ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γη και ύδωρ παραχώρησε η κυβέρνηση στην «Ελληνικός Χρυσός»

Το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί γη και ύδωρ στην πολυεθνική, την οποία καθιστά κράτος εν κράτει δίχως κανένα οικονομικό όφελος και κανένα αντιστάθμισμα για την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται και έχει συντελεστεί στην περιοχή

fonirodopis.gr

Το βράδυ της Παρασκευής 5 Μαρτίου κατατέθηκε στη Βουλή προς κύρωση η επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ελληνικός Χρυσός. 

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος αναμένεται να κυρωθεί και να αποκτήσει ισχύ νόμου η συμφωνία που υπεγράφη πριν ακριβώς έναν μήνα μεταξύ των δύο μερών, παρουσία μάλιστα των πρέσβεων του Καναδά και της Αμερικής. Προφανώς η χρήση στα επίσημα κείμενα του χαρακτηρισμού «Ελληνική Δημοκρατία» γίνεται κατ’ ευφημισμόν, αφού μια πρώτη ανάγνωση της τροποποιημένης σύμβασης παραπέμπει ευθέως σε χώρα μπανανία.

Ενδεχομένως να μην έχει υπάρξει περισσότερο ληστρική, εξευτελιστική, αποικιοκρατική σύμβαση, με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο απεμπολεί κάθε δικαίωμα και δυνατότητα οφέλους. Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, το γεγονός ότι τηρήθηκε απόλυτη μυστικότητα κατά τη διαπραγμάτευση της νέας σύμβασης και του νέου επενδυτικού σχεδίου από τον Νοέμβριο του 2019 έως και την κατάθεσή της την περασμένη Παρασκευή. 

Η «Ελληνικός Χρυσός» απαίτησε την τροποποίηση της σύμβασης, καθώς επικαλέστηκε αδυναμία υλοποίησης της μονάδας μεταλλουργίας, αυτής δηλαδή που θα παρήγε καθαρά πολύτιμα μέταλλα και σημαντικά φορολογικά έσοδα για το κράτος.

Τον Φεβρουάριο του 2020 το Συμβούλιο της Επικρατείας επιβεβαίωσε με απόφασή του την παραβίαση εκ μέρους της εταιρίας της σύμβασης, παρέχοντας στο Δημόσιο τη δυνατότητα διεκδίκησης αποζημιώσεων.

Αντ’ αυτού το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρεί γη και ύδωρ στην πολυεθνική, την οποία καθιστά κράτος εν κράτει δίχως κανένα οικονομικό όφελος και κανένα αντιστάθμισμα για την τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή που συντελείται και έχει συντελεστεί στην περιοχή.

Τα Μεταλλεία, λοιπόν, της Κασσάνδρας παραχωρούνται για 25 έτη με δυνατότητα παράτασης για άλλα τόσα. Η «Ελληνικός Χρυσός» έχει απόλυτη προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας. Νερά, πηγάδια, εγκαταστάσεις, υπηρεσίες κοινής ωφέλειας τίθενται στη διάθεση της εταιρίας. Παρέχεται το δικαίωμα να προσαρμόζει το χρονοδιάγραμμα της παραγωγής αλλά και το επίπεδο του εργατικού δυναμικού που απασχολεί ανάλογα με τα συμφέροντά της.

Η περίφημη μονάδα μεταλλουργίας θα γίνει εφόσον εμπορικά διαπιστωθεί ότι συμφέρει την εταιρία. Η «Ελληνικός Χρυσός» έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει χρηματοδότες με τη διασφάλιση, όπως προκύπτει, του Ελληνικού Δημοσίου! Το σύνολο των κερδών της εταιρίας λογίζονται ως κεφάλαια εξωτερικού και τυγχάνουν προστασίας. Θεσπίζεται ειδικό καθεστώς αδειοδοτήσεων για την εταιρία και το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται με εξοντωτικές ρήτρες, αναγνωρίζοντας ευθύνη λόγω παρέλευσης της έκδοσης αδειών.

Σε ό,τι αφορά τους τομείς της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, ορίζεται ανεξάρτητος ελεγκτής με υπόδειξη της εταιρίας. Θεσπίζονται εξοντωτικές αποζημιώσεις που υποχρεούται να καταβάλλει το Δημόσιο στις περιπτώσεις οποιασδήποτε καθυστέρησης, παρεμπόδισης και παρέμβασης στο έργο της εταιρίας, σε οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης ή στην περίπτωση της καθυστέρησης αρχαιολογικών ερευνών στην περιοχή.

Και το πλέον εκπληκτικό; Ακόμη και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης με υπαιτιότητα της εταιρίας, δηλαδή στη μη τήρηση των συμβατικών όρων (των ανύπαρκτων) εκ μέρους της «Ελληνικός Χρυσός», το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να την αποζημιώσει. Ναι, ακόμη και στην περίπτωση που η εταιρία πτωχεύσει, θα κληθεί ο Έλληνας φορολογούμενος να την αποζημιώσει…

Φυσικά, η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει το σύνολο των δικαιωμάτων της σε άλλο πρόσωπο. Όταν δηλαδή θα ολοκληρώσει το πλιάτσικο… Και ποιο είναι το αντιστάθμισμα που πανηγυρικά διατυπώνεται; Η αύξηση των μεταλλευτικών τελών από το 2% που είναι σήμερα στο 2,2%. Αυτή είναι η περιβόητη αύξηση του 10% των μεταλλευτικών τελών, δηλαδή ποσά της τάξεως των 2.500.000 ευρώ τον χρόνο. Και αυτό όταν σε χώρες της Αφρικής τα τέλη προσδιορίζονται στο 20% με 30%. Εν ολίγοις; Ούτε στην Μποτσουάνα τέτοια ντροπή… Τέλος, οι όποιες διαφορές μεταξύ των δύο μερών θα επιλύονται από τα Διεθνή Διαιτητικά Δικαστήρια.

Εργοστάσιο μεταλλουργίας; Μόνο αν τη συμφέρει εμπορικά

Οπως ορίζεται στο άρθρο 12, «η εταιρία έχει προτεραιότητα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων της που απορρέουν από τη σύμβαση… έναντι οποιασδήποτε άδειας, παραχώρησης ή άλλης δραστηριότητας οποιασδήποτε φύσης ή τρίτου η οποία εκδίδεται ή χορηγείται στην περιοχή… συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της παραχώρησης ξυλείας, της δραστηριότητας αναδάσωσης, της φύτευσης ή της έρευνας για εξεύρεση πετρελαίου και φυσικού αερίου… χαλικιού, άμμου και μετάλλων ή οποιουδήποτε μεταλλεύματος οποιουδήποτε είδους». 

Μάλιστα, «η εταιρία θα προσαρμόζει τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής, τον ρυθμό λειτουργίας και το επίπεδο εργατικού δυναμικού, όπως είναι απαραίτητο και πρόσφορο ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας».

Η εταιρία «θα αντλεί και θα χρησιμοποιεί νερό από υδατορρεύματα, πηγάδια και κοιλότητες, θα τοποθετεί αγωγούς ύδατος, θα κατασκευάζει αγωγούς ύδατος και λίμνες και φράγματα, και θα εκτρέπει και θα χρησιμοποιεί όσο νερό χρειάζεται για το έργο… θα προβαίνει σε υλοτομία και θα χρησιμοποιεί ξυλεία και πέτρα λατομείου, άμμο και χαλίκι και άλλα δομικά υλικά για χρήση στην κατασκευή και λειτουργία του έργου δωρεάν…» και, φυσικά, έχει το δικαίωμα παραγωγής, πώλησης, διάθεσης στην αγορά ή και της εξαγωγής μεταλλευμάτων συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων εντός Ελλάδος και διεθνώς.

Το Δημόσιο επίσης παρέχει στην εταιρία «πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση στη μεταλλευτική περιοχή» καθώς και των δικαιωμάτων «απόκτησης, εισαγωγής, κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας εργοστασίου, εξοπλισμού, σιδηροδρόμων, δρόμων, γεφυρών, αεροδρομίων, λιμένων, προβλητών, κυματοθραυστών, αγωγών, γεννητριών ενέργειας και υποδομών διαβίβασης, κτιρίων ή δομών…»

Η παρεμπόδιση της διεξαγωγής των μεταλλευτικών δραστηριοτήτων από οποιαδήποτε Αρχή συνιστά ρητά «Γεγονός Ευθύνης του Δημοσίου» που αποζημιώνεται αδρά, όπως θα δούμε ακολούθως.

Το Δημόσιο διασφαλίζει παράλληλα την πρόσβαση της εταιρίας σε όλες τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και δημόσιες υποδομές… συμπεριλαμβανομένης της αξιόπιστης (sic) παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, της διάθεσης λυμάτων και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών.

Και το εργοστάσιο μεταλλουργίας; Το εργοστάσιο επεξεργασίας των συμπυκνωμάτων χρυσού που θα απέφερε έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο; «Η εταιρία οφείλει να υποβάλει στο Δημόσιο μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών… και πριν την παρέλευση 24 μηνών γραπτή πρόταση για τη λειτουργία εργοστασίου μεταλλουργίας». Αποσαφηνίζεται πάντως πως «η εταιρία θα καταβάλει εμπορικά εύλογες προσπάθειες για τη βελτιστοποίηση της ανάκτησης των μεταλλευμάτων και για την παραγωγή και την εμπορία μεταλλευμάτων… και για τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις στα μεταλλεία». Με δυο λόγια, η εταιρία θα πράξει ό,τι τη βολεύει και όπως τη βολεύει εμπορικά.

Ως προς τη χρηματοδότηση της εταιρίας προβλέπεται: Η εταιρία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη σύμβαση ως μέσο εξασφάλισης για οποιαδήποτε χρηματοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 18-2, ενώ με το άρθρο 18-3 το Δημόσιο αποδέχεται ότι «θα συνεργάζεται με υφιστάμενους ή μελλοντικούς χρηματοδότες της εταιρίας και θα συμβάλλεται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο μέρος στις σχετικές συμβάσεις με αντικείμενο την παροχή εξασφάλισης για τη χρηματοδότηση της εταιρείας».

Επίσης παρέχεται διά της σύμβασης προστασία κεφαλαίων εξωτερικού. Έτσι, «το σύνολο των κερδών της εταιρίας θα λογίζονται κεφάλαια εξωτερικού και θα τυγχάνουν προστασίας και ειδικότερα τη χωρίς επιβαρύνσεις διάθεση κερδών…», «το δικαίωμα της μεταβίβασης, πώλησης και κατοχής οποιουδήποτε ξένου ή εθνικού νομίσματος και να ανοίγει, να διατηρεί και να κινεί χωρίς περιορισμούς τραπεζικούς και άλλους λογαριασμούς σε ξένο ή εθνικό νόμισμα εκτός της ελληνικής επικράτειας».

Πηγή: dimokratianews.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά τιμολόγια και προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ

Το επόμενο δίμηνο προγραμματίζεται να τεθεί σε πρακτική εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις η ψηφιακή έκδοση παραστατικών τιμολογίων και αποδείξεων με ταυτόχρονη ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων

fonirodopis.gr

Δημοσιεύθηκε

στις

Περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες και επιχειρήσεις εξυπηρετήθηκαν ψηφιακά από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κατά το 2020, με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να γλιτώσουν πάνω από 1,8 εκατομμύρια επισκέψεις στην Εφορία στο διάστημα αυτό.

Το όφελος αυτό προς τους πολίτες και το Δημόσιο προέκυψε από τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες που ενεργοποίησε η ΑΑΔΕ εν μέσω της πανδημίας τις οποίες παρουσίασε σήμερα ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

«Δώσαμε μια πολύ δύσκολη μάχη για την εξυπηρέτηση των πολιτών εν μέσω πανδημίας, ό,τι καταφέραμε βασίστηκε στην ψηφιοποίηση που υπήρχε ήδη πριν το ξέσπασμα της κρίσης», δήλωσε ο κ. Πιτσιλής.

Σύμφωνα με τον Διοικητή της ΑΑΔΕ για το 2021, προγραμματίζεται σειρά νέων έργων αναβάθμισης των ψηφιακών υπηρεσιών με τη συνδρομή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μεταξύ άλλων, το επόμενο δίμηνο προγραμματίζεται να τεθεί σε πρακτική εφαρμογή για όλες τις επιχειρήσεις η ψηφιακή έκδοση παραστατικών τιμολογίων και αποδείξεων με ταυτόχρονη ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Παράλληλα μέσα από τα δεδομένα του Mydata θα προσυμπληρώνονται οι δηλώσεις ΦΠΑ. Εξάλλου σχεδιάζεται η ψηφιακή έκδοση ΑΦΜ ενώ έρχεται και η μεταβολή ΚΑΔ όπως και η δημιουργία υποκαταστήματος μέσω Taxisnet.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίσε ο κ. Πιτσιλής, η ΑΑΔΕ, με τους μισούς εργαζόμενους στην υπηρεσία λόγω των περιοριστικών μέτρων, κατάφερε μέσα στο 2020 να εξυπηρετήσει ηλεκτρονικά πάνω από 4 εκατ. πολίτες και επιχειρήσεις, με 850.000 ψηφιακά έγγραφα.

«Γλιτώσαμε πάνω από 1,8 εκατομμύρια επισκέψεις στην εφορία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μεταξύ των 80 νέων ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ περιλαμβάνονται οι ακόλουθες:

  • Η πλατφόρμα MybusinessSupport μέσω του οποίου καταβλήθηκαν σε 737.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες πάνω από 7,8 δισ. ευρώ.
  • Η εφαρμογή Myθέρμανση για το επίδομα θέρμανσης με 690.000 αιτήσεις που υποβλήθηκαν από τα νοικοκυριά.
  • Η εφαρμογή για τις δηλώσεις Covid για την αποζημίωση ιδιοκτητών ακινήτων όπου 232.000 ΑΦΜ έχουν λάβει 44,5 εκατ. ευρώ μέσω συμψηφισμών και είναι έτοιμες για συμψηφισμό άλλες 15.000 αιτήσεις. Συνολικά 365.000 ιδιοκτήτες έχουν λάβει πάνω από 187 εκατ. ευρώ είτε μέσω συμψηφισμών, είτε με πίστωση του τραπεζικού τους λογαριασμού.
  • Η πλατφόρμα MyCar με 135.000 ψηφιακές ακινησίες οχημάτων και έκδοση 685.000 αποδεικτικών μη οφειλής τελών κυκλοφορίας.
  • Η χορήγηση 125.000 κλειδάριθμων με ταυτοποίηση μέσω τηλεφώνου και 12.500 μέσω βιντεοκλήσης
  • Η εφαρμογή myProperty για τις ηλεκτρονικές μεταβιβάσεις ακινήτων. Ήδη έχουν αποσταλεί ηλεκτρονικά 600 δηλώσεις φόρου μεταβίβασης

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το φάσμα ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εστίαση: Με self test ανοίγουν εστιατόρια και καφετέριες μετά το Πάσχα

Όλα τα μέτρα που μελετά η κυβέρνηση για το άνοιγμα της εστίασης

fonirodopis.gr

Δημοσιεύθηκε

στις

Με αυστηρά μέτρα, μόνο σε εξωτερικούς χώρους και υποχρεωτικά self tests για τους εργαζόμενους, αναμένεται να ανοίξει η εστίαση μετά το Πάσχα σύμφωνα και με τις τοποθετήσεις των κυβερνητικών στελεχών. Ο κλάδος της εστίασης που είναι από τους μεγάλους χαμένους της πανδημίας του κορωνοϊού, φαίνεται ότι θα επαναλειτουργήσει κοντά στις 10 Μαΐου εάν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξει έκρηξη κρουσμάτων μετά το Πάσχα.

Άλλωστε στις 14 Μαΐου ανοίγει επισήμως η τουριστική περίοδος και η εστίαση δεν μπορεί να είναι κλειστεί με τουρίστες στην χώρα. Η σχετική συνεδρίαση των ειδικών του υπουργείου Υγείας αναμένεται να πραγματοποιηθεί την εβδομάδα ακριβώς μετά το Πάσχα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του ethnos.gr το θέμα θα τεθεί από την κυβέρνηση και λίγο πριν το Πάσχα ώστε να μελετηθούν όλες οι παράμετροι για το άνοιγμα της εστίασης.

Πώς θα ανοίξουν εστιατόρια και καφετέριες

Πάντως οι κανόνες αναμένεται να είναι αυστηροί με το άνοιγμα της εστίασης αφού η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι οι εργαζόμενοι και στην εστίαση θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν self test και αν βρίσκονται θετικοί να το δηλώνουν στην αντίστοιχη πλατφόρμα που έχει δημιουργεί και λειτουργεί ήδη για τα σχολεία.

Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση επιχειρεί να ελέγξει τη διασπορά του ιού αφού ακόμη και τον Μάιο εκτιμάται ότι δεν θα έχει καμφθεί πλήρως το κύμα της επιδημίας στη χώρα μας.

Παράλληλα είναι πιθανό να επιβληθεί και η χρήση διπλής μάσκας στους εργαζόμενους στην εστίαση αν και κάτι τέτοιο δεν θεωρείται ιδιαίτερα εύκολο και έχει ήδη μελετηθεί από τους ειδικούς της επιτροπής του υπουργείου Υγείας.

Τα τραπεζάκια έξω

Η εστίαση θα ανοίξει κοντά στις 10 Μαΐου αλλά μόνο μερικώς και σε εξωτερικούς χώρους. Γεγονός που σημαίνει ότι τα τραπέζια θα είναι αραιωμένα στα καταστήματα που διαθέτουν αυλές, ενώ δεν θα λειτουργούν στο εσωτερικό τους.

Ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα για μεγαλύτερο ποσοστό χρήσης τραπεζιών σε εξωτερικούς χώρους. Άλλωστε οι εκπρόσωποι του κλάδου έχουν διαμηνύσει στην κυβέρνηση πως αν θα αξιοποιηθεί μόνο το 40% των τραπεζιών όπως έχει γίνει το 2020, δεν θα είναι συμφέρουσα η κατάσταση για να ανοίξουν οι επιχειρήσεις.

Ήδη εξάλλου πολλά εστιατόρια και καφετέριες δεν θα κατορθώσουν να ανοίξουν επειδή δεν διαθέτουν εξωτερικούς χώρους. Όπου πάντως είναι εφικτό θα δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν πεζοδρόμια και πάρκα για τη χρήση τραπεζιών. Κάτι που είχε γίνει και μετά το πρώτο κύμα της πανδημίας ενώ πλέον προβλέπεται και σε σχετική ρύθμιση.

Αυστηροί έλεγχοι

Πάντως κυβερνητικά στελέχη έλεγαν στο ethnos.gr ότι η εστίαση θα λειτουργήσει με εξαιρετικά αυστηρούς ελέγχους, αφού ο φόβος είναι να μην δημιουργηθούν πηγαδάκια στα μαγαζιά που να θυμίζουν μπαρ. Γι αυτό και θα υπάρχει υποχρέωση στους επιχειρηματίες μόνο για καθήμενους ώστε να αποφευχθεί τυχόν συνωστισμός από παρέες.  

Ωστόσο οι ελεγκτικές αρχές θα ξεκινήσουν σαφάρι ελέγχων για την τήρηση των μέτρων στη εστίαση, καθώς υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη φοβούνται πιθανή διασπορά που θα βλάψει σημαντικά και τον τουρισμό. Έναν κλάδο στον οποίο στηρίζει η κυβέρνηση την οικονομική ανάκαμψη της χώρας με την ελπίδα να φθάσουν φέτος τουλάχιστον 15 εκατ. τουρίστες στην πατρίδα μας, ποσοστό περίπου 50% σε σύγκριση με το 2019.

Πηγή: ethnos.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σκέψεις για υποχρεωτικά self tests σε λιανεμπόριο και εστίαση

Μετά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, το επόμενο βήμα για τα τεστ αυτοδιάγνωσης θα αφορά τους εργαζόμενους στο λιανικό εμπόριο

fonirodopis.gr

Δημοσιεύθηκε

στις

Τις σκέψεις που υπάρχουν στην κυβέρνηση για την υποχρεωτικότητα των self test σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας, αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΟΡΕΝ.

Μετά τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, το επόμενο βήμα για τα τεστ αυτοδιάγνωσης θα αφορά τους εργαζόμενους στο λιανικό εμπόριο, με ευθύνη και του εργοδότη και με πιθανές κυρώσεις για τη μη χρήση τους. Κυβερνητικά στελέχη θεωρούν βέβαιο ότι τα self test θα χρησιμοποιηθούν και για το άνοιγμα της εστίασης, μετά το Πάσχα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι 19 Απριλίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων πτυχιούχων 22-29 ετών

Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις με το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών (έως τα 750 € μηνιαία) για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών

fonirodopis.gr

Δημοσιεύθηκε

στις

Λόγω της ιδιαίτερα αυξημένης ζήτησης των επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών, ο ΟΑΕΔ αποφάσισε την αναστολή της υποβολής νέων αιτήσεων από την Τρίτη 20 Απριλίου. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5.800 αιτήσεις για τις 3.500 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας.

Το πρόγραμμα επιχορηγεί επιχειρήσεις με το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών (έως τα 750 € μηνιαία) για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ηλικίας 22-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ. Στην επιχορήγηση συμπεριλαμβάνονται και τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι η εξής:

  • Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντολή κενής θέσης και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης
  • Ο ΟΑΕΔ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
  • Οι εργασιακοί σύμβουλοι του ΟΑΕΔ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης
  • Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μειώσει το προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση και δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).

Στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης του Οργανισμού, υλοποιούνται 8 ανοικτά προγράμματα με συνολικά 42.600 επιδοτούμενες νέες θέσεις εργασίας, ποσοστά επιχορήγησης έως το 100% του μισθού και των εισφορών, απλουστευμένους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και ταχύτερες διαδικασίες ένταξης, πρόσληψης και πληρωμής, ενώ δεν υπάρχουν δεσμεύσεις μετά το τέλος της επιχορήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ oaed.gr/anoikta-programmata

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΡΟΔΟΠΗ12 λεπτά πριν

Κορωνοϊός: Αρνητικά όλα τα rapid tests σε Κομοτηνή και Ίμερο

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ2 ώρες πριν

Δήμος Κομοτηνής: Ενιαία παράταξη και επίσημα «Κοινωνία Πολιτών» και «Ξε-Κίνημα για την Πόλη»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 ώρες πριν

Σακελλίων για Στυλιανίδη: «Ενοχλήθηκε από την κριτική και επιδίδεται σε άλμα στο κενό»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 ώρες πριν

Φελίνα Καζάκου: «Στηρίζω τις επενδύσεις Α.Π.Ε. αλλά όχι ανεξέλεγκτα»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ4 ώρες πριν

Συγκέντρωση έξω από στρατόπεδα της Κομοτηνής προγραμματίζει το ΚΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ5 ώρες πριν

Απάντηση Στυλιανίδη σε Σακελλίωνα: «Το ψέμα σου έχει κοντά πόδια»

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ6 ώρες πριν

«Λίφτινγκ» στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών

ΠΑΙΔΕΙΑ6 ώρες πριν

Νέα κατάληψη από σήμερα σε χώρους του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΕΛΛΑΔΑ19 ώρες πριν

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Μία λαμπάδα… ένα χαμόγελο

ΕΒΡΟΣ19 ώρες πριν

Στη Βουλή ο αποκλεισμός εκατοντάδων μαθητών και φοιτητών στον Έβρο από την τηλεκπαίδευση

ΕΛΛΑΔΑ19 ώρες πριν

«Το Χαμόγελο του Παιδιού»: Μία λαμπάδα… ένα χαμόγελο

ΕΛΛΑΔΑ20 ώρες πριν

Κατερίνη: Πατέρας και γιος καταγγέλλουν άγρια επίθεση από αστυνομικούς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ21 ώρες πριν

Σκέψεις για υποχρεωτικά self tests σε λιανεμπόριο και εστίαση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ21 ώρες πριν

Τσίπρας: Κούρεμα έως 60% χρέους – 120 δόσεις και προστασία πρώτης κατοικίας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ2 ημέρες πριν

Βίντεο της ΕΛΑΣ για την ασφάλεια στο διαδίκτυο: «Μην τους το κάνετε τόσο εύκολο»

ΡΟΔΟΠΗ3 ημέρες πριν

Μνημόσυνο στην Κομοτηνή για τα θύματα Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού

TΟΥΡΚΙΑ3 ημέρες πριν

Η Τουρκία δοκίμασε πύραυλο για να πάει στη Σελήνη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ3 ημέρες πριν

Βίντεο ντοκουμέντο με τους δολοφόνους του Γιώργου Καραϊβάζ

ΡΟΔΟΠΗ3 ημέρες πριν

Εικόνες συνωστισμού το πρωί της Κυριακής στο κέντρο της Κομοτηνής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ5 ημέρες πριν

Στήριξη Πανεπιστημίου και Εκκλησίας, ζήτησε ο Στυλιανίδης από τον Συρίγο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x