ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΒΟΥΛΗ

Στυλιανίδης: «Άνεργοι πάνω από 10.000 εκπαιδευτικοί για ένα παράβολο των 3 ευρώ»

Ο Βουλευτής Ροδόπης κάνει λόγο για «παραπλανημένους πολίτες» από την «απαρχαιωμένη ηλεκτρονική φόρμουλα του e-παράβολο» και ζητά την αποκατάσταση της αδικίας εις βάρος τους

fonirodopis.gr

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας και Εσωτερικών, για την αποκατάσταση της αδικίας που συντελέστηκε σε βάρος 10.000 περίπου εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, δασκάλων και καθηγητών, κατέθεσε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Όπως σημειώνει ο Βουλευτής Ροδόπης, «όχι με δική τους ευθύνη αλλά από τεχνική αδυναμία της ψηφιακής πλατφόρμας e-παράβολο για τη μη καταβολή 3 ευρώ κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός εργασίας τα επόμενα χρόνια».

Επισημαίνει ενδεχόμενες δυνατές λύσεις που προστατεύουν την αξιοκρατία και αποκαθιστούν τη δικαιοσύνη βελτιώνοντας παράλληλα τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

«Πρόσφατα παρουσιάστηκε το σοβαρό πρόβλημα, που αφορούσε την μη καταβολή του παράβολου των 3 ευρώ κατά τη διαδικασία πρόσληψης των καθηγητών ειδικής αγωγής, που επιδεινώθηκε στην προκήρυξη δασκάλων και κορυφώθηκε στην προκήρυξη των καθηγητών γενικής παιδείας. Το ζήτημα αφορά πάνω από 10.000 άτομα και συνδέεται όχι μόνο με λάθος των ιδίων, αλλά και με τεχνικές αδυναμίες του συστήματος eparavolo.

Συγκεκριμένα:

• με την πρώην απαρχαιωμένη και καθόλου φιλική ηλεκτρονική φόρμουλα του e παραβόλου, η οποία δημιουργούσε στον χρήστη την αίσθηση ότι τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του, θα αναληφθούν αυτόματα από την τράπεζα, αφού ο χρήστης καταχωρούσε το iban, την τράπεζα του και το Α.Φ.Μ του στην πλατφόρμα κατά τη διαδικασία έκδοσης του παραβόλου. Η αίσθηση του εμπεδώνονταν εκ του γεγονότος ότι το παράβολο εκδίδονταν, ο χρήστης είχε τη δυνατότητα να κάνει επίσημα χρήση αυτού και του μοναδικού κωδικού που έφερε, η δε έκδοση από το σύστημα θεωρείτο επιτυχής, όπως επιτυχής θεωρείτο και η διεκπεραίωση από τον ΑΣΕΠ της αιτήσεως, όταν υποβάλλονταν στο τελευταίο η αίτηση με τα δικαιολογητικά της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται το εκδοθέν πλην όμως απλήρωτο παράβολο. Έχοντας δε ο χρήστης του συστήματος την καθημερινή συναλλακτική εμπειρία με άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, όπου η συναλλαγή ολοκληρώνεται αυτόματα μέσω του iban του τραπεζικού λογαριασμού ή του αριθμού της τραπεζικής κάρτας, εύκολα έπεφτε θύμα πλάνης, θεωρώντας ότι με την έκδοση του παραβόλου ταυτόχρονα συντελούνταν και η διαδικασία πληρωμής.

• Ο παραπλανημένος πολίτης δεν ενημερώνονταν,  σύμφωνα με τη δομή της προβληματικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ότι άλλη η διαδικασία έκδοσης παραβόλου και άλλη η διαδικασία πληρωμής του, αφού τέτοιες σημάνσεις δεν έχουν προβλεφθεί στην πλατφόρμα, ώστε ακολουθώντας τα σχετικά βήματα να ολοκληρώνεται θετικά και απρόσκοπτα η διαδικασία πληρωμής του. Μια απλή αναγραφή του τύπου «ΒΗΜΑ 1 – ΈΚΔΟΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ» και εν συνεχεία «ΒΗΜΑ 2 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ» θα είχε λύσει το πρόβλημα.

• Για το λόγο αυτό μετά τον σάλο που προκλήθηκε άλλαξε η πλατφόρμα του ηλεκτρονικού παραβόλου και πλέον με κόκκινα γράμματα ενημερώνεται ο χρήστης για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΗ Η ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ αποτελεί ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΣ της διαδικασίας, γεγονός που φυσικά θα αποτελέσει βασικό επιχείρημα όσων αποφασίσουν να προσφύγουν στα Διοικητικά Δικαστήρια.

• Το πλέον τραγικό είναι, ότι ενώ στην πραγματικότητα με την έκδοση του παραβόλου έχουμε στην κατοχή μας ένα λειτουργικό παράβολο που πρέπει να πληρωθεί στην καταληκτική ημερομηνία (πολλούς μήνες μετά την έκδοση του), ουδείς εκ των αρμοδίων που δημιούργησαν στο παρελθόν την πλατφόρμα, είχε σκεφθεί την πρόβλεψη αποστολής  ενός προειδοποιητικού μηνύματος στον χρήστη, δια του οποίου να ενημερώνεται ότι πλησιάζει η λήξη του χρονικού ορίου πληρωμής του παραβόλου, γεγονός που θα κινητοποιούσε προφανώς τους πεπλανημένους εκπαιδευτικούς. Σε αντιδιαστολή σας θυμίζω την πληθώρα ηλεκτρονικών ή τηλεφωνικών μηνυμάτων που αποστέλλουν τράπεζες, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας  κ.λ.π, προκειμένου να ενημερώσουν για οικονομικές υποχρεώσεις των πολιτών, η προθεσμία τακτοποίησης των οποίων εκπνέει. Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού παραβόλου δεν ισχύουν όλα αυτά, παρά το γεγονός ότι το Δημόσιο χάνει χρήματα, από τα απλήρωτα εν τέλει παράβολα, για τα οποία έχει τη δυνατότητα να τα εισπράξει ενημερώνοντας όπως πρέπει του πολίτες.

• Σε καθαρά νομικό πεδίο προφανώς όλα τα παραπάνω πλήττουν την αρχή της χρηστής διοίκησης, αλλά και τη δικαιολογημένη εμπιστοσύνης του πολίτη προς το Κράτος. Δεν υπάρχει δε αμφιβολία ότι κάμπτεται και η αρχή της αναλογικότητας δεδομένου ότι δεν είναι δυνατό η μη καταβολή των 3 ευρώ να εξοντώνει τον πολίτη, επειδή οι πίνακες «κλειδώνουν» για τρία χρόνια», με αποτέλεσμα ο απορριφθείς αφενός να χάνει το δικαίωμα στην εργασία, αφετέρου ακόμη κι αν ανοίξουν οι πίνακες σε τρία χρόνια θα έχει υποχωρήσει τόσο πολύ στην κατάταξη που δεν θα έχει καμία σημασία το άνοιγμα τους γι’ αυτόν.

Με δεδομένες τις αδικίες που προκάλεσε και η προβληματική λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας σε πάνω από 10.000 υποψήφιους εκπαιδευτικούς, γεγονός που αναγνώρισε η διοίκηση εμπράκτως μεταγενέστερα, ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί Παιδείας και Εσωτερικών:

  1. Πώς προτίθενται να αντιμετωπίσουν την αδικία που προέκυψε με μερική ευθύνη  του Κράτους. Θα ανοίξουν τους πίνακες του χρόνου και όχι μετά από τρία χρόνια, προκειμένου να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία των υποψηφίων, ώστε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και η αξιοκρατία με τη συμμετοχή τους σε όλες τις προκηρύξεις (ειδικής αγωγής, δασκάλων και καθηγητών);
  2. Μία τέτοια απόφαση που θα λύτρωνε τους υποψηφίους και θα ελάφρυνε τη διοίκηση από κοστοβόρες και χρονοβόρες διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες δεν θα εναρμόνιζε την κατάσταση με πληθώρα αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκαναν δεκτή την επιπρόσθετη συμπλήρωση εμπροθέσμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, ιδιαίτερα όταν αυτό συνδέεται με αστοχία της διοίκησης;
  3. Αν δεν προκριθεί για οποιουσδήποτε λόγους η παραπάνω λύση, προτίθεται τουλάχιστον το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει στη μερική θεραπεία της αδικίας με τη συμπερίληψη όλων αυτών των εκπαιδευτικών στους πίνακες των αναπληρωτών, όπου δεν είναι απαραίτητη η πληρωμή παραβόλου, ώστε να μπορέσουν να εργοδοτηθούν;
  4. Δεν είναι άδικο και απάνθρωπο οι άνθρωποι που εργάστηκαν ήδη επί δεκαετίες στην εκπαίδευση οργώνοντας όλη τη χώρα και αξιοκρατικά έπρεπε να έχουν ήδη διοριστεί να στερούνται αυτό το δικαίωμα ακόμα και ως αναπληρωτές, εξαιτίας μιας αστοχίας της κρατικής πλατφόρμας, γεγονός που θίγει την αρχή της χρηστής διοίκησης, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος και την αρχή της αναλογικότητας;».

ΒΟΥΛΗ

Δημ. Χαρίτου: «Αναγκαία η συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας»

«Οι πρόσφατες προκλητικές κινήσεις της γείτονος στο Αιγαίο δυστυχώς επιβεβαιώνουν πόσο δίκαιο είχαμε όταν ζητούσαμε να αλλάξει η πυξίδα της στρατηγικής μας, ώστε να είχε εξασφαλιστεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο κυρώσεων, πριν την έναρξη των διερευνητικών συνομιλιών», δήλωσε ο Βουλευτής Ροδόπης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΞ

fonirodopis.gr

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου μίλησε το βράδυ της Παρασκευής 26 Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο για το νέο Οργανισμό του Υπουργείου Εξωτερικών και τον απόδημο Ελληνισμό.

Αφού άσκησε κριτική στο νομοσχέδιο ότι δεν ανταποκρίνεται στις αναγκαιότητες του σήμερα, σημείωσε ότι υποβαθμίζει τη Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού σε μία διεύθυνση όπου θα υπάγεται μαζί με άλλες, αποδυναμώνει τις διπλωματικές διευθύνσεις για χώρες με βαρύνοντα διεθνή ρόλο όπως Κίνα και ΗΠΑ, μειώνει τους πόρους του 2021 επιδρώντας αρνητικά στην εξωστρέφεια της διπλωματίας, περιορίζει δραστικά τις οργανικές θέσεις των διπλωματών από 920 που είναι σήμερα στους 800, ενώ το ΥΠΕΞ είναι ήδη υποστελεχωμένο.

Ειδική αναφορά έκανε στην ανάγκη συγκρότησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας, που αποτελεί θεσμικό έλλειμμα της εξωτερικής πολιτικής.

Αναφερόμενος στις τελευταίες εξελίξεις και στην επιθετικότητα που εκδηλώνει η γείτονα τόνισε ότι «η συμβολή μας στη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου είναι στην ίδια κατεύθυνση με τη συμβολή μας για να διαμορφωθεί μία εθνική στρατηγική στα μείζονα θέματα της εξωτερικής μας πολιτικής. Στην αντιμετώπιση πρωτίστως της τουρκικής επιθετικότητας που αμφισβητεί ανοιχτά τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας.

Όμως οι πρόσφατες προκλητικές κινήσεις της γείτονος στο Αιγαίο που είναι σε εξέλιξη δυστυχώς επιβεβαιώνουν πόσο δίκαιο είχαμε όταν ζητούσαμε να αλλάξει η πυξίδα της στρατηγικής μας, ώστε να είχε εξασφαλιστεί ένα ουσιαστικό πλαίσιο κυρώσεων, πριν την έναρξη των διερευνητικών συνομιλιών. Τώρα γίνεται αντιληπτό ότι είναι το μόνο που θα μπορούσε να κρατήσει την Τουρκία στο τραπέζι του διαλόγου με σοβαρότητα χωρίς τις απειλές και τους εκβιασμούς. Σας είναι γνωστό  ότι επανειλημμένα έχουμε  ταχθεί υπέρ του διαλόγου με τη γείτονα ως το μοναδικό τρόπο επίλυσης -με βάση το διεθνές δίκαιο- της διαφοράς που έχουμε για την οριοθέτηση των θαλάσσιων οικονομικών ζωνών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΟΥΛΗ

Αναφορά Χαρίτου στη Βουλή για την οικονομική στήριξη των δικηγόρων

Την επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης κατέθεσε προς τον Υπ. Δικαιοσύνης ο Βουλευτής Ροδόπης

fonirodopis.gr

Δημοσιεύθηκε

στις

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Χαρίτου κατέθεσε προς τον κ. Υπουργό  Δικαιοσύνης ως αναφορά την επιστολή του  Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης με την οποία ζητούν την οικονομική ενίσχυση των δικηγόρων, που ενώ έχουν πληγεί καίρια κατά την διάρκεια της πανδημίας δεν στηρίχθηκαν από την Πολιτεία όσο οι άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι.

«Στην επιστολή τους οι δικηγόροι ζητούν ακόμη την διασφάλιση της ακώλυτης λειτουργίας της δικαιοσύνης ζητώντας από τον Υπουργό να φροντίσει για την απρόσκοπτη διεξαγωγή εκείνων τουλάχιστον των δικών που σχετίζονται με την προστασία των ευαίσθητων κατηγοριών της κοινωνίας (π.χ. προσωρινή δικαστική προστασία, διατροφές ανηλίκων, εργατικές αξιώσεις κλπ)», αναφέρεται στην αναφορά του Δημήτρη Χαρίτου.

Παρακάτω, η επιστολή του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΒΟΥΛΗ

Αλέξης Τσίπρας: «Πολιτικά εκτεθειμένος ο Μητσοτάκης για το σκάνδαλο Λιγνάδη – Μενδώνη»

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μια υπουργός εκβιάζει τον πρωθυπουργό», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, που μίλησε για χοντροκομμένη προσπάθεια συγκάλυψης

fonirodopis.gr

Δημοσιεύθηκε

στις

Καταιγιστικός ήταν στη δευτερολογία του ο Αλέξης Τσίπρας ο οποίος επιτέθηκε σφόδρα στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το γεγονός πως αντί να κάνει στοιχειώδη κριτική απλώς επαινεί τον εαυτό του για το ελληνικό κίνημα #metoo.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε για μια ακόμα φορά τον πρωθυπουργό να απαντήσει  ποιος διόρισε τον Δημήτρη Λιγνάδη στο Εθνικό Θέατρο και σε ποιους αναφερόταν η Λίνα Μενδώνη όταν είπε ότι εξαπατήθηκαν από τον ηθοποιό: «Σας ρωτάμε ευθέως. Ποιος τον τοποθέτησε; Δεν είχατε καμία σχέση; Εκτός εάν αυτό είναι το ένοχο μυστικό.  Ότι η Λίνα Μενδώνη γνωρίζει ποιος τον τοποθέτησε».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ξεσκέπασε την υποκρισία της κυβέρνησης που προκάλεσε τη συζήτηση στη Βουλή θέτοντας θέμα ποιότητας του δημοσίου διαλόγου στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι το πρόβλημα της κυβέρνησης είναι ο θετικός ρόλος που έχει παίξει το διαδίκτυο σε κρίσιμες καταγγελίες και αποκαλύψεις όπως με την κομπίνα του υπουργείου Εργασίας με τα σκόιλ ελικίκου, τα μαϊμού πτυχία στελεχών της κυβέρνησης, τις μάσκες αλεξίπτωτα στους μαθητές και τις φωτογραφίες με τις του ίδιου του πρωθυπουργού στην Πάρνηθα και στο γλέντι στην Ικαρία.

Με στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας αποδόμησε και τις καταγγελίες Μητσοτάκη περί τρολ λέγοντάς του πως βρίσκονται δίπλα του και αναφερόμενος στα έργα και τις ημέρες της Ειρήνης Αγαπηδάκη που σήμερα είναι Εθνική Συντονίστρια για το σχέδιο για τα προσφυγόπουλα.

Δείτε τη δευτερολογία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο Αλέξης Τσίπρας στην πρωτολογία του υπέδειξε προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη  ως υπεύθυνο για το πολιτικό σκάνδαλο Μενδώνη – Λιγνάδη με στόχο την συγκάλυψη της υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης, αποδομώντας έναν προς έναν τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ευθέως κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι είναι πολιτικά και ηθικά σοβαρότατα εκτεθειμένος «γιατί οργανώσατε ή ανεχτήκατε, μια αλληλουχία πράξεων και παραλείψεων που αφορούν τον κύριο Λιγνάδη, και την κυρία Μενδώνη, με τελευταίο και χειρότερο επεισόδιο την απόπειρα συγκάλυψης».

Μάλιστα επεσήμανε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο δεν ανέλαβε πολιτική ευθύνη αλλά δεν ζήτησε ούτε μια συγγνώμη για τις παραλείψεις.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε  τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απαντήσει ευθέως ποιος διόρισε τον Δημήτρη Λιγνάδη στο Εθνικό Θέατρο λέγοντας δηκτικά: «εκτός εάν περνώντας έξω από το Εθνικό είδε φως και μπήκε».

Παράλληλα περιέγραψε αναλυτικά τις ευθύνες του πρωθυπουργού καλώντας τον να απαντήσει εάν η Λίνα Μενδώνη κινήθηκε μόνη της και συγκεκριμένα:
-Από μόνη της αποφάσισε να επικαλεστεί στη Βουλή λόγους δημοσίου συμφέροντος για τον διορισμό του Δημήτρη Λιγνάδη;

-Από μόνη της κατήργησε τον διαγωνισμό και να διορίσει τον Λιγνάδη που δεν τον γνώριζε;

-Από μόνη της αποφάσισε να επιχειρήσει με διάφορα προσχήματα τη συγκάλυψη επί σειρά ημερών, δίνοντας τη δυνατότητα στον κύριο Λιγνάδη να λάβει όλα τα μέτρα ούτως ώστε να εξαφανιστούν πιθανές αποδείξεις της δράσης του;

-Από μόνη της αποφάσισε να μην προσφύγει στη Δικαιοσύνη από τη πρώτη στιγμή της πρώτης δημόσιας καταγγελίας στις 6 του Φλεβάρη;

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι με τους χειρισμούς της κυβέρνησής του εξευτελίζει τους ανθρώπους που τόλμησαν να καταγγείλουν τους δυνάστες τους.

Αναφέρθηκε στην υπερασπιστική γραμμή της Μενδώνη δια χειρός Άδωνι Γεωργιάδη και στους ισχυρισμούς ότι δέχεται επίθεση γιατί ξεμπλόκαρε την επένδυση στο Ελληνικό αλλά και στις δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη ότι είπαν συνειδητά ψέματα περί παραίτησης Λιγνάδη για προσωπικούς λόγους για να μην τον εκθέσουν.

«Αλήθεια σκεφτήκατε πολύ για να βρείτε αυτή τη γραμμή ; 

Και δε σκεφτήκατε καν ότι έτσι εξευτελίζετε τους ανθρώπους που τόλμησαν να καταγγείλουν τους δυνάστες τους;

Ο Νίκος Σ. Και τα άλλα παιδιά  δηλαδή κατήγγειλε τον κ. Λιγνάδη γιατί δεν θέλει να γίνει το Ελληνικό; 

Πόση χυδαιότητα, αλήθεια, μπορεί να χωρέσει στην πολιτική σας σκοπιμότητα;  

Εύκαμπτη ηθική αναφερθήκατε σε προσωπικό τόνο στα παιδιά σας και στα παιδιά μου

Και εν τέλει κύριε Μητσοτάκη, μια ειλικρινής απορία: 

Με ποιους είναι η έγνοια σας τούτη την ώρα ;

Με τα θύματα ή με τους θύτες ;

Με το να ενθαρρύνετε τα θύματα να μιλήσουν ή με το να προφυλάξετε τους θύτες από «τα σκυλιά»;».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με μια σκληρή ομιλία έκανε λόγο για πολιτικό σκάνδαλο, άκομψη, χοντροκομμένη, και προκλητική προσπάθεια συγκάλυψης και απευθυνόμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη του επεσήμανε ότι  «αμφισβητείται το τεκμήριο της πολιτικής σας αθωότητας».

Ο Αλέξης Τσίπρας επεσήμανε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν ακούει ή κάνει πως δεν ακούει την πάνδημη απαίτηση για αποπομπή της υπουργού Πολιτισμού και επιλέγει να την ξεπλύνει πολιτικά. 

Είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ: «Αναρωτιέμαι λοιπόν μαζί με όλη την κοινή γνώμη: Γιατί τη στηρίζετε με τόσο πάθος; Υπάρχει κάποιο ένοχο μυστικό που δεν ξέρουμε; Εγώ πάντως δε μπορώ να πιστέψω ότι μια υπουργός μπορεί να εκβιάζει τον πρωθυπουργό».

Αναφέρθηκε δε εκτενώς σε περιπτώσεις που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναπαρήγαγε ψεύδη και αθλιότητες. «Από το δικό σας στόμα, που τώρα αγορεύει για την ποιότητα του δημοσίου διαλόγου, δεν ξεπήδησε η μεταφορά των δημοσιευμάτων του Μακελειού μέσα στο κοινοβούλιο, και η απόπειρα ηθικού διασυρμού του νεκρού πατέρα μου- ως δήθεν συνεργάτη της χούντας;» είπε μεταξύ άλλων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ5 ώρες πριν

Χαρίτου σε Χαρδαλιά: «Να σταματήσει ο εμπαιγμός για το δήθεν έξυπνο lockdown»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ5 ώρες πριν

Δυσαρέσκεια τοπικών φορέων για την ένταξη της Ροδόπης στο «κόκκινο»

YΓΕΙΑ5 ώρες πριν

Κορωνοϊός: Τέσσερα νέα κρούσματα στη Ροδόπη

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ2 ημέρες πριν

Αντίθετο στον νέο εκλογικό νόμο το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής

ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 ημέρες πριν

Πρωτοβουλία Ιλχάν Αχμέτ για κοινό αγώνα στα αγροτικά ζητήματα της Ροδόπης

ΠΑΙΔΕΙΑ2 ημέρες πριν

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνής: «Τα Πανεπιστήμια δεν αποτελούν πλέον καταφύγιο εκβιασμού και ανομίας»

TΟΥΡΚΙΑ2 ημέρες πριν

Επίτιμος πρόεδρος HDP: «Αν ο Ερντογάν χάσει τις εκλογές θα πάει στη φυλακή»

ΠΑΙΔΕΙΑ2 ημέρες πριν

Κάλεσμα συστράτευσης στους τοπικούς φορείς απευθύνουν φοιτητές της Κομοτηνής

ΕΛΛΑΔΑ2 ημέρες πριν

Τραγωδία στο Κερατσίνι: Αυτοκτόνησε 15χρονος μαθητής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ2 ημέρες πριν

Δικαίωση της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. εναντίον του ολλανδικού ομίλου Heineken

TΟΥΡΚΙΑ2 ημέρες πριν

Επίτιμος πρόεδρος HDP: «Αν ο Ερντογάν χάσει τις εκλογές θα πάει στη φυλακή»

ΡΟΔΟΠΗ2 ημέρες πριν

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εξωτερικοί φρουροί Φυλακών Κομοτηνής

ΠΑΙΔΕΙΑ3 ημέρες πριν

Υπό κατάληψη και πάλι η Πρυτανεία του Δ.Π.Θ.

TΟΥΡΚΙΑ3 ημέρες πριν

Τούρκος αναλυτής: «Με τις πλάτες Γερμανών υπουργών ο Ερντογάν δημιουργεί εντάσεις στο Αιγαίο»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ4 ημέρες πριν

Κομοτηνή: Γυναίκα απειλούσε να πέσει από ταράτσα πολυκατοικίας

ΕΒΡΟΣ5 ημέρες πριν

Ανατροπή με τον θάνατο στρατιώτη στον Έβρο – Ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ5 ημέρες πριν

Στυλιανίδης: «Επιθέσεις εναντίον της Ελλάδας από τουρκικά σωματεία με έδρα τη Γερμανία»

ΡΟΔΟΠΗ6 ημέρες πριν

Κομοτηνή: Εμπρησμοί σε ΑΤΜ τραπεζών στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ1 εβδομάδα πριν

Αρωγός στις πρωτοβουλίες του Δήμου Κομοτηνής ο Δημήτρης Χαρίτου

ΠΑΙΔΕΙΑ1 εβδομάδα πριν

Φοιτητές και Σύλλογοι στην Κομοτηνή καταδικάζουν την άγρια καταστολή στο ΑΠΘ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x