χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα. Ήταν ένας δρόμος απαραίτητος για να συντηρηθεί και ήταν απόλυτα ξεχασμένος. Σήμερα, λοιπόν, η δημοτική μας αρχή κάνει μια εξαιρετικά σπουδαία παρέμβαση ανάμεσα στον Ληνό και τον Σώστη. Παρακαλώ όλους τους συνδημότες μου, μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης, να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί μέχρι να αποκατασταθεί και μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες», δήλωσε.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ48 λεπτά πριν

Δήμος Κομοτηνής: Ενιαία παράταξη και επίσημα «Κοινωνία Πολιτών» και «Ξε-Κίνημα για την Πόλη»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 ώρες πριν

Σακελλίων για Στυλιανίδη: «Ενοχλήθηκε από την κριτική και επιδίδεται σε άλμα στο κενό»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 ώρες πριν

Φελίνα Καζάκου: «Στηρίζω τις επενδύσεις Α.Π.Ε. αλλά όχι ανεξέλεγκτα»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 ώρες πριν

Συγκέντρωση έξω από στρατόπεδα της Κομοτηνής προγραμματίζει το ΚΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 ώρες πριν

Απάντηση Στυλιανίδη σε Σακελλίωνα: «Το ψέμα σου έχει κοντά πόδια»

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ5 ώρες πριν

«Λίφτινγκ» στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών

ΠΑΙΔΕΙΑ5 ώρες πριν

Νέα κατάληψη από σήμερα σε χώρους του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΕΛΛΑΔΑ18 ώρες πριν

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Μία λαμπάδα… ένα χαμόγελο

ΕΒΡΟΣ18 ώρες πριν

Στη Βουλή ο αποκλεισμός εκατοντάδων μαθητών και φοιτητών στον Έβρο από την τηλεκπαίδευση

ΕΛΛΑΔΑ19 ώρες πριν

Κατερίνη: Πατέρας και γιος καταγγέλλουν άγρια επίθεση από αστυνομικούς

ΕΛΛΑΔΑ18 ώρες πριν

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Μία λαμπάδα… ένα χαμόγελο

ΕΛΛΑΔΑ19 ώρες πριν

Κατερίνη: Πατέρας και γιος καταγγέλλουν άγρια επίθεση από αστυνομικούς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ20 ώρες πριν

Σκέψεις για υποχρεωτικά self tests σε λιανεμπόριο και εστίαση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ20 ώρες πριν

Τσίπρας: Κούρεμα έως 60% χρέους – 120 δόσεις και προστασία πρώτης κατοικίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ2 ημέρες πριν

Βίντεο της ΕΛΑΣ για την ασφάλεια στο διαδίκτυο: «Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο»

ΡΟΔΟΠΗ3 ημέρες πριν

Μνημόσυνο στην Κομοτηνή για τα θύματα Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού

TΟΥΡΚΙΑ3 ημέρες πριν

Η Τουρκία δοκίμασε πύραυλο για να πάει στη Σελήνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ3 ημέρες πριν

Βίντεο ντοκουμέντο με τους δολοφόνους του Γιώργου Καραϊβάζ

ΡΟΔΟΠΗ3 ημέρες πριν

Εικόνες συνωστισμού το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Κομοτηνής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ5 ημέρες πριν

Στήριξη Πανεπιστημίου και Εκκλησίας, ζήτησε ο Στυλιανίδης από τον Συρίγο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x