ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι προτάσεις του ΤΕΕ προς τη Διακομματική Επιτροπή Ανάπτυξης Θράκης

Προτείνει την υλοποίηση εμβληματικών δράσεων ύψους 6,5 δισ ευρώ για όλη την ΑΜΘ – Αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, ανάπτυξη αγροτικού τομέα και τουρισμού, ενίσχυση του Δημοκριτείου Πανεπιστήμιου Θράκης

H Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας καταθέτει στη Διακομματική Επιτροπή του Ελληνικού Κοινοβουλίου τις προτάσεις της για την Ανάπτυξη της Θράκης.

Στο κείμενο που καταθέτει αντιμετωπίζεται η χωρική ενότητα της Θράκης, αλλά και συνολικότερα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Π-ΑΜΘ), ως μια αδιαίρετη διοικητικά ενότητα, η οποία δεν χρειάζεται ένα ακόμη σχέδιο για την ανάπτυξη της.

Η Π-ΑΜΘ, δεν έχει ανάγκη από μια ακόμη αποσπασματική καταγραφή προτάσεων – έργων– δράσεων – ιδεών, προσέγγιση που συχνά ακολουθείται χωρίς επιτυχία, στη λογική της διαμόρφωσης αλλά και της διατήρησης ισορροπιών (πολιτικών, γεωγραφικών, θεματικών, κ.λπ.).

Αντίθετα, το ΤΕΕ-Θράκης υποστηρίζει ότι αυτό που μπορεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη συνεισφορά της Διακομματικής Επιτροπής Ανάπτυξης Θράκης (ΔΕΑΘ) στην ανάπτυξη της Περιφέρειας ΑΜΘ είναι, μέσα από Νομοθετικές πρωτοβουλίες που μπορεί να αναλάβει αλλά και αυστηρές διαδικασίες Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που μπορεί να εφαρμόσει, να συμβάλει στην υλοποίηση Εμβληματικών Δράσεων οι περισσότερες εκ των οποίων ανακοινώνονται εδώ και δεκαετίες και περιλαμβάνονται σε όλα τα θεσμικά και μη, κείμενα για την ανάπτυξή της.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτάσεις που καταθέτει το ΤΕΕ-Θράκης στη ΔΕΑΘ, είναι σύμφωνες με το βασικό λόγο που έχει αρθρώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα για την αξία και τη χρησιμότητα των ιεραρχημένων δράσεων και της ανάδειξης «χρήσιμων έργων» που υποστηρίζουν το παραγωγικό σύστημα της Π-ΑΜΘ ως μια «αλυσίδα αξίας», αλλά και συνολικότερα τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η Π-ΑΜΘ, ώστε να υπάρξει το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους κατοίκους της.

ΟΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Π-ΑΜΘ

Διαχρονικά η προσπάθεια ανάπτυξης της Π-ΑΜΘ βασίστηκε σε δύο πυλώνες.

Ο πρώτος αφορά στην ανάδειξή της ως διαμετακομιστικού και ενεργειακού κόμβου, αξιοποιώντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της γεωγραφικής της θέσης και

Ο δεύτερος στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και του εναλλακτικού τουρισμού, αξιοποιώντας το πλούσιο ενδογενές της δυναμικό στους τομείς αυτούς.

Η πρώτη επιλογή, της ανάδειξης της Π-ΑΜΘ ως διαμετακομιστικού και ενεργειακού κόμβου, προτείνεται διαχρονικά, σχεδόν από το σύνολο, των επισήμων θέσεων που έχουν διατυπωθεί για την ανάπτυξη της Π-ΑΜΘ, παρά το γεγονός ότι η δεύτερη επιλογή προσεγγίζει καλύτερα  τις αντίστοιχες υπάρχουσες διαμορφωμένες δομές (επισημαίνεται ότι διαχρονικά, το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα είναι υπέρ-διπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό στην Ελλάδα). Η στρατηγική ανάπτυξης που αφορά στην ανάδειξη της Π-ΑΜΘ σε διαμετακομιστικό κέντρο και ενεργειακό κόμβο δεν εξυπηρετήθηκε από τις χρηματοδοτηθείσες παρεμβάσεις, καθώς για την ανάδειξη του σιδηροδρομικού δικτύου, των αεροδρομίων και των λιμένων της Π-ΑΜΘ, βασικών συνιστωσών ενός διαμετακομιστικού κέντρου, κατευθύνθηκε μόλις το 3,0% των διαθέσιμων πόρων, ενώ στον τομέα της ενέργειας το 2,5%. Παράλληλα, τόσο στο Β΄ ΠΕΠ ΑΜΘ (1994 – 1999) όσο και από τις βασικές κατευθύνσεις σχεδιασμού της περιόδου 2000 – 2006, προτείνεται να τεθεί ως βασικός στόχος η δραστική αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της αναδιάταξης της τομεακής σύνθεσης της απασχόλησης με μείωση του πρωτογενή και αύξηση του τριτογενή τομέα, περιορίζοντας ουσιαστικά την εφαρμογή της δεύτερης στρατηγικής ανάπτυξης.

Στη συνέχεια, μετά το 1996, καταρρέει το παραγωγικό σύστημα του δευτερογενούς τομέα της Π-ΑΜΘ με το κλείσιμο περισσότερων από 700 αξιόλογων βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων της Θράκης και ειδικότερα την οριστική παύση της λειτουργίας του 87% των μεσαίων, το 66% των μικρομεσαίων και του 37% των μικρών βιομηχανικών μονάδων, οδηγώντας σε απώλεια περισσοτέρων από 24.000 θέσεων εργασίας. Οι λόγοι κατάρρευσης οφείλονται σε διεθνείς συγκυρίες και στην βαλκανική αναδιάταξη, όπως επίσης και στην εθνική πολιτική για την ακύρωση των πλεονεκτημάτων που παρείχαν οι αναπτυξιακοί νόμοι για την Θράκη.

Συμπερασματικά αναφέρεται ότι μέχρι και σήμερα, λαμβάνοντας υπόψη την πολύ μεγάλη υστέρηση της Π-ΑΜΘ σε βασικές υποδομές, δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση έργων περιφερειακής εμβέλειας, αλλά και έργων που είχαν ως στόχο την άρση της γεωγραφικής απομόνωσης (Εγνατία Οδός) και παράλληλα στη συγκράτηση του ανθρώπινου δυναμικού της με τα ιδιαίτερα πολύ-πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των παρεμβάσεων χαρακτηρίζονται ως «εύκολες και τυποποιημένες», ήτοι κατηγορίες παρεμβάσεων για τις οποίες υπάρχει σχετική ωριμότητα και εμπειρία για την υλοποίησή τους, συνθήκες που χαρακτηρίζουν την πλειοψηφία των χρηματοδοτημένων έργων υποδομής (τοπικοί δρόμοι, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, σχολεία, κτίρια, αντιπλημμυρικά, κ.λπ.).

Η ύπαρξη βασικών υποδομών είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή για την αυτοδύναμη και εξωστρεφή οικονομική ανάπτυξη της Π-ΑΜΘ. Θεωρήθηκε λανθασμένα, κατά την άποψη του ΤΕΕ-Θράκης, περίπου ως αυτονόητο, ότι η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής θα προσελκύσει ξένες επενδύσεις, θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα και θα αναπτύξει το διαπεριφερειακό, διασυνοριακό και διακοινοτικό εμπόριο.

Οι σημερινές κρίσιμες συνθήκες επιβάλουν την υλοποίηση παρεμβάσεων οι οποίες θα συμβάλλουν στην αύξηση του εισοδήματος, της απασχόλησης και των εξαγωγών  και στοχεύουν άμεσα:

α) στην ισχυροποίηση της υφιστάμενης παραγωγικής βάσης, μέσω της ενίσχυσης εμπεδωμένων στην περιφερειακή οικονομία τομέων, όπως η αγροδιατροφή σε μία καθετοποιημένη διάταξη μεταποίησης, τα μη μεταλλικά ορυκτά (μάρμαρα), τα χημικά-πλαστικά και η κλωστοϋφαντουργία και

β) στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, μέσω της ενίσχυσης αναδυόμενων τομέων που σχετίζονται με το ενδογενές δυναμικό της Π-ΑΜΘ, όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές-logistics, η ενέργεια, η φαρμακευτική βιομηχανία και ο ηλεκτρονικός-ηλεκτρολογικός εξοπλισμός.

Δύο ακόμη ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Π-ΑΜΘ λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των προτάσεων της Διοικούσας Επιτροπής.

Το πρώτο αφορά στην ισχυρή παρουσία του Δημόσιου τομέα στην περιφερειακή οικονομία, όπως αυτή εκφράζεται από το υψηλό ποσοστό συμμετοχής του στην απασχόληση, απορροφώντας μάλιστα το σύνολο των απασχολούμενων που εγκαταλείπουν τον πρωτογενή τομέα, και στο σχηματισμό της Περιφερειακής Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας ΑΠΑ [Σχήμα Α-1 & Σχήμα Α-2, Παράρτημα Α]. Σημειώνεται ότι το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό, που σε σημαντικό βαθμό οφείλεται στην παρουσία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) αλλά και στην ισχυρή παρουσία του στρατού, συνέβαλε καθοριστικά στο μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων της πρόσφατης οικονομικής κρίσης οι οποίες όμως παραμένουν σημαντικές, χωρίς μέχρι στιγμής να αποτυπώνονται οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης COVID-19, σε όλους τους τομείς όπως χαρακτηριστικά παρουσιάζεται [Πίνακας Α-1, Παράρτημα Α] για την Π-ΑΜΘ, συγκριτικά με τη χώρα και τη ΕΕ, στην εξέλιξη 40 δεικτών σε τομείς της οικονομίας, της απασχόλησης, των δημογραφικών χαρακτηριστικών, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, της ψηφιακής σύγκλισης και της έρευνας και καινοτομίας που συνθέτουν και διαμορφώνουν το παραγωγικό – οικονομικό σύστημα της Π-ΑΜΘ.

Το δεύτερο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο μέχρι σήμερα, αντί για συγκριτικό πλεονέκτημα, θέτει ισχυρούς περιορισμούς στην ανάπτυξη της Π-ΑΜΘ, είναι ο διασυνοριακός της χαρακτήρας, ως εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ειδικότερα, η προσφορά ευνοϊκότερων όρων επιχειρηματικής δραστηριότητας γειτονικών χωρών όπως της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας προκάλεσε μετεγκατάσταση σημαντικών επιχειρήσεων στις γειτονικές χώρες, με μικρότερο λειτουργικό κόστος και μεγαλύτερη απόδοση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και της αγοράς εργασίας με αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση, στην αύξηση της ανεργίας και την απώλεια εισοδήματος. Παράλληλα, σημαντικοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι, πλημμύρες, μόλυνση διασυνοριακών ποταμών, ζωονόσοι, μεταναστευτικές ροές, έχουν ισχυρά αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της Π-ΑΜΘ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Π-ΑΜΘ

Το ΤΕΕ-Θράκης, επικαιροποιεί και συμπληρώνει τις προτάσεις που είχε καταθέσει στο πλαίσιο της πρόσφατης Αναθεώρησης του Χωροταξικού Πλαισίου της Π-ΑΜΘ, δηλώνοντας ότι παραμένει στη διάθεση της ΔΕΑΘ για να συμβάλει, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, στη μέγιστη δυνατή εξειδίκευσή τους και προετοιμασία για την υλοποίησής τους.

Ειδικότερα το ΤΕΕ-Θράκης προτείνει στην ΔΕΑΘ να συμβάλει στην υλοποίηση, σε χρονικό ορίζοντα όχι μεγαλύτερο των 10 ετών, 11 ιεραρχημένων Προτεραιοτήτων Ανάπτυξης με τις αντίστοιχες Εμβληματικές Δράσεις, που στόχο έχουν τόσο την αντιμετώπιση απειλών και αδύναμων σημείων όσο και την αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ευκαιριών. Επισημαίνεται ότι το συνολικό πρόγραμμα υλοποίησης έργων και παρεμβάσεων για την ανάπτυξη της Π-ΑΜΘ προσδιορίζεται επαρκώς στο αναθεωρημένο Χωροταξικό Πλαίσιο και ανέρχεται σε 6,5 δισ. € έως το 2031.

Σημειώνεται επίσης ότι για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης, το ΤΕΕ-Θράκης συμπεριλαμβάνει και προτάσεις άλλων φορέων (π.χ. Περιφέρειας, Δήμων, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), Επιμελητηρίων, Συνδέσμων Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Εξαγωγέων, Επιχειρήσεων Πληροφορικής (ΣΕΒ, ΣΒΕ, ΣΕΒΕ, ΣΕΠΕ), Κοινωνικών και Περιβαλλοντικών Φορέων, κλπ), που λόγω αρμοδιότητας και εξειδίκευσης σε συγκεκριμένους τομείς διατυπώνουν αξιόλογες θέσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη της Π-ΑΜΘ.

ΙΕΡΑΡΧΗΜΕΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. Αντιμετώπιση Δημογραφικού Προβλήματος

Ο πληθυσμός αποτελεί το σημαντικότερο προγραμματικό μέγεθος του αναπτυξιακού και χωροταξικού σχεδιασμού. Η θετική εξέλιξη του πληθυσμού συνδέεται με την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, ενώ η πληθυσμιακή στασιμότητα ή δυσμενέστερα η μείωση του πληθυσμού, οδηγεί στην κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση.

Οι δημογραφικοί δείκτες της Π-ΑΜΘ επιδεινώνονται και προσδιορίζουν τη βασικότερη απειλή στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει κυρίως από τη δυσμενή εξέλιξη του συντελεστή φυσικής μεταβολής πληθυσμού, ήτοι οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις ενώ ο δείκτης γήρανσης αυξάνεται σημαντικά. Η αύξηση του δείκτη γήρανσης σηματοδοτεί τη συρρίκνωση του πληθυσμού και την επακόλουθη δυσμενή επίπτωση σε τομείς όπως η εργασία, η κοινωνική προστασία, η ασφάλιση και υγεία και συνεπώς στην οικονομία.

Η δημογραφική γήρανση προκαλεί αύξηση των δαπανών για την υγεία υπό τη διττή επίδραση της αύξησης του αριθμού των ηλικιωμένων και της αύξησης της κατανάλωσης ιατρικών υπηρεσιών στις μεγάλες ηλικίες. Επίσης, το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης του πληθυσμού στερεί συνεχώς την Π-ΑΜΘ από άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο ή άλλα ουσιαστικά προσόντα και ικανότητες, όταν είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι η ανταγωνιστικότητα εξαρτάται από την τεχνογνωσία και τις δεξιότητες των ατόμων.

Ως εκ τούτου η αντιμετώπιση του φαινομένου της δημογραφικής γήρανσης και η αναστροφή της δυσμενούς δημογραφικής εξέλιξης στην Π-ΑΜΘ πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί βασική προτεραιότητα τα επόμενα έτη.

Εκτός από το δημογραφικό, ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιφέρειά μας και κατ’ επέκταση η ίδια η χώρα μας, είναι η μετανάστευση εξειδικευμένων επαγγελματιών και επιστημόνων. Η έρευνα, η τεχνολογία και η καινοτομία είναι νευραλγικής σημασίας για την ανάπτυξη της χώρας.

Εμβληματικές Δράσεις:

 1. Οικονομική ενίσχυση οικογένειας, αύξηση αφορολόγητου ορίου για κάθε τέκνο.
 2. Κίνητρα για Ίδρυση ιδιωτικών κέντρων υγειονομικής περίθαλψης διακρατικού επιπέδου.
 3. Κίνητρα για ενίσχυση της ιδιοκατοίκησης στη λογική της οικογενειακής ασφάλειας (επιδότηση κόστους απόκτησης κατοικίας)
 4. Κίνητρα για μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης κινητής και ακίνητης περιουσίας (ΕΝΦΙΑ, φόροι πολυτελείας, κλπ)

II.    Ανάπτυξη Αγροτικού Τομέα

Ο αγροτικός τομέας (γεωργία-κτηνοτροφία-δασοκομία-αλιεία) αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα και βασική προτεραιότητα για την ανάπτυξη της Π-ΑΜΘ καθώς:

α) απασχολεί το 26,4% του εργατικού δυναμικού, ποσοστό υπερδιπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού,

β) συμμετέχει στη διαμόρφωση της ΑΠΑ της περιφέρειας με ποσοστό 8%, διπλάσιο του αντίστοιχου εθνικού,

γ) έχει έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα με τον τομέα των τροφίμων να συμμετέχει με ποσοστό άνω του 22% στις εξαγωγές της Π-ΑΜΘ,

δ) εμφανίζει ισχυρές διασυνδέσεις με άλλους τομείς όπως υπηρεσίες μεταφοράς, χονδρεμπόριο, λιανεμπόριο, επιχειρήσεις εισροών όπως γεωργικά μηχανήματα, φάρμακα, εφόδια, κυρίως όμως με τη μεταποίηση καθώς περισσότερες από 40 σημαντικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη βιομηχανία τροφίμων η οποία καταγράφει πολλαπλασιαστή απασχόλησης άνω του 3 που είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των περιφερειών της χώρας και

ε) εμφάνισε τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα κατά την πρόσφατη οικονομική κρίση.

Ως εκ τούτου βασική προτεραιότητα για την Π-ΑΜΘ θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα με στόχο την παραγωγή τροφίμων, φυτικής και ζωικής προέλευσης, υψηλής ποιότητας με ευέλικτες δομές συσκευασίας – μεταποίησης.

Βασικά μειονεκτήματα του αγροτικού τομέα στην Π-ΑΜΘ είναι η χαμηλή παραγωγικότητα και η μειωμένη ανταγωνιστικότητά του, για την αντιμετώπιση των οποίων προτείνεται η υλοποίηση των κάτωθι εμβληματικών δράσεων.

Εμβληματικές Δράσεις:

 • Για την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, η υλοποίηση του συνόλου του έργου: “Έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα Ξάνθης”, προϋπολογισμού 300.000.000 €.

Η πρώτη φάση του έργου “Έργα για τη μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα Ξάνθης”, είναι προϋπολογισμού 110.000.000 €.

 • Για την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Στο δυτικό τμήμα η κατασκευή του φράγματος Ιάσμου (Κομψάτου) κόστους 120.000.000 € και ταυτόχρονα η προκήρυξης της μελέτης και ακολούθως της χρηματοδότησης και κατασκευής των αρδευτικών δικτύων σε έκταση 200.000 στρ. εκτιμώμενου κόστους 130.000.000 €.

Στο ανατολικό τμήμα η αποπεράτωση του φράγματος Ιασίου, η ολοκλήρωση εκπόνησης της ανατεθείσας μελέτης των έργων διανομής νερού, η χρηματοδότηση και κατασκευή του αρδευτικού δικτύου σε έκταση 20.000 στρ. και εκτιμώμενου κόστους 30.000.000€ .

Επιπρόσθετα για την άρδευση του κεντρικού και του υπόλοιπου ανατολικού τμήματος θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα κατασκευής φραγμάτων και των έργων διανομής, στο χείμαρρο Μακροπόταμο (φράγμα Αράτου) και στο χείμαρρο Δειλινών.

 • Στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα πρέπει να προχωρήσουν οι μελέτες του ”Φράγματος Δερείου” από το οποίο προβλέπεται ότι θα αρδευτούν 400 χιλιάδες στρέμματα και του φράγματος Ασπρονερίου.
 • Ενιαίο πρόγραμμα κατασκευής μικρών φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών τοπικής εμβέλειας και άμεσης απόδοσης σε κάθε περιφερειακή ενότητα με κριτήρια οικονομοτεχνικά, περιβαλλοντικά, αντιπλημμυρικά, κυρίως για αρδευτικές, υδρευτικές ανάγκες, παραγωγή ενέργειας και για τον εμπλουτισμό των υπόγειων υδροφορέων.
 • Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών με προϊόντα που υπάρχουν και καλλιεργούνται σε μικρές εκτάσεις, με προϊόντα που συμμετέχουν στο καλάθι της Περιφέρειας και με νέες καλλιέργειες με ικανοποιητικές προοπτικές.
 • Αξιοποίηση των υφιστάμενων γεωθερμικών πεδίων, προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης εφαρμογών στον αγροτικό τομέα (θέρμανση θερμοκηπίων, πρωίμιση υπαίθριων καλλιεργειών, ξήρανση αγροτικών προϊόντων, θέρμανση ιχθυοδεξαμενών).
 • Ολοκλήρωση Αναδασμών και παραλλήλων έργων, με στόχο τη μείωση του πολυτεμαχισμού και του περιορισμού της μικρής ιδιοκτησίας, ώστε να βοηθηθεί η ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας. Οι αναδασμοί θα πρέπει να συνδυαστούν και με την προτεινόμενη κατασκευή των δικτύων διανομής των νερών. Εξασφάλιση χρηματοδότησης και αλλαγή νομικού πλαισίου.
 • Αξιοποίηση των Λιμνοθαλασσών της Περιοχής.

Οι προτεινόμενες δράσεις της κατασκευής των φραγμάτων και των έργων διανομής νερού έχουν σκοπό τον εμπλουτισμό και την αποκατάσταση των υπόγειων υδροφορέων, την αύξηση της προσόδου των αγροτών με την μείωση του κόστους και της αύξησης της παραγωγής και συνεπακόλουθα την βελτίωση του επιπέδου ζωής των αγροτών και την συγκράτηση της φυγής των νέων (περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική διάσταση).

Ανάπτυξη Τουρισμού

Ο τουρισμός υφίσταται, ίσως εντονότερα από κάθε άλλο κλάδο, τις δυσμενείς επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης. Το βασικό αδιαφοροποίητο και μονοθεματικό μοντέλο ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού δοκιμάζεται σε όλους τους προορισμούς στον κόσμο και απαιτεί συνολικό επανασχεδιασμό.

Η θέση του τουρισμού στο παραγωγικό σύστημα της Π-ΑΜΘ, χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό απασχόλησης. Περί το 20% περίπου των εργαζομένων της Π-ΑΜΘ απασχολείται στον κλάδο του τουρισμού (καταλύματα, εστίαση, μεταφορές κ.α..), αλλά με χαμηλή συμβολή στο ΑΕΠ, περίπου 5%, ενώ στις τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται σε 60%,49% και 48% για το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και την Κρήτη αντίστοιχα.

Επίσης, στην Π-ΑΜΘ αναπτύσσεται λιγότερο από 3% των κλινών της χώρας, κατατάσσοντάς την στις τελευταίες θέσεις, χωρίς μάλιστα να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένο. Καταγράφεται υπερ-συγκέντρωση κλινών ποσοστού 64% στην ΠΕ Καβάλας (50% αφορά στο νησί της Θάσου) ενώ ακολουθεί με ποσοστό περί το 17% η ΠΕ Έβρου. Οι τουριστικές αφίξεις στην Π-ΑΜΘ αναλογούν σε ποσοστό περί το 5% των συνολικών αφίξεων της χώρας. Η πληρότητα των κλινών στα ξενοδοχειακά καταλύματα στην Π-ΑΜΘ διαμορφώνεται κάτω του 30% όταν το αντίστοιχο ποσοστό στις τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες είναι υπέρ-διπλάσιο. Για το χαμηλό αυτό ποσοστό σε μεγάλο βαθμό ευθύνονται και τα ξενοδοχειακά καταλύματα της Θράκης. 

Καθίσταται λοιπόν σαφές ότι, ενώ για την Ανατολική Μακεδονία ο Τουρισμός αποτελεί σημαντικό οικονομικό πυλώνα, στην Θράκη διατηρεί υψηλά περιθώρια βελτίωσης.

Ειδικότερα, στην Π-ΑΜΘ η ανάπτυξη του τουρισμού, όπως ορθά διατυπώνεται στο αναθεωρημένο Χωροταξικό Πλαίσιο, θα πρέπει να γίνει με στροφή στον ποιοτικό και θεματικά διαφοροποιημένο τουρισμό, εκμεταλλευόμενος τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε χωρικής ενότητας.

Η Φυσική και Πολιτιστική Κληρονομιά της Θράκης, ενδείκνυται για την προώθηση ειδικών μορφών ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού και την αναθέρμανση του εσωτερικού και κοινωνικού τουρισμού που πρέπει να αποτελέσουν τους βασικούς στόχους ανάπτυξης του τουριστικού τομέα της περιοχής.

Η Θράκη με στοχευμένες δράσεις που αξιοποιούν τα μοναδικά χαρακτηριστικά της, μπορεί να αποτελέσει εστία φιλοξενίας Αγροτουρισμού, Οικοτουρισμού, Ιαματικού Τουρισμού, Τουρισμού Τρίτης Ηλικίας, Αθλητικού, Συνεδριακού και Θρησκευτικού.

Εμβληματικές Δράσεις:

 1. Ολοκλήρωση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό.
 2. Ολοκλήρωση των μελετών διαχείρισης των περιοχών φυσικής προστασίας, όπως το εκτενές στην περιοχή δίκτυο NATURA και οι υγρότοποι της Σύμβασης Ραμσάρ της περιοχής, με στρατηγική χωροθέτηση τουριστικά σχετικών χρήσεων προς αξιοποίηση και ανάδειξή τους.
 3. Διαμόρφωση σημαντικά υψηλότερου ποσοστού επιδότησης των τουριστικών επενδύσεων στη Θράκη, σε σχέση με τις τουριστικά ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας,κατά τους επόμενους Αναπτυξιακούς νόμους. Στους προηγούμενους Αναπτυξιακούς, ηποσοστιαίαδιαφοράτηςεπιδότησης, συγκριτικά με λοιπές, τουριστικά “ευνοημένες” ηπειρωτικές ή νησιωτικές περιοχές της χώρας, είναι άκρως αποθαρρυντική για την προσέλευση επενδυτών στη Θράκη, εξαλείφοντας ουσιαστικά κάθε περιθώριο τόνωσης του Τουρισμού στις παραμεθόριες περιοχές της χώρας.
 4. Διαμόρφωση ειδικού νομοθετικού πλαισίου αδειοδοτήσεων τουριστικών επενδύσεων στην Π-ΑΜΘ, όπως η αναθεώρηση των όρων της σημειακής χωροθέτησης τουριστικών καταλυμάτων σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές (Άρθρο 14, Ενότητα Ε, παρ. 7, Αναθεωρημένου Χωροταξικού Πλαισίου) ειδικά σε ότι αφορά στις ελάχιστες επιφάνειες γηπέδου (20, 10 και 15 στρέμματα).
 5. Αναγνώριση της Εγνατίας Οδού ως Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή (European Cultural Route) του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 6. Κατασκευή δικτύου τουριστικών καταφυγίων “αγκυροβολίων” με στόχο την δημιουργία ομάδας Θρακικού Πελάγους “Αλεξανδρούπολη – Μάκρη – Μαρώνεια – Ίμερος – Φανάρι – Λάγος – Άβδηρα – Κεραμωτή – Θάσος – Σαμοθράκη”.

Ανάπτυξη πολύτροπων μεταφορών

Συγκριτικό πλεονέκτημα της Π-ΑΜΘ αποτελεί η γεωγραφική θέση διότι είναι περιοχή σύνδεσης των διευρωπαϊκών δικτύων με το θαλάσσιο μέτωπο της Μεσογείου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται λόγω των νέων εμπορικών διαδρόμων προς την Ε.Ε. (διεύρυνση δυναμικότητας Σουέζ) και των σχεδιασμών εναλλακτικών διαδρομών σύνδεσης Μεσογείου–Μαύρης θάλασσας. Το πλεονέκτημα αναδεικνύεται με την:

 • Ολοκλήρωση των Καθέτων Αξόνων
 • Ολοκλήρωση των Κόμβων Πολυτροπικής Μεταφοράς στα σημεία σύνδεσης (λιμένες).

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην ανάπτυξη των οδικών κάθετων αξόνων της Εγνατίας Οδού και κυρίως στα απαιτούμενα έργα μετεξέλιξης των λιμένων σε πολυτροπικούς κόμβους, πρέπει να αντιμετωπισθούν με στοχευμένες δράσεις για την αντιστροφή της κατάστασης που πέραν των περιφερειακών έχει κυρίως εθνικά χαρακτηριστικά.

Προτείνονται οι κάτωθι εμβληματικές δράσεις, όπως έχουν ιεραρχηθεί και στο αναθεωρημένο Χωροταξικό Σχέδιο. Το ΤΕΕ Θράκης επισημαίνει με έντονη γραφή τις πρώτες προτεραιότητες.

Εμβληματικές Δράσεις:

 1. Η ολοκλήρωση των Κάθετων Αξόνων της Εγνατίας Οδού στα τμήματα:
 2. Λιμάνι Αλεξανδρούπολης Ορμένιο
 3. Καβάλα – Δράμα – Σέρρες (Ε61)
 4. Ξάνθη – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα
 5. Η ανάδειξη του ουσιαστικού ρόλου των βασικών εμπορευματικών λιμένων Αλεξανδρούπολης και Καβάλας με την βελτίωση των λιμενικών υποδομών και την ολοκλήρωση του πολυτροπικού χαρακτήρα και της συμπληρωματικότητας που πρέπει να έχουν. Είναι σημαντικός στόχος να αναδειχθούν σε εναλλακτική διαδρομή σύνδεσης της Μεσογείου – Μαύρης Θάλασσας με παράκαμψη των στενών του Βοσπόρου. Δράσεις πού υλοποιούν την παραπάνω στοχοθεσία είναι:
 6. Βελτίωση της οδικής σύνδεσης της Εγνατίας με τον λιμένα Αλεξανδρούπολης.
 7. Βελτίωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης του λιμένα Αλεξανδρούπολης προς την βόρεια έξοδο.
 8. Δημιουργία χώρου εναπόθεσηςστο λιμένα Αλεξανδρούπολης (κόμβος logistics) και υποδομής διαχείρισης.
 9. Σιδηροδρομική σύνδεση λιμένα Καβάλας με το δίκτυο στους Τοξότες Ξάνθης.
 10. Έργα βελτίωσης – αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου τα οποία κατά ένα παράδοξο και ανεξήγητο λόγο έχουν τεθεί εκτός εθνικών προτεραιοτήτων.
 11. Αναβάθμιση και ηλεκτροκίνηση γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο.Σύνδεση γραμμής με αεροδρόμιο Δημόκριτος της Αλεξανδρούπολης.
 12. Τοπικές συνδέσεις του δικτύου με νέα τμήματα για την ΒΙΠΕ – ΒΙΟΠΑ
 13. Αναβάθμιση και δημιουργία μεθοριακών συνδέσεων τόσο στο βόρειο όσο και στο ανατολικό μέτωπο της χώρας.
 14. Οδική γέφυρα και μεθοριακός σταθμός Κήπων.
 15. Μεθοριακός σταθμός Νυμφαίας , Κυπρίνου, Εξοχής.
 16. Δημιουργία υποδομών εμπορικών αερομεταφορών κυρίως για ευαίσθητα προϊόντα.
 17. Πρόβλεψη απαίτησης εμπορευματικών υποδομών για το αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης.
 18. Διαπραγμάτευση απαίτησης για το αεροδρόμιο Καβάλας.
 19. Παρεμβάσεις για την παράκαμψη των αστικών κέντρων κατά την διακίνηση εμπορευματικών φορτίων
 20. Ανατολική περιφερειακή οδός Αλεξανδρούπολης
 21. Ανατολική παράκαμψη Ξάνθης
 22. Ενίσχυση της προσπελασιμότητας σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο με προτεραιότητα στις  διασυνοριακές και απομονωμένες περιοχές.
 23. Επαρχιακό δίκτυο βορείου Έβρου
 24. Επαρχιακό δίκτυο ορεινής περιοχής ΠΕ Ξάνθης – Ροδόπης.

Αξιοποίηση ενέργειας

Η Π.Α.Μ.Θ. είναι η μοναδική Περιφέρεια της Ελλάδας που διαθέτει όλες τις μορφές πρωτογενούς παραγωγής ενέργειας (στερεά, υγρά και αέρια καύσιμα), καθώς και όλες τις μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρική, αιολική, ηλιακή, γεωθερμική).

Αξίζει να τονιστεί ότι τα υδροηλεκτρικά έργα είναι χρήσιμα τόσο για παραγωγή όσο και για αποθήκευση ενέργειας, καθώς τα συστήματα αντλησιοταμίευσης αποτελούν ίσως την πιο ώριμη τεχνολογία αποθήκευσης ενέργειας. Βασικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν τα υδροηλεκτρικά έργα είναι:α) η γρήγορη παραλαβή και απόρριψη φορτίου, και κάλυψη των αιχμών της ζήτησης,β) χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης, δίχως την υποβάθμιση του φυσικού πόρου, γ) μηδενικές εκπομπές ρύπων,δ) η χρήση νερού για άρδευση, ύδρευση και ε) η παραγωγή ενέργειας δίχως διακυμάνσεις.

Επενδύοντας σε υδροηλεκτρικά έργα, βελτιώνεται η ενεργειακή αυτονομία της τοπικής κοινωνίας καθώς και της χώρας αφού χρησιμοποιείται, χωρίς να καταναλώνεται, μια εγχώρια, ανανεώσιμη και σχετικά φθηνή πηγή ενέργειας, το νερό. Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης είναι εφικτή, με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (θεσμικό πλαίσιο υφίσταται).

Παράλληλα η Θράκη αποτελεί μία από τις περιοχές της Ελλάδας με έντονη παρουσία γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας (θερμοκρασία ρευστού >90οC) και η αξιοποίηση τους θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και για την κυβέρνηση. Αξιοποίηση προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης εφαρμογών στον αγροτικό τομέα (θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, αγροτικές εφαρμογές) όπως τονίστηκε και προηγουμένως, καθώς επίσης και προς την κατεύθυνση των αστικών τηλεθερμάνσεων όπου αυτό είναι εφικτό. Η πρόσφατη αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών όπως ο ιαματικός τουρισμός σε συνδυασμό με την ενεργειακή αξιοποίηση της γεωθερμίας

Επίσης υπάρχουν ή σχεδιάζονται εγκαταστάσεις που κατά την λειτουργία τους παράγουν μεγάλες ποσότητες απορριπτόμενης θερμότητας.

Η βιοαιθανόλη και τα προηγμένα βιοκαύσιμα είναι μια καινοτόμα προσπάθεια. Στην Ελλάδα έχει θεσμοθετηθεί η υποχρέωση ανάμιξης της βενζίνης με βιοαιθανόλη ή βιοαιθέρες από το έτος 2019. Από τον Ιανουάριο του 2019 η βενζίνη που διακινείται στην Ελλάδα περιέχει τουλάχιστον 1% βιοαιθανόλη, ενώ το 2020 το ποσοστό έχει προσαρμοστεί στο 3,3% και ενδέχεται να υπάρχει εκ νέου αύξηση. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), όσον αφορά τη διείσδυση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα των μεταφορών κατά την περίοδο 2020 – 2030, προβλέπεται σημαντική αύξηση της συνεισφοράς των βιοκαυσίμων με ιδιαίτερα αυξανόμενο το μερίδιο των προηγμένων βιοκαυσίμων κατά το τελευταίο διάστημα της περιόδου αυτής ενώπαράλληλα τίθεται στόχος και για «προηγμένα» βιοκαύσιμα.Για τη παραγωγή εν γένει των εναλλακτικών καυσίμων απαιτούνται ενεργειακές καλλιέργειες όπως π.χ. το βαμβάκι, ο ηλίανθος, η ελαιοκράμβη, το καλαμπόκι, το σιτάρι, τα τεύτλα, κ.α.. Οι ενεργειακές καλλιέργειες μπορούν να τονώσουν αισθητά το πρωτογενή τομέα μέσω της συμβολαιακής γεωργίας.

Σχετικά με την ανάπτυξη δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ, είναι γνωστό πως ενώ το δυναμικό ανανεώσιμης ενέργειας στην περιοχή της Θράκης είναι μεγάλο, υπάρχει πρόβλημα στην απορρόφηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, φρενάροντας έτσι την ανάπτυξη ενός πολλά υποσχόμενου τομέα. Η προοπτική ανάπτυξης δικτύων δίνει τη δυνατότητα κατασκευής και διασύνδεσης περισσότερων μονάδων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ στο δίκτυο της Θράκης, αυξάνοντας τη διείσδυση των ΑΠΕ και ενισχύοντας την τοπική οικονομία μέσω ανάπτυξης θέσεων εργασίας.

Η κατασκευή του ΤΑΡ, αλλά και μια σειρά άλλων αγωγών φυσικού αερίου, όπως οι αγωγοί Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) και Ελλάδας-Ιταλίας (IGI), η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη (FSRU)καθώς και η υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου “Νότιας Καβάλας”, αναβαθμίζουν γεωπολιτικά την Π-ΑΜΘ μετατρέποντάς την σε ενεργειακό κόμβο. Ωστόσο, η απλή μεταφορά – διέλευση ενεργειακών πόρων (φυσικού αερίου, πετρελαίου) δεν συνάδει με το χαρακτήρα της ενδογενούς ανάπτυξης που ορίσαμε ότι επιθυμούμε για την Π-ΑΜΘ καθώς δεν παρέχει οφέλη στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Η μετεξέλιξη της Θράκης σε ενεργειακό κόμβο θα πρέπει να συνδεθεί με την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας σε τοπικό επίπεδο. Σύμφωνα με το παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας του ΚΑΠΕ το ποσοστό των νοικοκυριών με ποσοστό δαπανών για θέρμανση <80% σε εθνικό επίπεδο είναι 43,10% ενώ σε επίπεδο της ΠΑΜΘ είναι 51,30%, το μεγαλύτερο μεταξύ των13 περιφερειών της χώρας. Επίσης το ποσοστό νοικοκυριών με ποσοστό συνολικών ενεργειακών δαπανών >10% του εισοδήματος είναι 56,60% ενώ το αντίστοιχο εθνικό ποσοστό είναι 39,50%.

Προς την κατεύθυνση αυτή, ήτοι της διάχυσης των ωφελειών προς του πολίτες και τις επιχειρήσεις της Π-ΑΜΘ, προτείνονται οι ακόλουθες εμβληματικές δράσεις:

Εμβληματικές Δράσεις:

 • Λαμβάνοντας υπόψη ότι έργα φυσικού αερίου δεν είναι επιλέξιμα στην επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-2027) είναι κρίσιμο να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση (προτείνεται από το Ταμείο Ανάκαμψης) των επεκτάσεων του δικτύου φυσικού αερίου και σε άλλες πόλεις της Π-ΑΜΘ αλλά και της κατασκευής αγωγού μέσης πίεσης από τους Κήπους έως την Ορεστιάδα. Με τη λύση αυτή καλύπτονται και άλλες παρέβριες περιοχές (Σουφλί, Διδυμότειχο) ενώ παρέχεται παράλληλα φυσικό αέριο και σε ένα σύνολο σημαντικών ακριτικών μεγάλων βιομηχανιών που βρίσκονται εγκατεστημένες στην περιοχή, η στήριξη των οποίων κρίνεται αναγκαία για οικονομικούς, κοινωνικούς και εθνικούς λόγους.
 • Ο μετασχηματισμός των ανενεργών εργοστασίων Ζάχαρης της ΕΒΖ στην Ξάνθης και στην Ορεστιάδα, σε εργοστάσια παραγωγής βιοαιθανόλης και «προηγμένων» βιοκαυσίμων.
 • Η κατασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών σε κατάλληλους χώρους, όπως πχ. στο Θεραπειό (Ορεστιάδας) καθώς και μετά την επισκευή της διαρροής της λεκάνης του υδροηλεκτρικού φράγματος Καλύβας-Κομάρων, τη χρησιμοποίηση του σαν σύστημα αντλησιοταμίευσης.
 • Άμεση ενεργοποίηση του λατομείου στο Κουφόβουνο του Β. Έβρου, ο οποίος ως γνωστό δεν έχει αδειοδοτημένο λατομείο αδρανών υλικών και έτσι το ακριβό κόστος μεταφοράς των αδρανών υλικών εκτινάσσει το κόστος των Δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων. Ομοίως η Ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να επιδοτήσει την εγκατάσταση μικρών τοπικών λατομείων (πλήρως εναρμονισμένα με το περιβαλλοντικό νομοθετικό πλαίσιο), όπως παραδείγματος χάριν στη Σαμοθράκη, η οποία σήμερα δεν έχει αδειοδοτημένο λατομείο. Μία τέτοια πρωτοβουλία έχει πολλαπλασιαστικά μακροπρόθεσμα οφέλη για την ανάπτυξη ειδικών περιοχών.
 • Την εξέταση της δυνατότητας, για την περιοχή, υποχρεωτικής αποδοχής της διασύνδεσης ιδιωτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε νέους ιδιωτικούς υποσταθμούς 400V/20kV.
 • Ειδικά για την περιοχή, για όλα τα έργα Α.Π.Ε. (Φωτοβολταϊκά, Αιολικά) η τιμή της kWh να είναι 20% προσαυξημένη έναντι της υπόλοιπης επικράτειας ή με μικρότερο συντελεστή φορολόγησης.
 • Επιδότηση για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας.
 • Επιδότηση δικτύων τηλεθέρμανσης με χρήση γεωθερμίας κυρίως σε περιοχές όπου δεν προβλέπεται να περάσουν δίκτυα φυσικού αερίου.
 • Αξιοποίηση της απορριπτόμενης θερμότητας από το σταθμό συμπίεσης Φυσικού Αερίου (TAP) και την εκμετάλλευσή του για βιομηχανικές εγκαταστάσεις, θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις, αγροτικές εφαρμογές και αστικές χρήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Δ.Ε. Φερών. Καθώς επίσης και οικονομοτεχνική ανάλυση πιθανής αξιοποίησης της απορριπτόμενης θερμότητας από υφιστάμενες ή σχεδιαζόμενες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από ΦΑ (ΒΙΠΕ Κομοτηνής, ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης κτλ)
 • Στα πλαίσια αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας ηυλοποίηση των προγραμμάτων «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» και «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» συμβάλλουν μερικώς προς την καταπολέμηση της και γι’ αυτό προτείνεται η διατήρηση τους και μάλιστα με αυξημένα κίνητρα. Παράλληλα προτείνεται η επιδότηση σύνδεσης φυσικού Αερίου με πρόγραμμα τύπου Εξοικονομώ. Η υλοποίηση του ειδικού προγράμματος αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας για τη Θράκη μπορεί να αποτελέσει πιλοτική εφαρμογή της νέας υπό εκπόνηση εθνικής πολιτικής (Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης της Ενεργειακής Πενίας). Οι τοπικές αρχές θα μπορούσαν να λάβουν πρωτοβουλία για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω τεχνικής βοήθειας του ΤΕΕ Θράκης.

VI.  Έρευνα – Καινοτομία

Ένας τομέας με οριζόντια αλλά και “αυτογενή” συνεισφορά είναι η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη που μπορεί να τροφοδοτεί με νέες γνώσεις και δεξιότητες όλους τους αναφερόμενους τομείς, ώστε να αυξάνουν συνεχώς την ανταγωνιστικότητά τους παγκοσμίως, αλλά και να παράγουν νέες απ’ ευθείας εκμεταλλεύσιμες γνώσεις με παγκόσμια εμπορική αξία (π.χ. νέα υλικά με πολλαπλές εφαρμογές σε διάφορους παραδοσιακούς ή νέους παραγωγικούς κλάδους).

Προτεραιότητα η υποστήριξη της Έρευνας και της Καινοτομίας για την ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας (εφαρμοσμένη έρευνα) στον αγροδιατροφικό τομέα, στην ενέργεια, στο περιβάλλον και στον τουρισμό. Εξειδίκευση σε δράσεις που αφορούν στην προώθηση της δικτύωσης συστάδων καινοτομίας / γνώσης, στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στο χώρο της έρευνας, στην ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητών στις επιχειρήσεις, στην ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας με παράλληλη αξιοποίηση της χρήσης των ερευνητικών υποδομών από ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις.

Στόχος η καλλιέργεια ενός οράματος παραγωγής καινοτόμων ιδεών με στόχο την εφαρμογή τους και την ένταξη στην οικονομική αλυσίδα, βελτιώνοντας την θέση της κοινωνίας και του ατόμου.

Εμβληματικές Δράσεις:

 • Ίδρυση ερευνητικού κέντρου εθνικού επιπέδου επί του Αγροδιατροφικού τομέα στον βόρειο Έβρο.
 • Στο άμεσο μέλλον σύμφωνα και με τις οδηγίες της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, το υδρογόνο θα χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη, ως καύσιμο ή ως φορέας ενέργειας και ως μέσο αποθήκευσης ενέργειας· έχοντας πολλές δυνητικές εφαρμογές στους τομείς της βιομηχανίας, των μεταφορών, της ενέργειας και των κτιρίων. Η ελληνική κυβέρνηση χρησιμοποιώντας και τα ευρωπαϊκά εργαλεία που διατίθενται για τη στήριξη της πράσινης μετάβασης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής, πρωτοβουλία REACT-EU, Ταμείο Καινοτομίας του ΣΕΔΕ, InvestEU, Πράσινο Ταμείο κτλ.) προτείνεται να ορίσει το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σαν εθνικό κέντρο οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας για το Υδρογόνο, εξασφαλίζοντας εργαστηριακό εξοπλισμό για την παραγωγή υδρογόνου από ΑΠΕ, εξοπλισμό «βιομηχανικής κλίμακας» για την παραγωγή υδρογόνου από ηλιακή ή αιολική ενέργεια, εξοπλισμό για την αποθήκευση – μεταφορά και καθαρή χρήση του υδρογόνου (κυψέλες καυσίμου), εξοπλισμό ανάπτυξης τεχνογνωσίας, λογισμικού και εξοπλισμού ή τμημάτων εξοπλισμού για την παραγωγή και χρήση υδρογόνου σε ενεργειακές εφαρμογές, στις μεταφορές, τη βιομηχανία ή στα κτίρια. 
 • Δημιουργία ψηφιακού χάρτη. Με γνώμονα ότι η χωρική πληροφορία στη χώρα είναι κατακερματισμένη, τα δεδομένα του κράτους πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμα, ότι υπάρχει μεγάλη εσωστρέφεια από τους οργανισμούς για την διάθεσή της, το Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του ΤΕΕ έχει συγκροτήσει ομάδα εργασία για τη δημιουργία μιας τράπεζας χωρικών δεδομένων στα όρια της δικαιοδοσίας του. Σκοπός και στόχος της ομάδας εργασίας η δυνατότητα άμεσης χορήγησης πληροφοριών και ενημέρωσης του κάθε πολίτη για οποιοδήποτε γεωτεμάχιο τον ενδιαφέρει. Έτσι θα καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε τα πλεονεκτήματα πετυχαίνοντας ορθή αξιοποίηση των πόρων, να δώσουμε το χώρο στους νέους ανθρώπους, με τον πλούτο γνώσεων που διαθέτουν, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους σε ένα εξαιρετικά αναπτυσσόμενο διεθνώς τομέα της επιστήμης αναδεικνύοντας τη διαφάνεια στις πράξεις της διοίκησης.
 • Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Έργων Υποδομής και Δημοσίων Κτιρίων. Κανείς δε γνωρίζει πέρα από την ημερομηνία κατασκευής κτιρίου δημόσιου έργου, τίποτε άλλο. Ούτε αν ελέγχθηκε. Ούτε εάν συντηρήθηκε. Ούτε ποιος φέρει την ευθύνη. Κανένας συντονισμένος προγραμματισμός. Ήρθε πλέον η ώρα οι φορείς στους οποίους ανήκουν τα διάφορα δημόσια κτίρια ή τα έργα υποδομής να προγραμματίσουν ενέργειες για την ασφάλεια των πολιτών τους ώστε να διασφαλιστεί τουλάχιστο η καταγραφή της σημερινής κατάστασης, ο προγραμματισμός των αναγκαίων έργων συντήρησης και βέβαια το καθεστώς κυριότητας και αρμοδιότητας κάθε φορέα. Προτείνεται η ανάθεση της παραπάνω ενέργειας στο ΤΕΕ Θράκης.

Ενίσχυση του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)

Η ίδρυση και λειτουργία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) χαρακτηρίζεται δίκαια ως η σημαντικότερη επένδυση που έγινε μέχρι σήμερα από την ελληνική πολιτεία στη Θράκη καθώς συμβάλλει καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη, στην ενίσχυση της εθνικής και πολιτιστικής φυσιογνωμίας αλλά και στην αναβάθμιση του βιοτικού και κοινωνικού επιπέδου των κατοίκων συνολικότερα της Π-ΑΜΘ.

Από την ίδρυσή του, το 1973 με την εισαγωγή φοιτητών στα Τμήματα των Πολιτικών Μηχανικών στην Ξάνθη και της Νομικής στην Κομοτηνή, μέχρι και σήμερα που αναπτύσσεται γεωγραφικά σε όλη τη Θράκη, με 8 Σχολές, 18 Τμήματα, και πλειάδα Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, με φοιτητικό πληθυσμό περίπου 29.000 (προπτυχιακοί φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες) και με ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό που ξεπερνά τα 700 άτομα συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της Π-ΑΜΘ.

Η διάρθρωση των Προγραμμάτων Σπουδών που παρέχει, καλύπτει την πλειονότητα των σύγχρονων επιστημονικών πεδίων με την Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας στην Ορεστιάδα, τις Σχολές Επιστημών Υγείας και Επιστημών Αγωγής στην Αλεξανδρούπολη, τις Σχολές Νομικής, Κλασικών & Ανθρωπιστικών Επιστημών, Κοινωνικών Πολιτικών & Οικονομικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού στην Κομοτηνή, και την Πολυτεχνική Σχολή στην Ξάνθη. Μέσα σε ένα έντονα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το Δ.Π.Θ. επικαιροποιεί την ερευνητική στρατηγική του με βάση την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία, τη νέα ψηφιακή εποχή, την ανάπτυξη μεγάλης κλίμακας καθώς και την προσέλκυση χρηματοδότησης από φορείς τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Το ΤΕΕ-Θράκης θεωρεί ότι το σύνολο των αναγκών του ΔΠΘ θα πρέπει να ικανοποιείται κατά προτεραιότητα και προτείνει τις ακόλουθες εμβληματικές δράσεις:

Εμβληματικές Δράσεις:

 • Ενίσχυση όλων των υφιστάμενων τμημάτων του ΔΠΘ με προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.
 • Ενίσχυση της έρευνας ως βασικού ρόλου του ΔΠΘ και μέσο σύνδεσης του με την τοπική κοινωνία και παραγωγή.
 • Επέκταση και διεύρυνση σε όλα τα νέα τμήματα σύμφωνα με την πρόσφατη (Οκτώβριος 2020) απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, ειδικά όμως το ΤΕΕ-Θράκης ιεραρχεί τα τμήματα που ενισχύουν το παραγωγικό (υφιστάμενο και αναδυόμενο) πρότυπο της Π-ΑΜΘ ως ακολούθως:
 • Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας: Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Ποτών (Ορεστιάδα)
 • Τμήμα Διαιτολογίας και Διατροφής (Διδυμότειχο)
 • Σχολή Επιστημών Αγωγής: Τμήμα Ψυχολογίας (Διδυμότειχο)
 • Τμήμα Νοσηλευτικής (Αλεξανδρούπολη)
 • Τμήμα Κτηνιατρικής (Αλεξανδρούπολη)
 • Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού: Τμήμα Εργοθεραπείας (Κομοτηνή)
 • Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Ξάνθη)

VIII.  Πολιτιστική Κληρονομιά

Το ενδιαφέρον και η ευαισθησία για την προστασία της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς μέχρι πρόσφατα περιορίζονταν και εξαντλούνταν στα μνημεία της αρχαίας και της βυζαντινής περιόδου. Παράλληλα οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικράτησαν στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του ‘50 οδήγησαν την Πολιτεία σε ένα νέο μοντέλο αστικής ανάπτυξης που στηρίχθηκε στην μέθοδο της αντιπαροχής.Συνέπεια των αναγκών αυτών και της λογικής που επικράτησε, υπήρξε η μαζική κατεδάφιση κτιρίων των νεότερων χρόνων εξαιρετικού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος. Αν εξαιρεθεί το μοναδικό παράδειγμα της παλιάς πόλης της Ξάνθης, ελάχιστα παλιά κτίρια  αρχιτεκτονικού ή ιστορικού ενδιαφέροντος εξακολουθούν να διατηρούνται στις άλλες μεγάλες πόλεις της Θράκης.

Δεν συνέβη το ίδιο, με λιθόκτιστα χωριά της ορεινής Ροδόπης, τα οποία παρέμειναν εκτός των παραπάνω εξελίξεων και παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής.Η πλήρηςόμως απουσία θεσμικών μέτρων επιφέρει την ταχύτατη αλλοίωση και των οικισμών αυτών, η διάσωση των οποίων εξακολουθεί να είναι και σήμερα δυνατή με την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών,ούτως ώστε να αποτελέσουν άμεσα πόλους εναλλακτικής αγροτουριστικής ανάπτυξης.

Το χρέος του Τεχνικού Επιμελητηρίου ως θεματοφύλακα της Αρχιτεκτονικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του τόπου, είναι η άμεση ανάληψη σωστικών πρωτοβουλιών για τη διάσωσητης ιστορικής μας ταυτότητας και την ανάδειξηόλων των ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής σημασίας κτισμάτωνκαι μνημείων.

Εμβληματικές Δράσεις:

 • Ανάδειξη της Παναγίας Κοσμοσώτειρας στις Φέρες του Έβρου σανμνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Το συγκεκριμένο κτίσμα αποτελεί σημαντικό δείγμα αρχιτεκτονικής της Βυζαντινής περιόδου (1152 μ.Χ.) και ως επίσημη έδρα του Παγκοσμίου Σωματείου Θρακών, ο χώρος συνάντησης των απανταχού Θρακιωτών παγκοσμίως.
 • Ανάδειξη της μοναστικής πολιτείας του Παπικίου όρους.
 • Αποκατάσταση και ανάδειξη τεμένους Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο.
 • Αναβάθμιση – Διάσωσηπαραδοσιακών οικισμών της Θράκης. Προτείνεται η καταγραφή και ανάδειξη τους, αναπαλαίωση και επαναχρησιμοποίηση των κτισμάτων από δημόσιες ή δημοτικές υπηρεσίες, θέσπιση κινήτρων για την επισκευή και αναστύλωση από ιδιώτες των ιδιοκτησιών τους και θέσπιση προστατευτικών όρων δόμησης σε οικισμούς που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικά αναφέρονται ως χώροι παρέμβασης ο ιστορικός αστικός ιστός της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης και ομοίως των παραδοσιακών οικισμών  Διδυμοτείχου, Σουφλίου, Μεταξάδων και Μαρώνειας.

Προστασία του περιβάλλοντος

Το φυσικό και δομημένο περιβάλλον αποτελεί το υπόβαθρο στο οποίο αναπτύσσεται το σύνολο των δραστηριοτήτων των κατοίκων και των επιχειρήσεων μιας περιοχής και η προστασία του συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής και τη βιώσιμη-αειφόρο ανάπτυξη. Ειδικά για την Π-ΑΜΘ, όπου το φυσικό της περιβάλλον αναγνωρίζεται ως σημαντικός αναπτυξιακός πόρος και συγκριτικό της πλεονέκτημα προτείνονται οι ακόλουθες εμβληματικές δράσεις:

Εμβληματικές Δράσεις:

 • Το ΤΕΕ – Θράκηςπαραμένει ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στην περιοχή με την προτεινόμενη μεθοδολογία και τις ανυπολόγιστες περιβαλλοντικές συνέπειες, υποστηρίζοντας μία ήπια, οικολογική και αειφόρα μορφή ανάπτυξης για την περιοχή.
 • Ολοκλήρωση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) με ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαχείριση των απορριμμάτων, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας.
 • Σχέδια αντιπλημμυρικής προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Θράκης. Ιδιαίτερα των παρέβριων οικισμών.Αντιμετώπιση του ζητήματος της διασυνοριακής ρύπανσης των ποταμών Έβρου και Νέστου για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των ευρύτερων περιοχών.
 • Τεχνητός εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων

Ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής

Βασικός στόχος για την εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής είναι η δημιουργία ενός πλέγματος ασφαλείας που να στηρίζει τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες αποτελεσματικά και να προάγει την αλληλεγγύη στην κοινωνία έτσι ώστε να εξαλειφθούν ζώνες φτώχειας, ανεργίας, ανέχειας και πείνας διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων.

Εμβληματικές Δράσεις:

 • Εξασφάλιση της συνέχισης λειτουργίας όλων των δομών καταπολέμησης της φτώχειας και υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής (π.χ. Κέντρα Κοινότητας, Δομές Συσσιτίων, Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), προγραμμάτων υποστήριξης παιδιών με ειδικές ανάγκες, Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσια Φροντίδας (ΚΔΗΦ) και Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ).
 • Μετεγκατάσταση οικισμού Αλαν – Κουγιού της Κομοτηνής.
 • Αναβάθμιση οικισμού Δροσερού στην Ξάνθη με έμφαση στην κατασκευή υποδομών ύδρευσης / αποχέτευσης, εκπαίδευσης.

Διοικητικά – Οργανωτικά – Νομοθετικά

Η Δημόσια Διοίκηση είναι βέβαιο πως επωμίζεται το σημαντικότερο βάρος υλοποίησης της αναπτυξιακής προσπάθειας, χωρίς όμως ο μηχανισμός που διαθέτει να επαρκεί τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.Οι περισσότερες υπηρεσίες και κυρίως οι Τεχνικές, παρουσιάζουν ουσιαστικές ελλείψεις σε στελέχωση και εξοπλισμό.

Έχει παρατηρηθεί διαχρονικά μια αδυναμία στην οργάνωση της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και στη συνεργασία τόσο μεταξύ κρατικών και αυτοδιοικητικών δομών όσο και μεταξύ δημόσιου τομέα και οικονομικών φορέων. Η αδυναμία αυτή εντοπίζεται σε όλους τους τομείς, με αποτέλεσμα την μειωμένη παραγωγή έργου ιδιαίτερα στις περιφερειακές δομές και τη χαμηλή απορροφητικότητα πόρων από αυτές.

Η απόφαση της πολιτείας, να θεσμοθετήσει την αντιμετώπιση των ανωτέρω στρεβλώσεων δημιουργώντας υβριδικές μορφές διαχείρισης (ν.4674/2020), είναι μεν στο σωστό δρόμο χωρίς όμως να μπορούν από μόνες τους να λύσουν το πρόβλημα. Για να υπάρχει αποτέλεσμα χρειάζεται κοινή προσπάθεια, εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα και εξειδικευμένων ιδιωτών συνεργατών τους, ώστε αφενός να αντιμετωπιστούν τα θεμελιώδη προβλήματα που δημιουργούν τις δυσλειτουργίες και αφετέρου να προχωρήσει η υλοποίηση των έργων και η αύξηση των απορροφήσεων.

Η σύζευξη λοιπόν της εμπειρίας με την εξειδικευμένη γνώση είναι η απάντηση στο πρόβλημα.

Μιλώντας για υλοποίηση έργων αναγκαία μια γενική παρατήρηση για το σύστημα παραγωγής Δημοσίων Έργων και Μελετών. Αν αυτό δεν λειτουργεί σωστά τότε αποτελεί ουσιαστικά τροχοπέδη για την ανάπτυξη της χώρας και πολύ περισσότερο των περιφερειακών περιοχών. Η υφιστάμενη κατάσταση επιδεινώθηκε ιδιαίτερα με την οικονομική κρίση που έθιξε μεγάλο μέρος των οικονομικών φορέων, ενώ η εισαγωγή του νέου θεσμικού πλαισίου (ν.4412/2016), που ενώ προσπάθησε και πέτυχε να ενσωματώσει τις κοινοτικές οδηγίες των δημοσίων συμβάσεων, τελικά δεν μπόρεσε να απλοποιήσει τις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης μιας σύμβασης με αποτέλεσμα την αργοπορία και πολλές φορές την ματαίωση της. Συνεπώς η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου παραγωγής δημοσίων συμβάσεων είναι η μοναδική λύση για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού μηχανισμού παραγωγής έργων, υπηρεσιών και προμηθειών.

Η παραπάνω γενική αναφορά γίνεται, διότι η ΔΕΑΘ θα πρέπει να γνωρίζει τα “εφόδια” που διατίθενται για την άσκηση περιφερειακής πολιτικής, τους ανθρώπινους πόρους που θα την υλοποιήσουν καθώς και την αναγκαιότητα άμεσων παρεμβάσεων για τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την επιτυχία του εγχειρήματος.

Εμβληματικές Δράσεις:

 • Προτείνεται η αναμόρφωση των δομών διοίκησης ως εξής:
 • Δομές σε επίπεδο περιφέρειας, με χαρακτηριστικά project manager, που θα αναλαμβάνει ως Ομάδα Έργου με τα έμπειρα στελέχη του δημόσιου τομέα και τα εξειδικευμένα στελέχη του ιδιωτικού, την ανάθεση και εκτέλεση των μεγάλων project, με αποφασιστική αρμοδιότητα.
 • Για την διαχείριση του προγράμματος της ΔΕΑΘ προτείνεται:
 • Δημιουργία Επιτελικής Τεχνικής Γραμματείας για την υποστήριξη του έργου της ΔΕΑΘ, με καθαρά τεχνοκρατική συγκρότηση και με αποφασιστικές αρμοδιότητες κατ’ εξουσιοδότηση της ΔΕΑΘ. (Οι ειδικευμένοι Τεχνοκράτες Σύμβουλοι, θα πρέπει να έχουν ιδιαίτερη γνώση της περιοχής και δεν θα πρέπει να επιλεγούν με κριτήρια πολιτικής συνάφειας).

Το ΤΕΕ Θράκης όπως έμπρακτα έχει αποδείξει στο παρελθόν, στα πλαίσια των νομοθετημένων αρμοδιοτήτων του, ως Τεχνικός Σύμβουλος της Πολιτείας, δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει το σύνολο  του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού που διαθέτει και σύμφωνα με τις δυνατότητές του θα συμβάλει αποφασιστικά, όπου και όποτε του ζητηθεί, για την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και αναπτυξιακή προσπάθεια της ΔΕΑΘ στην περιοχή, με την ενεργό συμμετοχή του σε κάθε διαδικασία σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σωματείο Αρτοποιών Ροδόπης: «Προμηθευτείτε ψωμί το Σάββατο για τρεις ημέρες»

Τα αρτοποιεία θα παραμείνουν τη Δευτέρα 21 Ιουνίου κλειστά λόγω της γιορτής του Αγ. Πνεύματος

Δημοσιεύθηκε

στις

Το Σωματείο Αρτοποιών και  Κλιβανέων Ροδόπης ενημερώνει ότι τη Δευτέρα 21  Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος, τα αρτοποιεία θα είναι κλειστά.

Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές καλούνται να προμηθευτούν από το Σάββατο ψωμί για τρεις ημέρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλειστά τα καταστήματα στην Κομοτηνή τη Δευτέρα 21 Ιουνίου

Λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος

Δημοσιεύθηκε

στις

Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Νομού Ροδόπης ανακοινώνει ότι όλες οι επαγγελματικές, εμπορικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις του Νομού, την Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021 θα παραμείνουν κλειστές λόγω της εορτής του Αγίου Πνεύματος, ως κατ’  έθιμον αργία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπτυξιακή Ροδόπης: Συνεργασία με τον Δήμο Ρακόβσκι της Βουλγαρίας για το πρόγραμμα LEADER

Εκπρόσωποι του βουλγαρικού Δήμου βρέθηκαν στην Κομοτηνή με σκοπό την καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας, την ανάληψη κοινών δράσεων και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας

Δημοσιεύθηκε

στις

Συνάντηση γνωριμίας με εκπροσώπους του Δήμου Ρακόβσκι της Βουλγαρίας πραγματοποίησε ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ροδόπης και Πρόεδρος της Αναπτυξιακής ΑΕ Ροδόπης, Νικόλαος Τσαλικίδης, με τη συμμετοχή του Προέδρου ΕΔΠ LEADER Ροδόπης – Ξάνθης, Δημήτριο Πολιτειάδη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,  Δημήτριο Λουρίκα στα πλαίσια επικείμενης συνεργασίας των δύο φορέων.

Η επίσκεψη αποσκοπούσε στην καλλιέργεια σχέσεων συνεργασίας για την από κοινού ανάληψη δράσης στον τομέα αξιοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με άξονα αναφοράς τη διασυνοριακή ανάπτυξη και επιχειρηματικότητα. Ακόμη, τη συνάντηση απασχόλησε η ενημέρωση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με τη διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων κοινοτικής πρωτοβουλίας LEADER.

Την αποστολή πλαισίωσαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρακόβσκι, Ράνγκελ Ματάνσκι, ο Αντιδήμαρχος , εκπρόσωπος του Δημάρχου, Βεντσίσλαβ Τσαβντάροφ και η Διευθύντρια της μονάδας τοπικών δράσεων, που ενασχολείται με προγράμματα LEADER, Μαρία Γίεβα. Πρόκειται για έναν Δήμο με σημαντικό ιστορικό υπόβαθρο αλληλένδετο με αυτό της Ελλάδας, ήδη από τα Οθωμανικά χρόνια. Αξιοσημείωτη είναι η εντατική ενασχόληση του με δράσεις – φεστιβάλ υπερτοπικού χαρακτήρα, προάγοντας την ανάπτυξη μέσα από την γεωργία και την βιομηχανική ζώνη της περιοχής.

«Βρεθήκαμε στην έδρα μας με τον Δήμο Ρακόβσκι της γειτονικής Βουλγαρίας στα πλαίσια συνεργασίας αναπτυξιακών και κοινωνικών από κοινού δράσεων, που θα φέρουν τις δυο περιοχές κοντά. Μάλιστα, συζητήσαμε και θέσαμε ως πρόταση τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων μας, αναδεικνύοντας τοπικά προϊόντα και προωθώντας κατά συνέπεια τον εναλλακτικό τουρισμό μεταξύ των δύο χωρών. Επεκτείνουμε την συνεργασία μας σε διακρατικά προγράμματα, στοχεύοντας στη διαρκή ενδυνάμωση των σχέσεων, με γνώμονα την ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών και των κοινωνιών», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ροδόπης, Νικόλαος Τσαλικίδης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ενταχθείτε στις 240 και 420 δόσεις για χρέη – Τι ισχύει για τράπεζες, Εφορία, Ταμεία

«Κούρεμα» έως 75% για όσους χρωστούν σε Εφορία / Ταμεία – Πότε μπορεί να γίνει διακανονισμός και για ενήμερες οφειλές – Δικαίωμα στον οφειλέτη να κάνει δική του πρόταση αποπληρωμής μέσα σε 10 μέρες

Δημοσιεύθηκε

στις

Τέλος εποχής και διαγραφές χρεών μεγάλης κλίμακας για τα υπέρογκα ιδιωτικά χρέη που κληροδότησε η προηγούμενη εικοσαετία φέρνει η νέα ρύθμιση Σταϊκούρα. Για πρώτη φορά μια ρύθμιση οφειλών σβήνει περισσότερο και από 75% από τα συνολικά χρέη προς το Δημόσιο (κεφάλαιο και προσαυξήσεις), ενώ προσφέρει μέχρι 420 δόσεις και «κούρεμα» οφειλών έως 80% προς τράπεζες και funds.

Επιχειρείται ενδεχομένως έτσι η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση που έχει γίνει ποτέ στο ιδιωτικό χρέος, ύψους 450 δισ. ευρώ ή 250% του ΑΕΠ της χώρας, τα οποία οφείλουν συνολικά επιχειρήσεις και νοικοκυριά, κατά βάση προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και προς τράπεζες και funds.

Σε σύγκριση με άλλες ρυθμίσεις που προηγήθηκαν τα τελευταία 25 χρόνια (νόμος Αλογοσκούφη, νόμος Κατσέλη, νόμος Δένδια, νόμος Σταθάκη κ.λπ.), η νέα θα λειτουργεί σε μόνιμη βάση και δίνει λύση σε προβλήματα που σωρεύονταν επί δεκαετίες από πανωτόκια ή υπέρογκα πρόστιμα της Εφορίας βαρύνοντας τους οφειλέτες.

«By pass» σε εμπόδια και συμφέροντα

Επιχειρεί όμως και κάτι παραπάνω: η νέα εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών στο ofeiles.gov.gr προβλέπει ειδική διαδικασία για χρέη μόνο προς το Δημόσιο, δηλαδή μεμονωμένα χρέη προς την Εφορία ή προς τα Ταμεία, χωρίς να εμπλέκεται και να ζητείται η γνώμη των τραπεζών. Αν και εξ ορισμού στοχεύει σε ρυθμίσεις «όλα σε 1», διαχωρίζει όταν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων τους πιστωτές σε Δημόσιο (με χρέη 230 δισ. από ιδιώτες) και τράπεζες (με χρέη 240 δισ.) και κάνει «by pass» σε ανταγωνισμούς που αλλιώς θα μπλόκαραν τις διαδικασίες αναδιάρθρωσης.

Επιπλέον, ειδικά για χρέη προς το Δημόσιο η ρύθμιση δεν σβήνει μόνο έως 90% προσαυξήσεις και τέλη, αλλά «κουρεύει» και τη βασική οφειλή (κεφάλαιο) μέχρι και κατά 70%, με εξαίρεση μόνο αποδιδόμενους ή παρακρατούμενους φόρους (που είναι λεφτά τρίτων), δηλαδή ΦΠΑ, ΦΜΥ κ.λπ.

Σπάει η «φούσκα» του ιδιωτικού χρέους

Οπως αποκάλυψε το «ΘΕΜΑ», η… μητέρα όλων των ρυθμίσεων άνοιξε τις πύλες της από 1ης Ιουνίου 2021, καθώς ενεργοποιήθηκε η ειδική πλατφόρμα της Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους που δημιουργήθηκε στο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud) για να δίνει βιώσιμες και λειτουργικές λύσεις σε επιχειρήσεις και υπερχρεωμένα νοικοκυριά, με χρέη από 10.000 ευρώ και άνω, που αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα των οφειλών.

Ειδικά για τα χρέη προς το Δημόσιο, οφειλέτες με χρέη 10.000 ευρώ και άνω χρωστούν πάνω από το 96% των οφειλών, ή τα 104 από τα 108 δισ. βασική οφειλή (χωρίς προσαυξήσεις) των χρεών στην Εφορία!

Το 2020 έκλεισε επισήμως με συνολικά χρέη 225 δισ. ευρώ προς το κράτος τουλάχιστον (χωρίς να υπολογιστούν και τα «εν υπνώσει» κορωνοχρέη που έχουν μπει σε αναστολή είσπραξης ή τα χρέη σε Δήμους /ΟΤΑ / ΔΕΚΟ κ.λπ.), εκ των οποίων:

■ 108 δισ. ευρώ βασική οφειλή σε Εφορία / ΑΑΔΕ
■ 80 δισ. ευρώ προσαυξήσεις οφειλών στην Εφορία
■ 25 δισ. ευρώ κύριες οφειλές σε Ταμεία / ΚΕΑΟ
■ 12,5 δισ. ευρώ πρόσθετα τέλη προς τα Ταμεία

Στα 240 δισ. ευρώ έφτασαν αντίστοιχα τα χρέη των ιδιωτών προς τις τράπεζες.

Η ρύθμιση στοχεύει μόνο σε όσους δυσκολεύονται πραγματικά να τα φέρουν βόλτα. Ειδικά για τα χρέη στην Εφορία, το 2000 μόλις 910.000 οφειλέτες χρωστούσαν 9 δισ. ευρώ συνολικά ή το 11% του ΑΕΠ. Αλλά 20 χρόνια μετά, στα τέλη του 2019, είχαν φτάσει 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες να χρωστούν πάνω από 105 δισ. ευρώ ή το 60% του ΑΕΠ της χώρας.

Όπως αποκαλύπτει έρευνα του Παντείου Πανεπιστημίου η οποία παρουσιάστηκε από τον καθηγητή Δημόσιας Οικονομικής Νίκο Καραβίτη και τους ερευνητές Κοσμά Παϊπέτη και Μαρία Πρινιωτάκη, μέσα στην πρώτη 20ετία του 2000:

■ Το συνολικό χρέος στην Εφορία αυξήθηκε σχεδόν 12 φορές.
■ Ο αριθμός των οφειλετών πενταπλασιάστηκε.
■ Αλλά και το κατά κεφαλήν μέσο χρέος αυξήθηκε 2,5 φορές, παρότι αυξήθηκε ο αριθμός όσων χρωστούν. Το 2000 ο μέσος οφειλέτης χρωστούσε 9.980 ευρώ, αλλά το 2020 τους οφειλέτες βάραιναν χρέη 23.870 ευρώ κατά μέσο όρο τον καθέναν!

Τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν και τα επιπλέον 80+ δισ. ευρώ από προσαυξήσεις που δεν καταγράφονται συστηματικά, αλλά εμφανίζονται μόλις πάει ο οφειλέτης να πληρώσει την βασική οφειλή (όπως το «ΘΕΜΑ» έχει επίσης πρώτο αποκαλύψει).

Αναδεικνύουν όμως ότι περί τα 40 δισ. ευρώ (ή σχεδόν 25% του ΑΕΠ της χώρας) είναι οφειλές από μια χιονοστιβάδα εξωφρενικά υπέρογκων προστίμων της Εφορίας («fines») και όχι ποσά που όφειλε αλλά δεν πλήρωσε ο οφειλέτης!

Υπό αυτές τις συνθήκες, ειδικά όσον αφορά τα χρέη στην Εφορία, το 42% -ή τουλάχιστον 60 δισ. ευρώ των βασικών οφειλών στην ΑΑΔΕ- εκτιμάται ότι είναι πλέον πρακτικά μη εισπράξιμο. Και εν πολλοίς αυτό οφείλεται στα βαρύτατα λογιστικά πρόστιμα.

Με τα δεδομένα αυτά:

■ Το ληξιπρόθεσμο χρέος εξακολουθεί να συσσωρεύεται
■ Το Δημόσιο συνεχίζει να στερείται πόρους
■ Η ανάκτηση παλαιών χρεών γίνεται πολύ αργά
■ Ενα ελάχιστο μέρος μόνο των χρεών αυτών βρίσκεται σε ενεργό ρύθμιση (ούτε 10%)

240 δόσεις στην Εφορία

Στο εξής χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν πόρους και περιουσία για να εξυπηρετήσουν βιώσιμα τις οφειλές τους μπορούν μέσω του ofeiles.gov.gr να επιδιώξουν διευθέτηση οφειλών σε διμερή συμφωνία με το Δημόσιο ή πολυμερείς με όλους τους πιστωτές τους συνολικά, για να επιτύχουν έως 240 δόσεις και 75% διαγραφή οφειλής προς το Δημόσιο, ή και 420 δόσεις και 80% «κούρεμα» προς τις τράπεζες.

Η πλατφόρμα προσφέρει ρυθμίσεις και για οφειλέτες που έχουν οφειλές προς το Δημόσιο ή/και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης χωρίς να έχουν οφειλές σε χρηματοδοτικούς φορείς, εφόσον ισχύουν, μεταξύ άλλων, τα εξής κριτήρια:

i. Το σύνολο των οφειλών υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ, μαζί με τα πρόστιμα, προσαυξήσεις κ.λπ., αλλά ακόμα και αν δεν είναι καν ληξιπρόθεσμα αλλά εμφανίζονται απλώς βεβαιωμένα προς είσπραξη (π.χ. τρέχοντες φόροι).
ii. Εντάσσονται ακόμα όλες οι τρέχουσες οφειλές προς φορείς του Δημοσίου που έχουν βεβαιωθεί, ακόμα και αν είναι ενήμερες και όχι ληξιπρόθεσμες, όπως δόσεις φόρου εισοδήματος ή ΕΝΦΙΑ που θα εκδοθεί, αρκεί ο οφειλέτης να επικαλεστεί δυσκολίες και επιδείνωση οικονομικής κατάστασης (μείωση εισοδήματος ή αύξηση δαπανών) μεγαλύτερη από 20%.

Ο αιτών δεν πρέπει να έχει υποβάλει αίτηση για επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης ή για κήρυξη σε πτώχευση.

Ο οφειλέτης συναινεί για άρση του τραπεζικού απορρήτου και η πλατφόρμα υπολογίζει με βάση τα στοιχεία που έχουν αντληθεί:

■ Το τελικό ποσό αποπληρωμής ανά πιστωτή (και ανά οφειλή)
■ Τον αριθμό δόσεων αποπληρωμής ανά πιστωτή (και ανά οφειλή)
Τα ποσά αυτά καθορίζονται από:
■ Την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη (περιουσία + εισοδήματα)
■ Την εμπορική αξία ρευστοποίησης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη
■ Την κατάταξη των πιστωτών σε περίπτωση που γινόταν ρευστοποίηση

Τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της οφειλής (ή το «κούρεμα» κατά περίπτωση) και τον αριθμό των δόσεων για κάθε οφειλή (50 ευρώ κατ’ ελάχιστον τον μήνα).

Ο αλγόριθμος, όμως, βάζει και «κόφτες»:

■ Η πληρωμή οφειλών προς Δημόσιο και Ταμεία δεν θα ξεπερνά τις 240 δόσεις.
■ Δεν περιλαμβάνονται οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί βάσει εξωδικαστικού μηχανισμού ακόμα και αν η ρύθμιση δεν είναι σε ισχύ.

Πολυμερείς συμφωνίες

Μετά την αποκάλυψη από το «ΘΕΜΑ» της «σούπερ ρύθμισης» για «κούρεμα» οφειλών σε έως 420 δόσεις (τράπεζες) ή 240 δόσεις (Δημόσιο), χιλιάδες οφειλέτες, λογιστές και δικηγόροι επισκέφθηκαν μέσα στις πρώτες 24 ώρες λειτουργίας του το ofeiles.gov.gr για να γνωρίσουν από κοντά και να εξοικειωθούν με τη νέα πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, τους όρους και τις δυνατότητες που προσφέρει.

Σαν έτοιμοι από καιρό, μέσα στις πρώτες 24 ώρες ξεκίνησαν να συμπληρώνουν αίτηση 4.217. Ενώ 1.815 αποφάσισαν ότι δέχονται να παραιτηθούν και από το τραπεζικό απόρρητο για να αποδείξουν τι έχουν και τι μπορούν να πληρώνουν.

Αντίστοιχα «διερευνητικοί» ήταν επίσης χιλιάδες εκπρόσωποι των πιστωτών, για να γνωρίσουν καλύτερα την πλατφόρμα που θα «κουρεύει» τις απαιτήσεις τους, με σκοπό όμως τη βιώσιμη και ασφαλή είσπραξή τους.

Θεωρείται βέβαιο ότι ο νέος μηχανισμός θα προκαλέσει και αντιδράσεις, καθώς είναι μεν μόνιμος και προσφέρει διπλάσιες ή και δεκαπλάσιες δόσεις από όλες τις άλλες ρυθμίσεις που ισχύουν ή έγιναν στο παρελθόν (π.χ. «πάγιες» με 24 ή έκτακτες με 100 και 120), αλλά απαιτεί και πλήρη αποκάλυψη περιουσιακών στοιχείων.

Από την άλλη, οι έχοντες και κατέχοντες κερδίζουν μεν περισσότερες δόσεις, αλλά δεν έχουν τόσους πολλούς λόγους ίσως για να αποκαλυφθούν συνολικά. Αντιθέτως οι «μη έχοντες» κερδίζουν μαζικά μεγαλύτερο «κούρεμα», με βάση τον ειδικό αλγόριθμο της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Σανίδα σωτηρίας

Ο οφειλέτης ή εξουσιοδοτημένος σύμβουλός του υποβάλει αίτηση για ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών εφόσον οφείλει αθροιστικά πάνω από 10.000 ευρώ προς:

■ Το Δημόσιο μόνο
■ Φορείς κοινωνικής ασφάλισης μόνο
■ Σε δύο τράπεζες τουλάχιστον ή τράπεζες και Δημόσιο κ.λπ.

Στην αίτηση συμπληρώνει και όποιες άλλες οφειλές ή βάρη έχει και τυχόν δεν εμφανίζονται αυτόματα μετά την άρση του απορρήτου (π.χ. διατροφή διαζυγίου, παιδιά, χρέη σε ΔΕΚΟ κ.λπ.).

Η πλατφόρμα υπολογίζει αυτόματα τη ρύθμιση που δικαιούται ο οφειλέτης και τη γνωστοποιεί στους πιστωτές (Αλγόριθμος Α). Η πρώτη πρόταση μπορεί να προσφέρει και περισσότερες από 420 δόσεις και «κούρεμα» χωρίς όρια με συγκεκριμένους οικονομικούς κανόνες/παραμέτρους (π.χ. αξία ρευστοποίησης περιουσίας, ικανότητα αποπληρωμής βάσει εισοδήματος κ.λπ.).

Οι τράπεζες την αξιολογούν μέσω της πλατφόρμας. Εάν συναινέσει η πλειοψηφία (όσες τράπεζες διακρατούν το 60% των χρεών ή το 40% των υποθηκών), γίνεται αποδοχή και συνάπτεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης με τους πιστωτές.

Αν όμως αρνηθούν να την εγκρίνουν εντός λίγων εβδομάδων, τότε μπαίνει σε εφαρμογή ο «Αλγόριθμος Β» που δίνει χειρότερη ρύθμιση: κούρεμα έως 80% το πολύ ή μέχρι 420 δόσεις προς τις τράπεζες, και όχι απεριόριστες.

Και στις δύο περιπτώσεις η συναίνεση του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχεται υπό προϋποθέσεις «αυτοματοποιημένα». Δηλαδή δεν φέρνουν αντίρρηση σε όποια πρόταση ρύθμισης προκύψει, αρκεί να τηρούνται τα όρια που θέτει ο νόμος.

Οι τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να απαντήσουν ούτε να αντιπροτείνουν άλλη λύση εάν έχουν δικούς τους λόγους, όπως π.χ. αν δεν πείθονται ότι έχουν τα πλήρη και αληθή περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή εγγυητή κ.λπ.

16 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη ρύθμιση οφειλώνΌλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι οφειλέτες για την πλατφόρμα ofeiles.gov.gr, την ένταξη στις ρυθμίσεις, τους όρους και τις προϋποθέσεις

1. Ποιος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση;

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα μπορεί να υποβάλει αίτηση για εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.

2. Τι κερδίζω αν ενταχθώ στην εξωδικαστική ρύθμιση;

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών παρέχει προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών προκειμένου να αποφύγει κάποιος πτώχευση ή αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και να μη ρευστοποιηθεί η περιουσία του.

Μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών διασφαλίζεται:
■ Αναστολή διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις, διώξεις κ.λπ.) εκτός αν έχουν προγραμματιστεί πλειστηριασμοί εντός 3 μηνών από τότε που υπέβαλε αίτηση.
■ Εως 240 δόσεις (20 χρόνια) προς το Δημόσιο ή έως 420 προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (35 έτη).
■ Διαγραφή μέρους της οφειλής με κριτήριο τι έχει και μπορεί να πληρώσει ο οφειλέτης ώστε να είναι βιώσιμη η λύση και να μπορεί να αντεπεξέλθει.

3. Εκτός από ληξιπρόθεσμα χρέη, μπορώ να ρυθμίσω και ενήμερες ή άλλες τρέχουσες οφειλές;

■ Γενικώς ρυθμίζονται μόνο οφειλές επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, άνω των 10.000 ευρώ.
■ Κατ’ εξαίρεση μπορούν να ρυθμιστούν και εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές χωρίς να έχουν βγει ακόμα ληξιπρόθεσμες, εφόσον ο αιτών επικαλείται ότι η οικονομική του κατάσταση έχει επιδεινωθεί κατά ποσοστό τουλάχιστον 20% (μείωση εισοδημάτων κατά 20% ή διατήρηση εισοδήματος σταθερού και αύξηση δαπανών κατά 20%).

4. Ποια είναι η διαδικασία και πόσο χρόνο απαιτεί;

■ Η διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο σε 2 μήνες.
■ Υποβολή αίτησης στο ofeiles.gov.gr με κωδικούς TAXISnet.
■ Οι οφειλέτες παρέχουν άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου.
■ Αυτοματοποιημένα καταγράφονται σε 15 μέρες όλα τα χρέη και εισοδήματα.
■ Οι ίδιοι συμπληρώνουν και ό,τι επιπλέον δεν εμφανίζεται προσυμπληρωμένο (π.χ. έξοδα διατροφής, οφειλές σε ΔΕΚΟ κ.λπ.).
■ Με αλγόριθμο υπολογίζεται τι μένει να πληρώνει ο οφειλέτης και παράγεται η σχετική ρύθμιση χωρίς εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα ή/και έγκριση οποιουδήποτε στελέχους του Δημοσίου και ΦΚΑ.

5. Σε ποιες περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η αίτηση υπαγωγής;

■ Αν το 90% και άνω από τις συνολικές οφειλές συγκεντρώνονται σε έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα (π.χ. μία τράπεζα ή εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων).
■ Αν οι συνολικές οφειλές δεν υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ.
■ Αν ο αιτών έχει υπαχθεί ξανά ή υπέβαλε αίτηση εξυγίανσης ή στον εξωδικαστικό μηχανισμό του ν. 4469/2017, στον Ν. Δένδια κλπ.
■ Αν έγινε λύση εταιρείας ή μπήκε σε εκκαθάριση.
■ Αν ο αιτών (διευθύνων σύμβουλος, διαχειριστής ή εταίρος) έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα, υπεξαίρεση, απάτη κ.λπ.

6. Σε ποια οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη αποκτούν πρόσβαση οι πιστωτές;

Πλήρη στοιχεία για εισόδημα ή κύκλο εργασιών, κατάλογο πιστωτών, ποσό απαίτησης, βάρη και εξασφαλίσεις, κατάλογο κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων από τράπεζες, όπως καταθέσεις, μετοχές, ακίνητα με αποτίμηση ή εκτίμηση εμπορικής αξίας κ.λπ.

7. Πότε και πώς κάνουν ρυθμίσεις οι τράπεζες;

■ Με την υποβολή αίτησης και την άρση απορρήτου η πλατφόρμα υπολογίζει αυτόματα δόση και «κούρεμα».
■ Αμεσα ενημερώνονται οι χρηματοδοτικοί φορείς.
■ Μπορούν να την αποδεχτούν (ως πλειοψηφία 60% των απαιτήσεων ή 40% των υποθηκών), αλλιώς την απορρίπτουν.
■ Αν την απορρίψουν, η πλατφόρμα παράγει εναλλακτική πρόταση (Αλγόριθμος Β) με τις έως 420 δόσεις ή και «κούρεμα» έως 80%.
■ Αν οι τράπεζες αρνηθούν και την πρόταση αυτή, πιθανότατα θα έχουν λόγο για περαιτέρω έρευνα του οφειλέτη.

8. Πότε το Δημόσιο αποδέχεται αναδιάρθρωση οφειλών;

■ Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν επιτρέπεται να λάβουν με τη ρύθμιση λιγότερα από όσα θα ελάμβαναν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη.
■ Αποπληρωμή προς το Δημόσιο μόνο σε έως 240 μηνιαίες δόσεις (αντί 120 στον προηγούμενο εξωδικαστικό) και από 50 ευρώ κατ’ ελάχιστον.
■ Υπό τους όρους αυτούς το Δημόσιο μπορεί να προβεί σε διμερή ρύθμιση με τον οφειλέτη ακόμη και αν δεν συναινεί η πλειοψηφία των τραπεζών.

9. Χρωστάω λιγότερα από 10.000 ευρώ

Αν και στο ποσό συνυπολογίζονται παλαιά και νέα χρέη, τόκοι, προσαυξήσεις κ.λπ., αν κάποιος πλησιάζει αλλά δεν χρωστά ούτε 10.000 ευρώ συνολικά, μπορεί ενδεχομένως να περάσει το όριο όταν εκδοθούν νέοι φόροι (ΕΝΦΙΑ, Εισοδήματος κ.λπ.). Αν πάντως χρωστά λιγότερα από 1.500 ευρώ (σχεδόν οι 2 στους 3 οφειλέτες) με ελάχιστη δόση τα 50 ευρώ, τους καλύπτει και η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.

10. Τι «κούρεμα» οφειλών προσφέρει ο εξωδικαστικός;

■ Το «κούρεμα» προς το Δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95% στα πρόστιμα ή 85% των απαιτήσεών του από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
■ Στην περίπτωση διμερών διαπραγματεύσεων ή στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις ύστερα από αντιπρόταση των πιστωτών (Αλγόριθμος Β), το «κούρεμα» βασικής οφειλής προς το Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να φτάνει στο 75%. Ωστόσο διαγραφή βασικής οφειλής από παρακρατούμενους φόρους (ΦΠΑ, ΦΜΥ) και οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές απαγορεύεται από τον νόμο.
■ Στην ίδια περίπτωση (Αλγόριθμος Β), το «κούρεμα» προς τις τράπεζες ή φορείς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 80% των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων (εξαιρουμένων των τόκων υπερημερίας για τους οποίους δεν υπάρχει όριο).

11. Η ρύθμιση προβλέπει και επιτόκιο;

Η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5% (τελικό 4,5% με τα σημερινά δεδομένα). Προς τράπεζες επιβαρύνεται με euribor προσαυξημένο κατά 3,25% (τελικό 2,75%) για εξασφαλισμένες οφειλές ή 4,5% για μη εξασφαλισμένες (4% σήμερα).

12. Μπορεί ο οφειλέτης να κάνει δική του πρόταση;

Ναι. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών εφόσον ζητήσει διαμεσολάβηση. Αν παρέλθουν 30 μέρες από τη διαμεσολάβηση (με ειδικό εμπειρογνώμονα που θα προσλάβει ο οφειλέτης) αλλά δεν επιτευχθεί συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ της πλειοψηφίας των πιστωτών και του οφειλέτη, τότε η διαδικασία θεωρείται άκαρπη.

13. Υπάρχει προθεσμία για την υπογραφή ρύθμισης;

Αν δεν υπογραφεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών εντός 2 μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα ως άκαρπη.

14. Τι απαιτείται για να συναινέσουν Δημόσιο και ΦΚΑ σε αναδιάρθρωση για ποσά οφειλών προς αυτούς άνω του 1,5 εκατ. ευρώ;

■ Η προτεινόμενη σύμβαση να έχει εξασφαλίσει τη συναίνεση των τραπεζών.
■ Σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη διαχειριστή αφερεγγυότητας, τον οποίο επιλέγουν οι χρηματοδοτικοί φορείς που καλύπτουν την αμοιβή του ότι:
✔ Η σύμβαση δεν επιφυλάσσει στο Δημόσιο χειρότερη μεταχείριση απ’ ό,τι σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη.
✔ Η εφαρμογή της σύμβασης αναδιάρθρωσης επιτρέπει τη βιώσιμη λειτουργία του (αν είναι επιχείρηση) ή τον καθιστά αξιόχρεο.

15. Τι γίνεται αν υπάρχουν προηγούμενες ρυθμίσεις;

Συμμετοχή του Δημοσίου σε σύμβαση αναδιάρθρωσης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη κατάργηση προηγούμενων ρυθμίσεων για τις οφειλές που υπάγονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

16. Πότε χάνεται η ρύθμιση;

Εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει 3 δόσεις προς οποιονδήποτε από τους πιστωτές του ή πάνω από το 3% του συνολικού ποσού που οφείλει.

Πηγή: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΕΒΡΟΣ2 ώρες πριν

Καλαφάτης: «Ουσιαστική η στήριξη της κυβέρνησης Μητσοτάκη στους ακρίτες»

ΕΒΡΟΣ3 ώρες πριν

Καλαφάτης: «Στον Έβρο χτυπά πιο δυνατά η καρδιά της Ελλάδας»

ΒΟΥΛΗ3 ώρες πριν

Χαρίτου: «Δεν θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί με βάση την πραγματική ζημιά που έχουν υποστεί»

ΕΛΛΑΔΑ9 ώρες πριν

Καλάβρυτα: Γυναίκα 65 χρονών πέθανε μετά τη δεύτερη δόση εμβολίου

ΕΒΡΟΣ10 ώρες πριν

Καλαφάτης: «Ήρωες γιατροί και νοσηλευτές του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης»

ΔΙΕΘΝΗ11 ώρες πριν

Βόρεια Μακεδονία: Η Βουλγαρία επιμένει στο βέτο κατά των ενταξιακών διαπραγματεύσεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ11 ώρες πριν

Γλυκά Νερά: Κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση ο σύζυγος της Καρολάιν

ΡΟΔΟΠΗ11 ώρες πριν

Στο Α’ ΚΑΠΗ Κομοτηνής θα πραγματοποιούνται εφεξής τα rapid tests

ΔΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ12 ώρες πριν

Εγκαινιάστηκε η Δομή Σίτισης του Δήμου Ιάσμου

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ13 ώρες πριν

Αποχή των δικηγόρων της Ροδόπης από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας

ΒΟΥΛΗ3 ώρες πριν

Χαρίτου: «Δεν θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί με βάση την πραγματική ζημιά που έχουν υποστεί»

ΕΛΛΑΔΑ9 ώρες πριν

Καλάβρυτα: Γυναίκα 65 χρονών πέθανε μετά τη δεύτερη δόση εμβολίου

TΟΥΡΚΙΑ13 ώρες πριν

Προκλητική ανακοίνωση Άγκυρας για την καταδίκη του ψευδομουφτή Ξάνθης

ΞΑΝΘΗ1 ημέρα πριν

Καταδικάστηκε ο ψευδομουφτής Ξάνθης για τις δηλώσεις περί «Ντενκτάς της Θράκης»

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ1 ημέρα πριν

Έγκλημα στα Γλυκά Νερά: Δολοφόνος της 20χρονης Καρολάιν ο σύζυγος της

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ1 ημέρα πριν

Διαψεύδουν τον Δήμαρχο Κομοτηνής οι κάτοικοι στην οδό Χαλκοκονδύλη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ2 ημέρες πριν

ΣΥΡΙΖΑ: «Σφαγείο των εργασιακών δικαιωμάτων το νομοσχέδιο Χατζηδάκη»

ΒΟΥΛΗ2 ημέρες πριν

Σύγκρουση Μητσοτάκη – Τσίπρα στη Βουλή: «Δεν είστε ο Παπανδρέου» – «Είσαι μπαταχτσής»

ΡΟΔΟΠΗ2 ημέρες πριν

Κομοτηνή: Στους δρόμους οι εργαζόμενοι ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο

ΕΛΛΑΔΑ6 ημέρες πριν

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ένας άνδρας από την κακοκαιρία – Παρασύρθηκε από χείμαρρο

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2021 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x