ΜΕΙΝΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ

ΡΟΔΟΠΗ

Ροδόπη: Μόνο από τη μία λωρίδα η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό

Λόγω εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος στο ρεύμα προς Ξάνθη, από σήμερα έως και την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου

fonirodopis.gr

Μόνο από τη μία λωρίδα θα διεξάγεται η κυκλοφορία σε τμήμα της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα από Κομοτηνή προς Ξάνθη, λόγω εργασιών αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος το χρονικό διάστημα από Δευτέρα 26 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Αναλυτικά, στην απόφαση, που υπογράφει ο Αστυνομικός Διευθυντής Ροδόπης Μιχάλης Σεβδυνίδης, αναφέρεται:

«Άρθρο 1ο

1. Την έκδοση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που αφορούν την τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και τον αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού Ηγουμενίτσας – Κήπων, από την χ.θ. Η561+500 έως την χ.θ. Η567+500 (ρεύμα προς Ηγουμενίτσα), τμήματος οδού που αστυνομεύεται από το Τ.Τ. Κομοτηνής, προκειμένου να εκτελεστούν εργασίες αποκατάστασης φθορών οδοστρώματος, το χρονικό διάστημα από 26-10-2020 έως και 27-11-2020.

2. Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την χ.θ. Η561+500 έως την χ.θ. Η567+050 (ρεύμα προς Ηγουμενίτσα), τμήματος οδού της Εγνατίας Οδού περιφερείας μας, κατά μήκος των οποίων σε προκαθορισμένα σημεία (στάδιο 3.1: από χ.θ. Η561+500 έως χ.θ. Η564+500 και στάδιο 3.2: από Η564+500 έως χ.θ. Η567+500) θα αποκλειστεί η δεξιά (αργή) λωρίδα κυκλοφορίας & η Λωρίδα Έκτακτής Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και σε προκαθορισμένα σημεία (στάδιο 3.3: από χ.θ. Η561+500 έως χ.θ. Η564+500 και στάδιο 3.4: από Η564+500 έως χ.θ. Η567+500)  θα αποκλειστεί η αριστερή (γρήγορη) λωρίδα κυκλοφορίας. Σε κάθε περίπτωση η  κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται παραπλεύρως της εκάστοτε ζώνης εργασιών σε λωρίδα κυκλοφορίας διαμορφούμενη από ρυθμιστικές πινακίδες κυκλοφορίας, πλάτους 3,25 μέτρων περίπου. 

3. Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και σε καμία περίπτωση να μην διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.

4. Το ακριβές χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών να καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής και να γνωστοποιείται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

5. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα (τοποθέτηση οριζόντιας και κάθετης σήμανσης κ.λ.π.) για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων και να εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 9 και 47 του Ν. 2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της υπ’ άριθ. ΔΟΜΕΟ/Ο/613 (ΦΕΚ 905/20-05-2011) Απόφαση του κ. Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

6. Μετά το πέρας του συνόλου των εργασιών  θα απομακρυνθεί η εργοταξιακή σήμανση και η οδός θα αποδοθεί πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.

7. Σε κάθε περίπτωση οι εργασίες να εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (28η Οκτωβρίου, εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π) και να γνωστοποιούνται εγγράφως στην Διεύθυνση μας.

Άρθρο 2ο

1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 της απόφασης αυτής, ισχύουν από την Δευτέρα 26-10-2020, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999, «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3542/2007 και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 27-11-2020 και εφαρμόζονται με/από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «ΕΡΓΟΜΠΕΤΟΝ Α.Β.Ε.Τ.Ε.Θ.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 4530/2018.

3. Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας απόφασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής που έχει κατά τόπο και καθ’ ύλη αρμοδιότητα. 

4. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης διώκονται και τιμωρούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 4, 16 και 104 του Ν. 2696/1999 *Κύρωση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας* όπως τροποποιήθηκε ισχύει σήμερα. με το Ν. 4530/2018».

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Copyright © 2020 - ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ